Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Drahoslav,
ztra Vladislav.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Slyšíš, jak mluví stromy?

Kdo rozumí stromm nejlépe? Pirozen lesník. A tím práv je nmecký autor knihy pro dti "Slyšíš, jak mluví stromy?" Peter Wohlleben. Uí malé tenáe, aby se na stromy v lese dívali nejen jako na ivoucí organismy, ale doslova jako na originální "bytosti", které se vzájemn vnímají a pomáhají si. A aby se to lépe etlo, krom zajímavých informací obsahuje kniha spousta obrázk i úkol, které pobaví dti i dosplé.

Kniha je rozdlena do dvanácti hlavních kapitol, které se týkají urité oblasti ivota v lese (jak stromy komunikují, co je jim potravou, jakým zvíatm poskytují úkryt, jak stárnou a také jak jejich potenciálu vyuívají lidé). Kadá z dvanácti kapitol se striktn skládá ze ty podkapitol - tato pravidelnost jist není náhodná, svdí o autorov smyslu pro poádek, ale také zajišuje, e jednotlivé kapitoly sahají do zhruba stejné hloubky.

Pestoe jde o ivot v lese, kniha se zamuje opravdu na stromy. O zvíatech se dotete jen v souvislosti se stromy. Pesto je to skutená zábava. Na kadé stránce objevíte pekvapivý detail i vzrušující úkol, který si mete vyzkoušet. Dozvíte se, jak vypadají ústa stromu, jak odlišný med vyrábjí lesní vely od luních, jak uríte stáí stromu nebo teba kolik semen za rok vytvoí osika.

V knize se dobe orientuje, grafické zpracování je píjemné a pestré, ovšem jen tak decentn, e lahodí oku. íslování stránek doprovází kreslená lištika, kvízové otázky veverka a praktické úkoly housenka. Kadá strana publikace obsahuje minimáln jednu a více názorných fotografií plus doplkové kresby.   

Typickým znakem celé knihy je obrovské mnoství personifikací (stromy mají velikou íze, jak si stromy poizují dti, umí stromy mluvit?), díky kterým se zapojuje tenáova fantazie a samozejm hlavn emoní sloka. Celá publikace tak s vyuitím obdivuhodných znalostí o lese i dtech uí malé lovíky porozumní a lásce k pírod. A protoe si myslím, e pesn tohle souasné lesy potebují, aby je lidé mli více rádi, dkuji za kadou knihu tohoto typu.
 
Podle údaj na obálce je kniha urena dtem a lidem zvídavým od šesti let. V reálu myslím, e pro šestileté dít je text píliš sloitý, ale urit me slouit rodim jako inspirace. Starší dti si knihu jist rády petou i samy. Pomoci bychom jim však mli s úkoly, které leckdy vyadují les navštívit. Kniha tedy me být dvodem, pro do lesa jít, návodem, jak ho zaít objevovat.
 
Wohlleben Peter
Slyšíš, jak mluví stromy? Co všechno meš objevit v lese
Nakladatelství kazda, 2017
Foto obálky(objednávky): knihykazda.cz

 
Renata Šindeláová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 24.02.2018  22:03
 Datum
Jmno
Tma
 24.02.  22:03 Ludk
 22.02.  13:30 Vesuvjana dky
 22.02.  11:47 Jaroslav
 22.02.  10:54 Von
 22.02.  08:22 ferbl
 22.02.  07:48 Vclav Jak vznik prales