Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Bartolomj,
ztra Radim.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Problémy v Melbourne

Louili jsme se s páteli na letišti v Austrálii.  Ten den v roce 1991 spadlo nkde jedno z letadel Nickyho Laudy. Ne se vysvtlilo, e to byla technická závada, svtem se šíily zprávy o teroristickém inu. Proto jsme vidli na melbournském letišti policisty se samopaly. Také odbavení cestujících bylo písnjší. To jsem poznal záhy, bohuel na sob. Jumbo do Frankfurtu nad Mohanem ekalo. Nikoli jen ono. U schdk do letadla stáli dva policisté. První, koho si vybrali na kontrolu, jsem byl já.

„To se dalo ekat, zaslechl jsem. Moji kamarádi postupovali bez nesnází do letadla. Který z nich to ekl, jsem nepoznal. Ukazoval jsem pas a palubní lístek. Australský policista vypadal jako malajský oban. Byl písný, ale zdvoilý. Bohuel jsme si vbec nerozumli.  Neuml esky. Všichni dávno nastoupili do obrovského letadla a já stál poád dole u schodišt. Stále nco hledal v seznamu, díval se do nj a z nj na mne.

„German?“ ptal se mne nkolikrát.
„No, Czech“, opakoval jsem. Díval se do mého pasu. Moc se mu nelíbil. Nedivil jsem se.
Zmnili jsme se ze socialistické republiky na eskou a Slovenskou federativní republiku. A pas byl neitelný. Ten policista nevdl, odkud jsem.

„Czech, Czech“, opakoval jsem a on stále: „German,German!“ Abych mu piblíil mou vlast, ekl jsem nn:
„Prag, Prag!“ nepochopil. A tak jsem udlal ve vzduchu kruh a teku uprosted.

„Centrum Europe“,  vysvtloval  jsem marn. Opakoval po mn tiše Europe,  Europe a nahlas stále íkal: „Júrop, Júrop!“
„Nou júrop“, opravoval jsem ho, „Europe! Evropa jako Europe!“ byl ze m nervózní. Letadlo u mlo odlétat a já to zdroval Poád mlel:
„German, German!“ Pi tom se díval do toho svého seznamu. 

Náhle jsem pišel na spásný nápad, jak mu vysvtlit, odkud jsem. Protoe ml na svých malajských oích kulaté lennonky, byl jsem pesvden, e je intelektuál.
„Prag, Prag!“ zopakoval jsem zvesela.
„Franz Kafka!“ dodal jsem triumfáln.
„Franz Kafka?“ divil se policista a kroutil hlavou. Ukázal na mne a ptal se:
„Jozéf Fouzék!“ Abych mu vysvtlil, e nejsem Franz Kafka, sáhl jsem si na hrdlo:
„No já ne Franz Kafka, ten je mrtvej! Kaput! Já, Josef Fousek!“

Policisté si povídali a ten druhý nkam telefonoval,  pikývl a ukázal, abych nastoupil do letadla. Letuška mne vedla na místo a cestující mne udiven pozorovali. Mysleli urit, e jsem njaká veliká šajba, kdy kvli mn tak dlouho ekalo jumbo.

A  bhem letu, nkde nad Indickým oceánem, se mne Jirka Krampol zeptal,  co se  vlastn na tom letišti stalo.

„Ale, ten policajt byl bývalý boxer,  a tak jsme si vyprávli,  jestli údery do hlavy nechávají následky.  Jirka vzáptí dodal:  „Pepo, take jste se shodli!“

Z knihy „Pojte si hrát“
Josef Fousek
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 18.07.2018  13:38
 Datum
Jmno
Tma
 18.07.  13:38 Vclav