Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Radana,
ztra Albna.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Nkteré knihy jsou vzácné
 
Zprávy po internetu a dopisy od pítelkyn Jarmilky z domova dostávám asto a jsem za n velmi vdná. Její poslední dopis je pro m ale neocenitelným dárkem:
„Te tomu bude u deset let, co jsme byli v Austrálii, ani se tomu nechce vit a je jen málo dní, kdy mi nco z toho úasného nepijde na mysl. Vaše následná návštva v Roudnici byla krásným pokraováním a potom všechny knihy paní Boenky. Mám je stále na police a obas nkterou i pjuji dál. Vloni jsem si její „Andlské schody“ vzala do nemocnice a tam je pjila jedné mladé paní doktorce na její noní slubu, samozejm to celé kvli práci nemohla doíst, tak jsem se po propuštní pak pro kníku do nemocnice ješt musela vrátit, kdy ona mezitím ji pjovala dalším lékam a sestikám, to by paní Boenka mla radost.“
 

Boenka Šamánková by z toho jist radost mla, tak jako ji ml její nejmladší syn Jarka, kdy jsem mu slova z dopisu peetla.
Urit nejvtší radost jsem ale mla já.
 
Knihy Boeny Šamánkové jsou v knihovn její rodné Lásenice, v muzeu a knihovn Jindichova Hradce, v parlamentní knihovn v Praze, v Náprstkov muzeu, v knihovn Libri prohibiti a v dalších knihovnách v eské republice, ale také v Národní knihovn v Canbee i státu NSW v Sydney.
Ano, ve všech tchto knihovnách jsou, ale pesto bohuel knihy Boeny Šamánkové nejsou vtšin tená v eské republice známy.
 
V Austrálii je vydaly vlastním nákladem její dti. ádný z nich nepatil mezi ty bohaté emigranty, ani nejstarší Gusta, prostední Eva a nejmladší Jarka. Do krajanských spolk a jejich knihoven vnovali knihy zdarma.
Po kadém vydání další knihy se konalo tení pro krajany a ti si s velkým zájmem knihy kupovali.
 
Boena Šamánková zemela v dubnu 2002 jen nkolik dní ped jejími 96 narozeninami, ale ješt v prosinci roku 2001 napsala lánek do asopisu Spectrum.
 
Stará lásenická eka
 
Kdy jsem byla malé dve, dávno ped první svtovou válkou, slyšela jsem “moná báchorku”, e v Lásenici u Jindichova Hradce, vysoko na stráni, v místech, kde se eka lomila do úhlu, stávala kaplika. Jednoho dne se strá utrhla a i s kaplikou se zítila do eky. Kaplika se prý i s ví zapíchla do mkkého dna a nikdo u ji nikdy nevidl.

Stará eka, vlastn u jenom její slepé rameno, pro m byla záhadou. Byla vdycky plná vody, ale voda byla kalná, zelenavá a nikdy nebylo vidt na dno. Nedovedla jsem si pedstavit její hloubku, jestlie opravdu kdysi skryla kapliku  s ví.
 
Pozdji jsem se dovdla, e eka byla zregulovaná, ale v mém povdomí zstala stejná – záhadná a opuštná.
Dnes si tak trochu pipadám jako ona. Odíznutá od bývalého toku ivota a zestárlá – je mi 95 let. Nkdy se mi chce se na nco zeptat, ale nemám u koho. Mezi tolika lidmi kolem – jsem sama.
                                          Boena Šamánková
 
Stará eka
Boena Šamánková
 
V duchu si asto povídám se starou ekou
je zstala tam sama pod strání,
me se jen dívat jak louky kolem kvetou
a poslouchat zvony kdy vyzvání.
 
Kolik generací šlapalo cestiku po behu ?
Hlubiny její mlí – ztemnlé,
ano, vdy nové pišly a zmizely z postehu,
svj obraz zanechaly v hladin zeelé.
 
eka v zadumání slyší jak šepot lesem bí…
Ach, kolikrát svt zpustl ne znovu promnil se v ráj
a ona v zelenavých hloubkách tajemství doby steí,
tak staré jako jsou ty strán – ten poehnaný kraj…
 
Jana Reichová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 21.02.2018  09:44
 Datum
Jmno
Tma
 21.02.  09:44 Jana Reichova
 20.02.  22:00 Vesuvjana dky
 20.02.  16:15 Von
 20.02.  11:31 Vclav Mnoho dk pro manele Reichovi...
 20.02.  11:07 Jarmila