Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Vladimr,
ztra Jana.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Mydláv dm
 
Mydláv dm by správn ml být praský dm, v nm kat Mydlá bydlel. Ale pro mne tomu tak není. Mydláv dm – to je pro mne chrudimský dm p. 74, který jsem poznala v dob mých studií. Kdy jsem jako trnáctiletá šla Betislavovou ulicí k Širokým schodm, pímo hrzn na mne zapsobil vysoký úzký dm podepený do ulice devnými trámy. Okna slepá, tmavá, barabizna ped zícením, svdek z jiných století, dm k odpisu, zkrátka nuzák strašidlo. Co je to za dm, zeptala jsem se. To je Mydláv dm, ekli mn a já se víc neptala. Chodila jsem kolem jeho podprných trám tyi roky, jeliko dm dodruje uliní linii a patro je pedsazeno na krakorce. Dm nikdy nejevil známky ivota. Nkdy jsem si pála, aby se stal zázrak a já mohla do nj nahlédnout. Ale to bylo v té dob nemyslitelné. Z druhé strany od divadla se pyšnil na hradbách ve výšinách v ad pozdn gotických, renesanních dom jako páv se svými arkádami a neobvyklou ví vystupující a k nebi.
 
Po maturit jsem z Chrudimi odešla a za as se mi dostala do ruky Svátkova kniha Pamti kata Mydláe.  Samozejm jsem si osud kata Mydláe spojila s chrudimským domem jeho strýce, bohatého výrobce mýdel a svíek Matje Mydláe, který dm p. 74 koupil v sedmdesátých letech šestnáctého století a zaal ho vzáptí pestavovat. Dm je típatrový a má ve svém prelí loggie o pti obloucích. Zábradlí galerie v prvním poschodí má bohatou figurální výzdobu. Stojící i leící figury pedstavují lidské vlastnosti. Stejn origináln je ešena zadní fasáda. Dv okenní osy zabírají ve tech patrech arkády se segmentovými oblouky, tetí prostupuje schodišová v míící vysoko nad stechu.
 
Pi tení knihy jsem si marn pedstavovala, v kterých místech za hradbami asi stála katovna tehdejšího kata, kam se uchýlil mladý student Jan Mydlá. A kterou fortnou asi vcházel do msta. Protoe v dob mých studií u po hradbách nebylo povtšinou ani památky, musela jsem zapojit svou fantazii. Pipadalo mi hrozné, e kdo jednou vkroil do katovny, e u neml cestu zpt. Jedním dechem jsem hltala cestu kata Jana Mydláe z chrudimské katovny a pímo do katovny staromstské, tedy do obydlí nejvyššího popravího Koruny eské. Strun eeno, a k Bílé Hoe. Historie dokazuje, e tato bitva byla nepipravená a pedem prohraná. Povstalci byli zateni, jejich majetek zkonfiskován a rozsudky vyneseny. Smrt všem zateným. Mistr popraví Jan Mydlá ml vykonat trest smrti. A tak se také stalo 21.6.1621. Poínal si velmi zrun, s pevelikou rutinou a ani jednou neminul. Ztupil pi stínání hlav tyi mee. Pi vyútování tehdejší místodritel uznal jeho brilantní a precizní výkon a ástku mu zvýšil. Postupem asu se kat Jan Mydlá stal váeným a zámoným obanem Starého msta. Knihu jsem doetla a spojitost mezi chrudimským a praským Mydláem jsem vidla jen v jejich výjimených schopnostech a v preciznosti jejich práce.

 
 
Kdy jsem do Chrudimi zavítala po roce 1972, nemohla jsem Mydláv dm ani poznat. Podprné devné kly zmizely a otrhaný a špinavý šat Popelin byl ten tam. V dom se usídlilo Muzeum loutkáských kultur. Nabízelo se zde ke zhlédnutí 8 500 loutek z celého svta. Ani na vteinu jsem nezaváhala a vešla dovnit. Zdaleka mne nezajímaly loutky jako samotný dm. Tajemný dm z doby mých studií. Docela znovuzrozená vykopávka z dob dávno minulých. Uzounké strmé toité schodišt, v kadém pate jen jedna prostá místnost. Chodila jsem po dom tam a zpátky, nemohla jsem se jím nabait. A kdybych takový nepraktický dm vlastnila, šílela bych štstím. Jedinou praktickou zvláštnost, kterou jsem objevila, bylo, e studna byla vyvedena do prvního patra. Tomu nápadu jsem se musela poklonit. Jinak byla z domu pekrásná vyhlídka. Ale na druhou stranu, kdy jsem se vila do rodiny Mydlá, ti nemli ve výhledu nic ne prostá pole a lesy daleko široko. Ale zato na hlavní námstí to mli, co by kamenem dohodil. A jist patili k váeným obanm, tím i k honoraci msta.
 
Pi píští návštv Mydláova domu, se u nebudu štrachat po strmém schodišti, ale vyjedu nahoru výtahem, jeliko v roce 2009 zídili bezbariérový vstup do muzea.
 
Marta Urbanová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky
 


Komente
Posledn koment: 20.05.2018  09:30
 Datum
Jmno
Tma
 20.05.  09:30 ferbl
 19.05.  17:56 Von