Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Vladimr,
ztra Jana.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pistání v Austrálii

Cesta to byla poádn dlouhá. Z Prahy do Sydney je to hodn kilometr. Samozejm, e jsem odhánl myšlenky, které pipomínaly oceány a horstva pod naším jumbem. Srdce se mi chvlo pomyšlením, e spatím zemi protinoc a klokan. Zatleskali jsme pi pistání a ocitli jsme se na letišti. Procházeli jsme celní kontrolou. Miloslav Šimek a Jií Krampol projeli se svými zavazadly bez povšimnutí. ekal jsem, e celníci trochu proklepnou Jiího, který se svým boxerským nosem pipomíná tvrdého mafiána. Mýlil jsem se. Ukázali na mne. Australský celní úedník ekl nco jako khamón a já, protoe mám operovaný sluch, jsem zaslechl „kámo“. Radostn jsem mu nabízel ruku:
„Ty jsi ech?“ ptal jsem se udiven. Odstril mou ruku a ukázal na zavazadla.

Pochopil jsem, e „kámo“ neíkal. Nejvíce jej zaujala moje kytara,  která dlela v polstrovaném pouzde. To pouzdro mi vyrobil jeden kamarád, abych nemusel tahat tký futrál. Na celém tom pouzde byly polštáky – molitan pokrytý plátnem. Celník zaal do pouzdra píchat jehlou. Provili futrál, potom jsem musel ukázat obsah kufr a posléze i obsah brašny. Kdy celník za asistence svého kolegy vytáhl z útrob tašky sklenici, na které byl nápis Majoránka, divn zmlkl. Tu sklenici mi dala s sebou moje ena. Ml jsem v ní aspirin, kardilan, nitroglycerin a vitamin C. jsem jako nemocný a za ta léta profesionál a pilule rozpoznám chutí. Proto byly pohromad.

„Ma-do-ránka!“ etl namáhav celník. Okamit jsem pochopil, co tím myslí.
„Nou, marihuana“, kategoricky jsem kroutil hlavou, „majoránka! To je…“ pomlaskl jsem, „do gulaša!“ Díval se bez hnutí a vysypal mé pilule na stl. Rychle jsem vysvtloval: „Ich bin, já jsem,“ poplácal jsem si na srdce, „infarkt myokardu!“ díval se na mne nechápav. Tém pitom. Ale pitomý jsem byl já. Nevdl jsem, e se anglicky íká našemu infarktu heart attack. Australský celník ukázal na mé pilulky a náhle jako by pochopil, vzkikl: „Drags!“

„Yes“, pikývl jsem. Neml jsem to dlat. Já myslel pilule proti nemocem a on drogy. Byl jsem u té pepáky ješt pes hodinu. Kdy se omyl vysvtlil, zeptal se mn na povolání. Abych ho nezdroval, ekl jsem:
„Invalid!“ Myslel jsem si, e se toho celníka zbavím. Psobení na city je nejlepší. Stále se díval do mého pasu na vízum.

„No valid?“ opakoval po mn, ale zcela s jinou výslovností. Kdy se zeptal asi tikrát, pikývl jsem. Zakroutil hlavou a dal mi pes razítko mého víza své razítko.  Zamyšlen mi pokynul, abych šel. Druhý celník pokril rameny a lehce protáhl obliej. Veer jsem se dozvdl,  e no valid znamená NEPLATNÝ. A tak jsem si sám vyádal razítko, které zrušilo mé vízum. Ale msíc jsem v Austrálii byl. Egona Ervína Kische tam nepustili.

 

„Pepo,co jsi tam tak dlouho dlal?“ divil se Slávek Šimek.
„Vyprávl jsem si s nima o klokanech“,  ekl jsem klidn.
„Copak ty nco víš o klokanech?“ kroutil hlavou Jirka Krampol.
„Vyprávl jsem jim, e je máme u nás taky!“
„A kde, prosím t?“
„Pece na Bohemce v Praze. Hrajou tam fotbal!“

Nikdo z mých kamarád neodpovdl.
 
Z knihy „Pojte se smát“.
Josef Fousek
* * *
Kolá Marie Zieglerová

Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 09.07.2018  20:22
 Datum
Jmno
Tma
 09.07.  20:22 Von
 02.07.  10:00 Vesuvjana dky