Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Marin,
ztra Emanuel.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

JARO V PRAZE

Byl jsem krátkou dobu enatý. Vyjeli jsme s Jarmilou Prahy. Tenkrát to byla pro nás velká událost. Slavnostní! Jeli jsme si koupit první tranzistorové rádio. Ješt vtší radost nám pinášelo vdomí, e se procházíme v hlavním mst. Na chvíli jsme mli dojem, e jsme ve velkém svt. Byl krásný jarní den, zlatý déš záil ze zahrad a ptáci zpívali. V Korun na rohu Václavského námstí jsme si dali koskou sekanou s houskou. Protoe jsme pijeli do Prahy na motocyklu Jawa 175, dal jsem si místo piva kakao se šlehakou.

„To se moc nehodí“, tvrdila Jarmila. V té dob jsem boxoval za Kladno, a tak jsem ml stále hlad. Jedl jsem všechno a z nieho mi nikdy nebylo špatn. Tedy, a do této chvíle. Moná to bylo tím, e jsem den pedtím veer sndl pl kila vlašských oech a zapil to rajatovou šávou. Ale u je zbytené po tom pátrat. Zkrátka pišly potíe. Potíe lidské a neodvratitelné. Podobná situace se mn pihodila a pozdji, za dvacet let. Ve výtahu.

Boní ulikou jsme kráeli, opiti sluncem, k Václavskému námstí. Ji ped pl hodinou, ješt v Korun, jsem cítil uritý neklid mé trávicí soustavy. Nyní zesílil. Stáli jsme u lešení, které objímalo starý dm.

„Co je ti, Pepíku? Zbledl jsi.“
„Jarmilko“, zašeptal jsem, „dostal jsem asi prjem. Nemu udlat krok.“
„Co budeme dlat?“ strachovala se upímn má novomanelka.

V hlav se odehrávala bitva s nastalou situací. Stáli jsme pod lešením, lidí chodilo málo, ale nikde jsem nevidl místeko, kde bych se zbavil zoufalých produkt. K Václavskému námstí chyblo asi ticet metr. „Uprosted Evropy a takováhle patálie!“ uvaoval jsem. Zoufalství dokáe probudit vyhaslou lidskou mozkovnu.

„Jarmilo“, zašeptal jsem en, která bezmocn trpla se mnou, „jdi koupit do elezáství kýbl!“ chvíli nerozhodn postávala, ale vzáptí pochopila a odbhla. Zavel jsem oi, open o trubku z lešení pemýšlel jsem o zcela jiných vcech ne o tch, které mne pikovaly k lešení.
„Vli, chce to vli“, šeptal jsem si, „vydr, Pepíku. Nevzdávej se!“ Lidé, kteí mne míjeli, na mne pohlíeli jako na blázna. Zpoza rohu se objevila Jarmila.
„Kýbl jsem nesehnala, tak jsem koupila koš na odpadky“, hlásila mi hrd.
„Te dlej, e jen tak sledujeme ivot kolem nás. Stj pede mnou.“
postavil jsem koš ke zdi, opatrn a tajn jsem si rozepnul pod dlouhým pláštm kalhoty a usedl jsem na koš, jako bych odpoíval.

Výsledek pišel okamit. Zápach nás obklíil a smísil se s parfémy krásných en.

„lovk se tou procházkou unaví! Kdo by to ekl, e ty nohy tak bolí!“ podobné nesmysly jsem íkal, kdy kolem nás procházeli chodci.

Jeden elegantní dchodce se u mne zastavil. Slyšel mou vtu.
„V Praze nohy bolí z té dlaby, pane.“ Udiven nasál vzduch do chípí a s odporem dodal:
„Vybral jste si špatné místo k odpoinku, smrdí to zde jako by tu chcípl pes!“

Opatrn jsem povstal, kýbl, vlastn koš, stále pod sebou, natáhl jsem si pracn kalhoty a ekal, a nikdo nepjde. A potom jsme vyrazili pry z místa inu. V duši jsem cítil ohromnou úlevu. Pocit štstí mi zkazila Jarmila.

 

„Pepiku, to není správný, nechat tam ten… nkdo to najde…“
To jsem si to ml vzít s sebou a jít s tím a do Dejvic?“

Šli jsme pšky. Peníze utratila Jarmila za koš. Pod místem, kde stával Stalinv pomník, jsem dal Jarmile pusu. Za to, e mi pinesla ten penosný záchod a za její krásnou a nnou vtu.
„Pepiku, budeme spolu dlouho. Hovna pinášejí štstí!“
 
Z knihy "Pojte se smát", kterou vydalo nakladatelství PRAGOLINE
 
Josef Fousek

* * *
Kolá Marie Zieglerová
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 22.05.2018  03:15
 Datum
Jmno
Tma
 22.05.  03:15 Vclav Podkovn
 21.05.  18:41 Von