Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Radek,
ztra Leona.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

POVÍDAKY  (2)

Kdysi jsem, ze smutku, psala po veerech, co m bhem dne potkalo. Pro potšení svých pátel jsem tch asi padesát povídaek nechala vlastním nákladem vydat. A m te Marie Zieglerová (Mara) pobídla; dovolte mi, kdo rád nahlííte do SeniorTipu, nabídnout je i vám všem. To dobré potení!

EZNÍCI MAJÍ RÁDI SLADKÉ
 
Kdy chcete udlat nkomu radost, urit se vám to podaí. Tak poslouchejte, jak se to povedlo mn.

Koupila jsem dv bonboniéry. Jedna m zaujala tím, e bonbony se ukrývaly v obalu s jemn fialovými kvty, pipomínajíc tak dávné idylické asy. Naopak  druhá halila své bonbony do oste rudých staniol, poskládaných v prhledné krabici tvaru srdce. Ob byly krásné. Jedna dojemná, druhá výbušná.

Obírala jsem se jimi u regálu samoobsluhy tak dlouho, a jsem pochopila, e je musím odnést dom ob. Jemn jsem je vloila do zvláštního blostného sáku, aby se, proboha, nepoškodily ostatním nákupem. Ostatní nákup,  u ezníka, byl krvavý a mokrý. Uchýlila jsem se ke stoleku u výlohy, kde obvykle kramaím, abych vci poskládala do tašek.  To jsem udlala i tentokrát, špatn. 

Doma  se toti ukázalo,  e bonboniéry nemám. Po pekonání prvního šoku zavolala jsem ezníka, který m ujistil, e ádné sladkosti v jakékoli podob se u nj nenacházejí.
 
Není pochyb o tom, e ezníkovi i  eznici jsem  zpsobila radost velkou, kdy si spolu veer sedli k televizi. Kterou asi bonboniéru oteveli první? Odhaduji, e tu rudou.
Bon  apetit !
 
 

DIETNÍ DEN
 
Je to u dávno, dvanáct let, nic se mi na sob nelíbilo, pibrala jsem njaká ta kila (pejídala jsem se). A e tomu udlám rázný konec, jak jinak, ne dietou. Pohlete, jak to dopadlo.
 
Snídan: Vychlazená  krupicová kaše neslazená, nemaštná, broskvový kompot.
Svaina: Nescafé bez cukru se likou odstedného mléka.
Obd: Kostiky bramborového knedlíku oháté bez tuku, brokolice,
posypáno strouhaným balkánským sýrem.
Odpolední aj: tyi velké palainky smaené na sádle, merukový dem, kopec šlehaky.
Veee: Pl šišky sekané, bramborový salát, Staropramen 12°.
Zákusek po veei: Zbytek broskvového kompotu, na kadé plce velké broskve šlehaka.
Zákusek o plnoci: Sladký pišingr  3x20x2 cm.
 
e prý i snaha se cení. No nevím.
 

DAR BENŠOVSKÝM OCHOTNÍKM
 
Vyklízím gará, z ní poslední auto ji dávno odjelo.

V zim pálila jsem trouchnivjící devo. Kolem velikonoc otevela jsem tídílnou skí, památku to na ministerstvo ehosi, dojímala se starými dopisy, divila se peliv uspoádaným bezcenným tiskovinám a asla nad metráky letitých Literárek.
 
Práv v den, kdy zahradník Tomáš sázel v zahrad nové kee, došlo na krámy nejstarší. Do sví zelen vynesla jsem zaprášenou kosu, ped léty nepostradatelnou, svinovací ebík, zapomenutý tu ješt dávnji opilým emeslníkem, opravdický cep, jím se v minulém vku na jiní Morav dobýval chléb a dv devorubecké sekery, jaké normální lovk neunese.
 
Zahradník Tomáš se nejvíce radoval z autentického cepu a pravil :
já mám doma kus brnní, já ho i s tím cepem daruji benešovským ochotníkm! Ti se z toho zblázní !
 
Ob sekery mi zstaly. Nejste nkdo náhodou devorubcem ?
 
Text a koláe: Olga Janíková
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 28.03.2018  19:41
 Datum
Jmno
Tma
 28.03.  19:41 Vesuvjana dky
 28.03.  13:41 oga jankov
 28.03.  11:20 Vclav
 28.03.  08:31 Von
 28.03.  07:17 Mara