Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Patrik,
ztra Oldich.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Jsme národ na humoru závislý

Zatímco v nkterých státech svta pozitivismu jaksi a pebývá, jinde se ho dostává poskrovnu. V Americe je optimistický postoj takka spoleenskou nutností a tak se zdá, jako by to Ameriané se svými asertivn vstícnými projevy a pehánli.
 
Psobí a strojen, kdy vtšina film koní happyendem, kde davy tleskají objímajícím se hrdinm. Psobí smšn, kdy v knize (Malá zemtesení, Jennifer Weiner) najdete popis scény z hudebního kursu pro nejmenší, kde rodie nadšen vykikují, jak dlá pejsek a radostn pedvádjí, jak toto zvíátko roztomile vrtí ocáskem.

Pirozen e nám echm odkojeným Švejkovou geniální tupostí (já, pánové, nejsem ádný simulant, já jsem opravdovej blbec, mete se zpravit v kancelái jednadevadesátýho pluku v eských Budjovicích nebo na doplovacím velitelství v Karlín), národu trénovanému ostrovtipem fiktivního génia Járy Cimrmana, to pipadá trapné. Souhlasím, e s tím souvisí tradice, rodilý ech tko nkdy komplexn pochopí americký zpsob myšlení. Nechci také kritizovat pemrštný americký, ale naopak chybjící eský optimismus.

Pestoe jsme národ na humoru závislý, jedná se astji spíš o humor ironický i sarkastický. Nezapeme svého pedka K. H. Borovského:

 
Modli se echu,
k svatému Vojtchu
by t svobodné národy
vzaly do cechu.

V pípad ironie se ovšem nedá hovoit o tvoivém optimismu. Naopak se víc zdá, jako by kadou radost musela pedznamenávat uritá jízlivost i teba jen štiplavý nádech sebeublíení.

Mohu samozejm dlouho meditovat nad tím, co vše lze povaovat za píinu, mohu petásat historii a s tím související politickou minulost, která se nabízí nejvíce. Pokud toti v porovnání zstanu vrna u Amerian, národa hrd svobodného, potom se píina vnitního pesimismu rýsuje pomrn oit. Skutená svoboda eské zem se dá poítat na léta, ne na staletí.

Ale bohuel ani dnes, kdy jsme docílili demokracie, nevládne mezi námi zdravý optimismus. Není divu, vdy kolem sebe slyšíme tolik záporných zpráv (piítám zhoubnému vlivu médií), máme strach o své zdraví, práci, finanní zajištní, dchod, budoucnost dtí... Vícemén zstáváme vrni práv našemu uštpanému humoru: Jak mezi politiky najdeš ti blbce?... Namátkou! Po pravd já tenhle styl taky miluju, jenome nejspíš by poteboval - pro naše dobro - astji pisladit. Protoe ím víc špatného spatujeme kolem sebe, tím menší chu máme bojovat za to dobré. Kdy se rozhlédnu kolem sebe, mám pocit, e dost z nás u pestalo vit. Proto ty nízké volební úasti. Proto ty kousavé ei v hospod, proto neustálé propírání témat ála „málo penz, špatné zákony“. Ale spousta tch, kteí si stují, zárove nikdy nic neudlají pro to, aby se nco zmnilo, protoe bu „to nemá cenu“ nebo jsou dleitjší hodnoty jako „majetek“ nebo „kariéra“. Neznáme lék na svou chorobu. Samozejm ani já ten správný recept neznám. Jen si myslím, e zaít by se mlo preventivn u vitamín.

A takové maxibalení duševního multivitamínu pedstavuje práv pozitivismus. Kdo myslí optimisticky, neodmítá pedem ádné plány, má vtší odvahu i chu hledat nové cesty, mnit stávající. Úspchy nám nespadnou do klína, radosti se zniehonic neobjeví z moe skepse. Kdo si sám v sob zoufá, tko nalezne jak dvod k úsmvu, tak cestu, jak z toho ven. Jedná se o podobný princip, s ním lékai dobromysln radí pacientovi: „V, a víra tvá t uzdraví.“

A nakonec by to chtlo pár vtip:

Kdo je kostra objevená za skíní v obýváku? Loský vítz hry na schovávanou.
Jakým zpsobem se rozmnoují poítaové viry? Puením. Puíš si disketu a máš ho.
Jak se odstrauje muška z oka? Ohrneš víko a ekneš „kšá“.

 
Renata Šindeláová
 
* * *
Kolá Marie Zieglerová
Zobrazit všechny lánky autorky
 


Komente
Posledn koment: 22.06.2018  12:33
 Datum
Jmno
Tma
 22.06.  12:33 Vclav
 22.06.  10:45 Von