Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Patrik,
ztra Oldich.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pamtníci, vzpomínejte!
 
Vzpomínky, které nosíme v hlav mají jednu nevýhodu, dokud je nenapíšeme na papír nebo nevyprávíme, neme do nich nikdo nahlédnout. Je velká škoda  odcházejí-li do nekonena s námi, ani by pouení i radost odevzdaly jiným. V této rubrice se snaíme zabránit jejich ztrát. Spolu s vámi popisujeme djiny všedního dne obyejných lidí od dtství, pes poznávání svta a po pekáky, které pípadn museli pekonávat.
 
Tšíme se na píspvky, které posílejte na info@seniortip.cz Nemáte-li autorské vlohy, nevadí, vaše píspvky redakn upravíme tak, aby byly tivé.
 
Do jedné vzpomínky se te s námi peneste.
 

Kaer
 
K nám nahoru se jaro nikdy moc nehrnulo.  Picházelo jen tak polehouku, potichouku. Na co taky spchat. Pokejte si!  Kolem vsi leel ješt sníh. Sice mokrý, ale byly ho ješt závje. Od teletníku se do Michalovic nedalo projít a na Kaenách ml cestá tvrdé šichty, aby mohl projet autobus.
 
Blíil se svátek svatého Josefa. Ten prý ledy láme, a kdy je nenajde, tak je dlá. Mám své zkušenosti s tímto svatým. Termín jeho svátku je skoro totoný s mými narozeninami. Rozdíl je jen o den. A to ješt babika ihovická, která u toho kdy jsem se narodil, musela být, tvrdila, e mi den upsali. Prý jsem zaal kiet a na Josefa. Jedno však je jisté. V našem kraji je tento den u urit dnem, ze kterého a je to jakkoliv, dýchá jaro. A kdyby bylo sebe h, nemá to trvání a zima koní.
 
Na Novém rybníce byl zbyteek píkrovu ledu. Jen asi tak na jedné ttin hladiny. Volná plocha vody staila k tomu, aby pilákala „pardála“ z eledi vrubozobých. Lebedil si tam frajer – kaer bezaky – v plné parád.
 
 
 
Shodou okolností m poádali ze školy o njaké vycpaniny, jako pedagogickou pomcku do kabinetu pírodovdy. Jejej – to se to tak njak všechno skládalo do kupy. Kaer ve svatebním na rybníce samozejm lákal. Hích se dá omluvit dost asto. V zájmu píštích generací se ledacos schová!
 
Jene vše mlo háek. Brokovnice byla nevhodná. Za prvé dlá kravál a za druhé moc dr do ke. Tato akce musel probhnout v tichosti a bez poškození budoucí uební pomcky.   Takhle maloráka – to je zboí! Nehuláká a udlá jen jednu dírku. Nebylo tedy co ešit. Zákony jsou pece proto, aby se asem také obcházely…
 
K naveeru jsem vyrazil. Na rybníce echral vtík malé vlnky od eplic k Tebtínu. Kaer sedl na prostedku hlád. Bylo to vše a podezele jednoduché. Ten vítr zastane práci ohae bez problému.
 
Rána „šortkou“ se neminula. Vylekala pouze kosa, co si nco rýpal v listí na druhé stran rybníka. Sedla naprosto pesn. Kaer se obrátil na záda, ervenooranová vesla zasvítila k obloze a vlnky vtíku jej pohánly ke hrázi. Podpálil jsem si pod nosem Startku a v klidu zaal ekat, a koist piplave a já si ji vyzvednu.
 
Jene ne! Asi dvacet metr od hráze nl z vody kus potopeného kee. Jediný na celém rybníku. A samozejm se o nj kaer zachytil a jeho cesta ke hrázi tak byla perušena. Dlal jsem vtví vlny, házel kamení a nadával. Nic platné! ervenooranová vesla vykikovala vytrvale obloze obalobu z vrady v dob hájení.
 
Tady zaala konit legrace. Maloráku zde oficiáln nikdo jiný ne já neml. Stail pejsek, který by ob z vody vynesl, a byl na svt pkný malér.
 
Ráno bývá moudejší veera. Ale spal jsem tu noc moc a moc špatn. Zdálo se mi, jak neád ondatra, jedna z rodiny tch, co jsem dv stelil, táhne kaera ke behu a schváln eká, a nkdo pjde okolo! Pak zase, co byl nesmysl, zalovil tsn u kee sumec kolem dvaceti kilo. Potil jsem se pod peinou.
 
Vstal jsem ješt za tmy. Do termosky jsem si nalil lahviku rumu, zbytek dolil vaící vodou a vykroil. Situace se jevila ješt horší, jak veer. Tráva na behu plná jinovatky a na hladin slabý led. K tomu všemu surová zima! Nic se ale nadalo dlat. Rychle dol všechno, co zahívalo s vrchu a dovnit jsem poslal pl termosky grogu.
 
Nikdy bych nevil, e ledová voda pálí stejn jako vaící. Nebylo to nic píjemného. Na pocity však nebyl as. Nkolik temp jak ledoborec a byl jsem na míst. Popadnout kaera u nebyl problém a rychle na beh. Celé tlo jsem cítil v jednom ohni. Jako opaené! Ne jsem se utel do spodk, dopil jsem zbytek z termosky. Dom jsem dobhl v rekordním ase. Pak jsem ekal den dva na nastuzení nebo rýmu, ale ono nic!
 
Udlal jsem toho kachního seladona na prkénko a dál ekal na nemoc. Zase nic. Tahle koupel v ledové vod prost nepinesla ádné následky. Jediné bylo, e maminka byla utvrzena v tom, e blázni jsou taky lidi a Pánbh je má taky rád.
 
Jene holka – ba ne, to nebyl Pánbh. To ten rum od báby v podob andlíka stráníka ochránil tvého darebáka!
  
Text: Antonín Suk
Foto: Vladimír Vondráek
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 29.06.2018  06:46
 Datum
Jmno
Tma
 29.06.  06:46 Bobo :-)))
 28.06.  12:50 vandula