Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Patrik,
ztra Oldich.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Ovládnou nás roboti?
 
Je nejvyšší as pipravit  se  na nejhorší, zejména ti z nás co ví na výroí.
U brzy, v roce 2020 to bude práv 100 let co geniální spisovatel K. apek napsal hru R.U.R.
 
V dnešní terminologii jde o sci-fi  ve které vymyslel slovo robot pro oznaení nelidské bytosti, která mla slouit lidem, pomoci jim k lepšímu ivotu, ale nedopadlo to tak.
 
Roboti se pak stali postavami ady sci-fi román, film a byli líeni jako njaké kovové napodobeniny lidí, které mlátí lidi tyemi po kébuli a tak ohrozí lidstvo, opanují svt.

Soubn s tmito roboty v hororech, však pokraoval vývoj moderních  stroj a automat  pro výrobu té pod oznaením robot. Tyto roboty a robotizace, tj. jejich zavedení do výroby automobil, strojírenských zaízení, výroby potravin a vtšiny lidských inností probíhalo nepedstavitelným tempem a dále se zdokonalilo pokroky v elektronice.

Tyto roboty jsou schopné nejen vyššího výkonu ne lovk, ale té zaruují mnohem vyšší kvalitu výrobku.
 
Tímto popisem jsme se dostali k souasné podob robota a tím i blíe k popisu toho, zda mohou ovládnout svt.
 
V mnoství je síla a robot u je hodn, stejn tak tím, e nejsou líní nato pohodlní, co se jednou nauí, nikdy nezapomenou, mohou, a také asto pracují 24 hodin denn a stále jsou dokonalejší a dokonalejší. Lze toté tvrdit o lidech?
 
Take pedstavu, e opanují lidstvo a svt tím, e jako plechové atrapy lidí, ty skutené lidi ohrozí mlácením je po kebulích klackama je moné definitivn opustit a naopak je moné popsat jak to bude na základ souasné reality.
 
K tomu staí jen pár náhodných píklad, bez tch robot v podob poíta by se zcela ochromila distribuce energii, potravin, zdravotní pée a ady dalších vcí nutných pro ivot. Jsme na nich závislý a nejen to, oni nám obrazn eeno perostli pes hlavu, co je vidt po pouhém puštní internetu a zpráv v nm.
 
Copak je moné, práv bez jejich innosti aby 13 Rus dokázalo ovlivnit koho si 200 milion Amerian zvolí za prezidenta ? Nkdo tomu nemusí vit, ale i ten, co tomu ví musí pipustit, e to nejde bez toho, e zapojili roboty. Kolik tam muselo pomáhat robot?
Tohle nakonec dobe dopadlo, zvolili si toho nejchytejšího, i kdy ono s tím nejchytejším to nkdy me být ošemetné jako v tom fousatém vtipu:
Letadlo má 4 pasaéry, nejlepšího sportovce, nejchytejšího mue, faráe a áka.
Hrozí  pád letadla a musí seskoit, ale mají jen 3 padáky. Sportovec si obhájí padák svojí sportovní výjimeností, stejn tak nejchytejší vezme druhý padák, protoe je nejchytejší. Fará íká školákovi, vezmi si ten 3-tí máš ivot ped sebou já u jsem starý. Ale pane farái, to není teba, padáky jsou zde pro nás oba, on ten nejchytejší vyskoil s mojí školní brašnou.
 A pokud ten nejchytejší by ml rozhodovat o osudu svta, tak ta hrozba roboty není zase a tak strašná, abych ty, které jsem vystrašil uklidnil.
 

***
 
To se nedá stihnout
 
S tímto pocitem ada lidí ráno vstává a veer uléhá poté, co se celý den honili a pesto to nestihli, nestaili.
 
Co, e to nestihli, nestaili? No pece ráno opustit domov s úesem a sestihem dle poslední módy v drahém obleku projet polovinu msta drahým autem poté co do msta dorazili po dlouhé cest s dopravním stupnm .4 ze satelitu.
 
Z toho satelitu, kde mají ten drahý domeek, který budou splácet do penze.  Do jaké penze? To se nedá stihnout, vdy do toho nástupu do penze ješt musí zaplatit stavbu bazénu a sauny u toho domeku, nehled na to, e ped tím nástupem musí vymnit ledniku, praku, televizor , laptop a nakonec i ten vysava za poslední modely.
 
To ale zdaleka není všechno co brání té penzi. Jak by to vypadalo, penzista vedle eny v nejlepších létech ?  No ono i to nco stojí, aby ta poslední pítelkyn s tím vkovým rozdílem 20 let vypadala na ta nejlepší léta. To  se z té penze také neutáhne ani poté  Babišem slibované valorizaci.
 
A kde je ta práce, zamstnání, ten kariérní postup ? Pece to nelze v nejlepším  ukonit. Vdy je to úspšný seriál který zaal posicí managera regál s potravinami, potom managerem všech regál a nyní posicí 6tého zástupce hlavního managera. Tak úspšný seriál opustit by byl hích, to uzná kadý divák TV na píkladu seriálu Ulice, který neskonil ani po ptitisícím dílu.
 
To se nedá stihnout, na penzi je teba zapomenout, i kdyby se podailo nco z uvedeného stihnout, tak co teba takový facebook?
 
Co bych tam psal? e jsem ráno vstal a poté, co jsem se vyspal, s manelkou posnídal, nco si peetl a po obd jsme se prošli, i nakoupili, vidli jsme se s vnouaty, vyplnili si as svými zájmy? Koho to zajímá, kdo by poslal laiky?
 
Strašná pedstava. S touto pedstavou ráno vstávat a veer usínat?
 
Poznámka: Úvaha odráí pouze osobní názor, stejn jako byla moje úvaha ped 10lety zde pod názvem  „Kvalifikace na dchod“.
 
Jaroslav Petík
* * *
Zobrazit všechny lánky autora
 
 

Komente
Posledn koment: 06.03.2018  07:59
 Datum
Jmno
Tma
 06.03.  07:59 Vclav
 04.03.  20:24 Mara
 04.03.  15:29 Von
 04.03.  12:35 Marta U klasifikace