Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Ivan,
ztra Adriana.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Vdnost
 
Jakápak vdnost. To lidi nesnáší být nkomu vdní. Ale dobe vdí, o em mluvím. Kdy od nkoho nco potebují, omílají vdnost ze všech stran. Lísají se, slibují, vzývají vás a do nebe, nabízejí protisluby, ale sotva jim dovolíte uhryznout si z vašeho krajíce, na vdnost zapomenou. Mnohdy ani nepodkují. Ale ne všichni. Jsou i výjimky. A není jich málo.
 
A ím vtší slubu jim poskytnete, tím dív a snáz na to zapomenou. Kdy jim napíklad pjíte sto tisíc, samozejm bez úroku, tak ješt ne mají dluh splacený, u pemýšlí nad tím, e byste jim ást dluhu mohli odpustit. A skuten, kdyby vám nepodepsali smnku, tak byste zbytek dluhu nevidli. A i tak s podepsanou smnkou se opoují se splátkami. Kdy se jim nedej boe pipomenete, máte u nich velké mínus. Nechápou, pro jim nemete dluh prominout, kdy se válíte ve vat. Jakmile je dokopete ustaviným upomínáním dluh splatit, jsou u tak naštvaní, e vás nemou ani vidt. Nemluvím o podkování. A u vbec ne vám být nkdy vdní. V nejlepším pípad s vámi pestanou mluvit, budou vás ignorovat, a kdyby vás mli nkdy potkat, tak se vám vyhnou. Takové pípady vám uvádím ze zkušeností lidí z mého okolí.
 
André Maurois, Émile Salomon Wilhelm Herzog praví: Co jsi pro enu udlal, na to me zapomenout, ale nikdy nezapomene na to, co jsi pro ni neudlal. A tak to je nejen se enami. Kdy jim s pjkou vyhovíte, tak na to zapomenou, kdybyste jim nevyhovli, tak vás mohou zabít.
 
A podobných píklad bych vám mohla uvést hned nkolik. Napíklad stalo se vám nkdy, e jste o nkom napsali pochvalný lánek a ten lovk vám podkoval? To sotva. Mn se to nestalo nikdy.
 
O vdnosti byly napsány stovky lánk. Ve všech se radí, jak být vdní. Vdnost je v nich definována jako kladná emocionální odpov za dar. Je kladným zhodnocením toho, co se stalo, kdy nkdo byl obdarován nezištnou pomocí. Je to pocit radosti a dík za pijetí daru. Je to emoce, kterou proíváme a na ni nemáme zapomínat.
 
Kde bychom se mli setkávat s vdností?  Tam, kde jsme nkomu udlali radost, poskytli slubu, kde jsme nkoho potšili. Ale ono to ve skutenosti vypadá trošku jinak. Poskytnutou slubu nebo gesto druhá strana povauje asto za samozejmost. Je v domnní, e pátelství a z toho vzniklá sluba nebo dar vzniká sama od sebe, e není nutno pro n nic uinit nebo podstoupit, e se rodí bez piinní. Ale to je mylný dojem.
 
U Seneka znal zapeklitý problém vdnosti. Z historie je známá jeho kniha „O prokazování dobra druhým lidem.“
 
Jakpak se k tomu vyjaduje bible. A nemusí to být ani jedinené umlecké vydání Bible s unikátními ilustracemi Salvadora Dalího s variacemi drahokam na jednotlivých odlitcích Dalího podpisu. 
 
 
 
V Bibli se k vdnosti vyjaduje apoštol Pavel, kdy v listu k ímanm píše: „Poznali Boha, ale nevzdali mu est jako Bohu, ani mu nebyli vdni, nýbr jejich myšlení je zavedlo do marnosti a jejich scestná mysl se ocitla ve tm.“
 
Take pocit vdnosti je problém odvký. Celá moje úvaha by se dala krátce shrnout do jedné jediné vty.
 
Nevím, jak lovk me, ale jist me, zapomenout laskavosti, které mu byly prokázány.

 
Marta Urbanová
* * *
Fotokolá Marie Zieglerová

Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 13.06.2018  13:24
 Datum
Jmno
Tma
 13.06.  13:24 Ivan Pani Urbanove
 13.06.  12:10 Marta Vdnost
 13.06.  01:19 Ivan
 12.06.  09:59 Vclav Velmi pravdiv
 12.06.  08:28 Vesuvjana
 12.06.  06:50 zdenekJ
 12.06.  05:31 KarlaA