Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Ivan,
ztra Adriana.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Opuštní / Úspch

Opuštní

Potkávám je na ulicích, v parcích, v lese – jdou a spíše se drí u zdi, snad aby nepekáeli tm, kteí mají rychlejší krok, moná z ostychu, e u nejsou mladí a krásní. V oích jsou vzpomínky, tváe plné vrásek. Jejich spoleníky jsou vnouátka, psíci a hole. 

Do šedivých vlas sní a spadává podzimní listí. Dchodci. A kypící svt se na n dívá jako na nepotebnou veteš, na neplodnou krajinu, kterou staí minout s pozdravem na pl úst a nepovšimnout si tichého smutku, který je zastírán pekotným vyprávním, plachým mlením. 

Jdou a sbírají lásku vnouátek, psík, koek, sypou vrabcm na ímsy a odhánjí vného hosta – Samotu. V bufetech postávají u malého piva a vzpomínají na odešlé kamarády. Vdí, e se kácí v jejich lese. 

Zstali u svých starých lásek, zvyk, povr a pedsudk. ehrají, e nehrají v rádiu jejich písn, diví se nové mód, kupují tvrtku chleba a jedno mléko, nadávají na politiku, na drahé telefony, vzpomínají na kouzlo ernobílých film, oprašují zaloutlé fotografie. V kout mlí polámaný gramofon. Vypráví si o tom, jak by bylo krásné mít vtší dchod na jednolkový pokoj v dom dchodc.

Jdou jakoby se stydli za své stáí, za své obnošené zimníky a spravované brýle. Míjíme je a nevíme, e jsou naší budoucností. Odpusme jim nevrlost, mlení, nálady. Jejich cesty nevedou do dálek nadje. Vedou do ekáren nemocnic a doktor. Bume k nim vlídní. Stáí je kehká kvtina, zranitelná a bezbranná.Úspch 

S úspchem v jakékoli innosti, ztrácíme nejen soukromí, ale i pátele. „On u nemá na nás as! To víte, zpychnul! Povyšuje se!“

Po tchto nejastjších vtách pichází druhé stadium. „To víte, je v baliku! Je za vodou! Stejn to bylo protekcí! Štstí sedne i na vola!“ Dále zdraví toho co propírají a pomlouvají, v hospod. v kancelái, v díln. Nechtjí slyšet o kadodenní práci, o létech mravení práce, o zklamání i nadji. Oni ví své! Co nevidí to se domyslí.

Pichází tetí stadium. 
„Nebojte se, on dojede! Kadej si jednou zláme vaz! U mele z posledního!“ A lovk je náhle sám. Najednou poznává, e ztrácí ty, které ml rád. Ty se kterými jej spojovaly vzpomínky. Zaíná vzájemné vyhýbání. Jeden klasik ekl: „Úspch je vc, kterou ti pítel nikdy neodpustí!“

Odcizení se nejvíce projevuje na oích. Tkají a vyhýbají se pímému pohledu. Ústa jsou semknutá jakoby zadrovala jízlivý výrok a uštpanou poznámku. Po chvíli neslané, nemastné rozmluvy se ozve: „Tak ahoj, já u musím jít. Nashle!“ A jste sami. 

Postava vašeho bývalého „pítele“ se ztrácí uprosted msta, které je vaším spoleným domovem. Potkáváte babku s berlemi, kterou jste celá léta zdravili a nevnovali ji pozornost. „Jak se máte? To je dneska hezky. Ráda vás vidím!“ Získáváte balzám na neviditelné rány. Nejsou všichni lidé špatní. 

Po ase pichází stadium tvrté. Finální. Tvj neúspch je naplnním tueb. Bu jsi pijat a stáváš se zdrojem výsmchu, a nebo odsunut k jinému stolu. 

Tví ivotní sledovatelé jsou zklamáni dvakrát. Za prvé je zklamal tvj úspch a za druhé tvj neúspch. To se neodpouští. Ale nejsou všichni stejní. Jsou tací, kteí s tebou cítí, radují se i truchlí. Klobouk dol ped psím plemenem.
 
Ukázka z knihy  FOUSKOVY FEJETONY, kterou vydalo nakladatelství - PRAGOLINE
 
Josef Fousek
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 12.06.2018  16:26
 Datum
Jmno
Tma
 12.06.  16:26 Vclav Velmi pravdiv posteh!
 11.06.  07:50 Karla I.