Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Patrik,
ztra Oldich.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Knihy Boeny Šamánkové
 
Paní Boena Šamánková byla velmi skromná ena, která celý svj ivot tce pracovala. Ješt kdy ji byla tém devadesátnice a bydlela ve státním byt v Croydon Park, pomáhala velmi asto mladším, ale tlesn neschopným spolubydlícím, tu všet prádlo, dojít na nákup a podobn. Pomáhala vdy všem potebným a ješt dokázala psát o svém ivot.
 
Odvahu k vydání ivotopisných román jejím dtem dodaly posudky Vladimíra Škutiny, spisovatelky Blanky Kubešové a spisovatele dr. Strnada. Kdy se rukopis první práce Boeny Šamánkové dostal do rukou V. Škutiny a Blanky Kubešové, pedali ho k petení dr. Strnadovi. Ten pímo do strojem psaného rukopisu udlal naprosto zdarma edici.
 
To jist dti autorky povzbudilo a knihu nechaly vytisknout. Potom postupn následovaly další ti knihy a útlá kníka poesie.
 
První literární pokusy Boeny Šamánkové vznikly jako dárek pro jejího otce, který tehdy bojoval v první svtové válce. Napsala verše pro nj do školního sešitu. V Praze tsn ped druhou svtovou válkou vydala malou sbírku básní „Jak ivot šel.“
 
Její první knihu vydanou v Austrálii s titulem „Útk z domova“ napsala pvodn jen pro své dti, aby mohly lépe pochopit pro musely opustit svj domov. V krajanské komunit v Austrálii mla kniha okamit úspch. Mnozí eští exulanti z konce tyicátých a poátku padesátých let proívali podobné útrapy útku jako Boena Šamánková, její manel a ti malé dti, kdy šli v zim, v noci, pšky pes zasnené hory.
 
Po této knize následoval další autobiografický román „Andlské schody“. Tato kniha je pelivým a velmi zajímavým popisem ivota na jihoeské vesnici, se všemi zvyky a tradicemi, tak jak jej vidla a proívala malá Boenka, a pes její pozdjší odchod do sluby v Jindichov Hradci a nakonec a do Prahy.
 
Následovala kniha s titulem „Perpetuum mobile“, která je vlastn závrenou ástí trilogie, je zaíná „Andlskými schody“. Líí obtíné zaátky po píjezdu lodí z Evropy do Austrálie, rozvíjející se osud rodiny a zabývá se i osudy jiných eských exulant té první vlny po komunistickém pui. Jedna vta z této knihy vypovídá vše „ nechtla jsem nic, ne pracovat a zajistit dtem klidný domov, ne se postaví na své vlastní nohy.“
 
Poslední pak je kníka povídek „Opál na dlani“. Velmi neobvyklé záitky z autorina ivota, které ji provázely ji od dtství, jsou jist pro tenáe znan nevšední, ale rozhodn víc ne zajímavé. Povídky v druhé ásti knihy vyprávjí o ivot ve známém opálovém nalezišti, msteku Lighting Ridge, kde manelé Šamánkovi proili nkolik let a do smrti pana Šamánka. Boena Šamánková se potom vrátila do Sydney.
 
„Z Lighting Ridge jsem se odsthovala, kdy Toník po krátké nemoci zemel.
 
A najednou to všechno byl jen neskutený sen. Tináct rok poznávání úpln jiného ivota. Ješt te po dalších šestnácti letech se mi zdává, e kopu pod zemí, barva opál se mní jako obloha ze zelené do pomeranové a potom do zlaté. Drím je v sevené  dlani, abych je neztratila a kdy se probudím jsem zklamaná, e moje dla je prázdná.“
 
Z dtí Boeny Šamánkové ije v Sydney její nejmladší syn Jaroslav. Dcera zemela v roce 2009 v Americe a nejstarší syn Gustav zemel bohuel ješt za matina ivota, v roce 1999.
 
Jana Reichová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 14.03.2018  04:50
 Datum
Jmno
Tma
 14.03.  04:50 miluna
 11.03.  20:34 oga jankov
 11.03.  11:17 Jarmila
 11.03.  03:26 Vclav