Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Vladimr,
ztra Jana.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Kaloráma
 
Rádi jsme jezdili na víkendy do Dandenong Rangers´. Tato krásná oblast Melbourne na nás tak zapsobila, e jsme uvaovali si tam v budoucnu zakoupit pozemek. Hledali jsme a vidli ti pkné pozemky. Ten poslední v poadí byl úasný.
 
Sice byl se spádem, ale ml neuvitelný výhled na celý Melbourne a záliv. I kdy tedy Port Philip Bay byl z velké dálky, stejn jsme byli nadšení. Za krásného poasí byla nejlepší viditelnost. Pozemek v roce 1987 stál $ 27.000 australských dollar. V té dob to byla krásná záloha na domek. My však uvaovali úpln jinak. Mli jsme pedstavy, e postavíme svépomocí domek v kombinaci devo, kámen a sklo. Vladimír si nakreslil své pedstavy na papír. Dali jsme jeho hrubé nákresy architektovi, aby nám vše dkladn zpracoval ke schválení úad.
 
Jezdili jsme na naše vysnné místo kadou volnou chvíli. Pozemek byl 30 kilometr od našeho tehdejšího bydlišt. Dti si tam vyhrály. Pozemek konil státním lesem, a tak to bylo nco pro n. Schovávali se jeden druhému a chodili na procházky s Montem.
 
Sousedi byli velice zajímaví lidé. Soused z levé strany si celý svj dm postavil sám. Byl nádherný, z pírodních materiál a hlavn ml charakter. Tšili jsme se na píleitost, kdy budeme moci budovat náš vysnný domek.
 
Nejstarší syn Daniel, v té dob tináctiletý, byl plný dobrodruných nápad. Chtl na pozemek, vzdálený od našeho bydlišt 30 kilometr, jít pochodem. Dvanáctiletý David byl pro kadou legraci a vdy pipravený. My dv holky – já a jedenáctiletá Dianka jsme odmítly. Nedovedly jsme si pedstavit, e šklapeme 30 kilometr po betonových chodnících, a silnicích a kopcích a do Kalorámy leící 350 metr nadmoské výšky.
 
Daniel vše tak vyprovokoval, e naši chlapci jednu krásnou podzimní sobotu velice brzy kolem šesté ráno vypochodovali smr pozemek. Vzalo jim to celý den a a za tmy dorazili na urené místo. V té dob tam stála bouda na náadí. Velká nebyla, ale staila, aby chlapci s tatínkem, umordovaní od chze, v ní pespali. Druhý den ráno jsem s Diankou pro n zajela autem. Napeskáku vyprávli, co zaili bhem cesty a litovali nás holky, e jsme to neproily s nimi.
 
Jiný víkend jsme díky naší ignoranci platili velkou pokutu. Byl totální zákaz oh. Foukal vítr a bylo strašné horko. Vypravili jsme se na pozemek uklízet. Zapálili jsme vysokou trávu tak, jak se to v Austrálii praktikuje. Nová travika je potom úasná. Dlá se to bn, ale ne pi zákazech, o kterých sdlovací prostedky upozorují od rána.
 
Ani TV ani rádio jsme neposlouchali. Zase tak zlé se nám to nezdálo. Jak tak vypalujeme, náš kou zpozorovala protipoární sluba z pozorovací ve. Netrvalo dlouho a dv hasiská auta se zapnutými sirénami k našemu úasu zastavila u pozemku.
Vybhli hasii a uhasili naši spouš. Byli jsme v šoku.
 
Vysvtlili nám, e kdyby chytl les, co je pod pozemkem, e by to mohlo být osudné a zlé.
 
V našich zkroušených tváích bylo vidt, e nejsme ádní hái. Nic po nás neádali. Potom jsme se dozvdli, e pokuty se pohybují od 2000 dollar i výše podle zkázy atd.
 
To jsme mli v hlouposti štstí.
 
Jana Gottwaldová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 17.07.2018  12:48
 Datum
Jmno
Tma
 17.07.  12:48 Jana Gottwaldova podekovani
 09.07.  13:01 Vclav Podkovn
 08.07.  22:35 Alena