Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Ivan,
ztra Adriana.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz


Magická svatojánská noc
 
Noc z 21. na 22. ervna se nazývá Svatojánská - podle církevních svátk je však svázána a se svátkem Jana Ktitele, tj. s nocí z 23. na 24. ervna. Svatojánská noc je lidový svátek, který navazuje na letní slunovrat.
 
Charakteristické pro tuto noc jsou svatojánské ohn, pálené na kopcích. Mají pedstavovat symboliku slunce, které práv je v dob letního slunovratu nejsilnjší. Tyto ohn si všichni pamatujeme z dtství, kdy jsme je rádi peskakovali. Nkde se také zapalovala košata.
 
Svatojánská noc je magický as, který údajn odkrývá poklady a také spojuje milence. Práv v tento as fungují i rzná kouzla - známé je napíklad to, e ten, kdo touí po neviditelnosti, si o této noci má nasbírat semínka kapradí. Musí to však udlat tak, ani se by se jich dotkl. Semínko zlatého kapradí prý však také pivolává lásku. íká se, e ten kdo dokáe otevít své srdce a nesetrvává v zajetých kolejích svého myšlení, me zaít neuvitelné vci.

Zkrátka, svatojánská noc se týká kouzlení, zvlášt pak je dleitá milostná magie. Ví se v   „devatero bylin“, kdy dívka z kvt natrhaných v noci tajn na louce uvine vneek a pak s jeho pomocí uaruje svému milému, o kterém sní, e si ji vezme.

O svatojánské noci se to také podle povstí hemí bludikami a lesními pannami. Ty je prý moné spatit tuto noc pi tanci v lesích, na loukách a také v blízkosti bain. lovk, který má ale dobré srdce, se jich prý bát nemusí. Naopak lovku zlému a závistivému v tento okamik hrozí smrt.

 
 
A aby toho nebylo málo, také se íká, e o svatojánské noci se otevírají skály, rozestupuje se zem, a proto je moné najít poklad – to ale dokáe jen ten, který je „vyvolený“. Tím se stane kadý, kdo s úderem plnoci najde kvetoucí kapradí, které vyzauje zlaté svtlo tzv. „zlaté kapradí“. Pak pod kapradí je nutné poloit bílý šat a kvt do nj musí spadnout. Pokud potom bude kvt nosit neustále pi sob, stane se nejen neviditelným, ale také porozumí ei zvíat, pták a strom. Ale pozor (!) pokud poklad skuten najde a zabrání všem nástrahám arodjnic i bludiek, me si z nj však vzít jen tolik, kolik sám unese.

Bylinky o svatojánské noci získávají zvláštní moc. Bylinky díky jejímu kouzlu získávají nejvtší léebnou sílu. A proto je díve bylináky sbíraly práv v tuto dobu. Obzvláš silná moc byla pisuzována pelyku a íkalo se, e pokud lovk v tuto magickou noc spálí ratolest pelyku, zajistí mu to ochranu ped zlem na celý další rok. Za nejúinnjší se však povaovalo mít rostlinu chvíli na tle a pak ji vhodit do ohn, který se o svatojánské noci zapaloval.

Magický as „kouzel“ však nahrává nejen pozitivním silám, ale je teba dát si pozor i na ty negativní, které také nabírají na síle. A nejvtší sílu nad námi mohou získat zvlášt tehdy, kdy budeme nadmrn holdovat alkoholu.

Foto zlaté kapradí: zdroj www.magazinzahrada.cz
 
Miluše Daková
* * *


Komente
Posledn koment: 23.06.2018  13:40
 Datum
Jmno
Tma
 23.06.  13:40 olga jankov
 23.06.  10:53 Vesuvjana dky
 23.06.  10:18 Von
 23.06.  08:16 KarlaA
 23.06.  07:57 DuanH