Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Radek,
ztra Leona.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Z POHÁDKY DO NEPOHÁDKY a pak zase zpátky (12)
 
eknete si – jsme pece magazín pro seniory!  Ale ivot je rovn plný krásy a tím radosti. íkáme – práv proto pohádky a íkanky. Kdopak má v dnešní uspchané dob as na tení a vyprávní pohádek svým dtem a vnouatm a to i pesto, e si pamatujeme, jak dtství bylo nejkrásnjším asem našeho ivota, které obohacovalo naši fantazii a bylo plné taj a pekvapení, pitom bylo jedno, kde jsme ili a ím jsme byli obklopeni.

Na základ úspšnosti Babibajek paní Marie Zieglerové jsme se rozhodli pedstavit našim tenám novou serii pohádek pro vás a vaše dti i vnouata a hlavn také pro ty, kteí nezapomnli na kouzlo vyprávní našich prarodi i rodi a rádi na nj vzpomínají. 

Vtipný název „Z pohádky do pohádky a pak zase zpátky“ dává tenám znát, jaký úasný výbr bude obsahovat a jaký bude tento 22 dílný seriál, to nakonec budete moci posoudit sami – od klasických s princeznou takovou i makovou a k moderním obrazm souasného ivota, dalo by se íct pohádky nepohádky, do kterých spisovatel Eduard Svtlík mistrn vloil své ivotní zkušenosti a nenásilnou formou bude psobit nejenom na nás, ale nenásilnou formou také obohatí i ty naše drahé nejmenší.
Redakce Senior Tip
 
* * *

meláci

Vlastík nemyslel na nic jiného ne na letadla. Vystihoval je z asopis a lepil do sešitu, doma vyrábl modely a ve škole o pestávkách aspo pouštl z okna papírové šipky. Nad jejich domem se toily nádherné stíbrné stroje, míily k blízkému letišti, nebo do neznámých dálek. Jak rád by se v takovém letadle aspo jednou svezl, ne bude velký a stane se pilotem!
Zjara šla jeho tída kreslit do pírody. Uitelka ekla, aby si vybrali námt pro obrázek. Na polích ale nikdo nebyl, jenom nad jetelem bzueli meláci.

„Já budu malovat traktory!“ volal jeden chlapec. „A já kombajny!“ volal druhý.

„To nejde,“ ekla uitelka. „Budete malovat jenom to, co vidíte.“

„Já nakreslím práškovací letadlo!“ vykikl Vlastík.

„U jsem ekla,“ zamraila se uitelka, „e budete malovat jenom to, co tu je.“

A tak si vzal Vlastík pastelky a snail se zachytit cestu na pole, jetel, devné sušáky, meláky… Jene ti meláci se za chvíli zaali podobat letadlu, které se také jmenuje melák, take se najednou na jeho výkresu objevila spousta lutých letadýlek a opylovala kvty jetele.
Uitelka výkresy sebrala a uloila v kabinetu. Ne se dostala k tomu, aby je oznámkovala, pišel editel a e rychle potebuje pár výkres do soute, kterou vypsalo ministerstvo zemdlství. Uitelka sáhla po hromádce posledních prací a ekla, aby si z nich vybral. Pi další hodin pak vybídla dti, aby to, co vidly na poli, nakreslily nyní zpamti. Vzala si brýle a chodila mezi lavicemi. Pak se zastavila u Vlastíka. „Co to maluješ?“

„meláky.“

„To nejsou meláci, to jsou letadla! Neíkala jsem ti, e máš malovat jenom to, co vidíš?“

„Já jsem chtl,“ ospravedloval se Vlastík, „ale kdy jsem se na ty meláky chvíli díval, tak…“

Uitelka si vzpomnla na výkresy, které dala editeli. „Na poli jsi maloval toté?“

Vlastík pikývl.
„Tos mi udlal schváln!“ vykikla. „Abych mla ostudu.“¨A bela do editelny, e takový výkres do soute nepošle.
Jene výkresy u byly pry, nedalo se nic dlat.

Ped koncem roku pišla z ministerstva zpráva, e se jim Vlastíkv výkres líbil a e ho zvou k vyhlášení výsledk. To bylo pekvapení!
Ješt vtší však ekalo odbojného malíe v Praze. Dostal jednu z cen, naloili ho s ostatními dtmi do velikánského letadla a to se s nimi vzneslo k vyhlídkovému letu nad mstem.

Tak se Vlastíkovi splnilo jeho velké pání a navíc zjistil, e se malíi vyplatí, vidí-li víc ne ostatní – a trvá na svém.
 Eduard Svtlík
* * *
Ilustrace © Eva Rydrychová
Ilustrace pro anotaci © Miroslav Šesták

Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 15.03.2018  16:29
 Datum
Jmno
Tma
 15.03.  16:29 olga jankov
 15.03.  13:27 Jitka
 15.03.  13:14 Vesuvjana dky
 15.03.  08:40 Von
 15.03.  05:24 Vclav