Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Slavomr,
ztra Zdenk.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pamtníci, vzpomínejte!
 
Vzpomínky, které nosíme v hlav mají jednu nevýhodu, dokud je nenapíšeme na papír nebo nevyprávíme, neme do nich nikdo nahlédnout. Je velká škoda  odcházejí-li do nekonena s námi, ani by pouení i radost odevzdaly jiným. V této rubrice se snaíme zabránit jejich ztrát. Spolu s vámi popisujeme djiny všedního dne obyejných lidí od dtství, pes poznávání svta a po pekáky, které pípadn museli pekonávat.
 
Tšíme se na píspvky, které posílejte na info@seniortip.cz Nemáte-li autorské vlohy, nevadí, vaše píspvky redakn upravíme tak, aby byly tivé.
 
Do jedné vzpomínky se te s námi peneste.
 
ivot tropí hlouposti aneb mé ivotní paradoxy a renoncy (72)
                                                   
I kdy jugoslávské dináry byly také pouze na píslib eskoslovenské banky, opravdové kapitalistické valuty jsme od našeho milého socialistického státu dostali poprvé na jae v roce 1968. A tady jak vidno se vracím zpt do minulosti a je jasné, e i v tom pozoruhodném Praském jaru jsme si museli ty valuty koupit v kurzu, který byl naší bankou zcela nesmysln vykalkulován.
 
Te ale musím zaít u na podzim v roce 1967, kdy reim zaal po sjezdu spisovatel povolovat a my – komoanští meteorologové - jsme mohli pozvat meteorology a spojae z Vídn na fotbalové utkání. To jsme sice prohráli, ale dleité je, e na jae 1968, nkolik dní po narození mého syna, mi manelka dovolila jet na odvetné utkání do Vídn. Tam jsme dostali poádnou nakládaku, ale vtšina z nás byla prvn „na západ“, i kdy od nás to bylo vlastn na jihu! Kadý z nás ml jen pár desítek šilink, nkdo i nco tajn navíc, ale vídeští kolegové se o nás po celé ti dny starali bájen.
 
Samozejmá návštva Prátru, obd v otáivé restauraci na vysokánské televizní vi, procházka centrem Vídn, kdy naše oi nevdly kam dív pohlédnout, a závrený obd v zahradní restauraci ve Vídeském lese. Mezi tím jsme fotbalové utkání prohráli 0:5, ale lítost jsme mohli hned zapít ve známém Grünzingu, kde pi náhodné návštv Armády spásy jsme provolávali heslo – A ije obrodný proces! Jak víme, to jásání bylo bohuel pedasné….  Ale vn opravdu svobodného svta v nás zstala. A ješt jedna zajímavost. Víde byla stejn jako Praha osvobozena Rudou armádou a mli tam také pomník rudoarmjce osvoboditele. Nevím, jestli tam stojí dosud, ale u tehdy ho Vídeáci pejmenovali na Pomník velkého zlodje!
 
Nevím, zda jsem se tenkrát manelce odvdil dostaten, ale protoe se vdávala ped šesti lety v rovém kostýmu, pivezl jsem ji rové šaty od Hemanského z Mariahilferstrasse a dtem velkého nafukovacího myšáka Mickeye.
 
Co pišlo o nkolik msíc dále, to u je jiná kapitola. Opt spadla klec a na další odborn-výmnný zájezd jsme vyjeli a po jednadvaceti letech…
 
Rakousko – u autem – jsme pak navštívili u soukrom ješt dvakrát. Hned v lét v roce 1969 malikým Fiátkem, a to jsme byli pozváni do rodiny kolegy, se kterým jsem se seznámil ve Vídni ped rokem. Byl to velký „echofil“, jmenoval se Andl a dokonce si velmi zakládal na tom háku ve svém jmén! To u jsme si v klidu prohlédli i další pamtihodnosti Vídn vetn Schönbrunnu.
 
 
 
Zaili jsme tu ovšem ale také dosti krušné chvíle, kdy jsme hned po setkání ped Vídní mli jet za autem našeho hostitele k nim dom. V hustém provozu jsme se dosti riskantn snaili jeho vozu dret, asi po tyech kiovatkách u jsme projídli tak tak na oranovou a na další dokonce i na ervenou, ale i tak jsme ho nakonec ztratili z dohledu. Ten, kdo to v cizin nezail, si neumí pedstavit, jak jsme se vydsili! No – dopadlo dobe, jeli jsme nazdabh dál a po dalších dvou kiovatkách jsme si oddychli, nebo „Andl spásy“ na nás ekal.
 
A ješt musím dodat jednu zajímavost, typickou pro tu dobu. Malý Fiátek bylo naše první auto, samozejm ojeté, a tak jsme moc uvítali, kdy jsme ve velkém servisu této firmy sehnali nkolik náhradních díl, v tuzemsku tko sehnatelných.
 
Po letech - v srpnu 1977 - jsme opt poádali o devizový píslib našeho známého editele jedné poboky naší eskoslovenské státní banky, a to dokonce dokonce i pro své pátele, a vyjeli jsme dvma Wartburgy na šest dní do Rakouska. V pli srpna bylo u nás týden ped naším odjezdem doslova poasí, e bys psa nevyhnal a my i s dtmi a s tmi známými trávili pár velice deštivých dn na Vysoin. Tam se daly pouze hrát karty a obas chodit na procházky v pláštnkách. No a já to odnesl a poprvé v ivot m chytil ischias. Pobyt jsme zkrátili, dti nechali v Praze na starost babice a po velkém váhání jsem pod prášky vyrazil do Rakouska.
 
Odjezdila to ena a já se choulil na sedadle spolujezdce. Na hrad v Mozartov Salzburgu jsem se kupodivu vyšplhal, pohled dol na msto, kde se na námstí hrály obí šachy, stál za to, ale z koupání jak u severních, tak zejména u jezer dle suity „Jin od Alp“ - jsem toho moc neml…
 
   
 
Paradoxn jsem trochu pookál a v nejvyšším bod naší cesty pod Grossglocknerem. Svišt jsme na malou chviliku zahlédli v dáli, ale ledovec sám nás zklamal, protoe byl znan špinavý! Mým „asovým orientaním bodem“ pro tuto cestu je datum úmrtí Elvise Presleyho, o kterém jsem se dozvdl v kempu pod Alpami z odhozeného magazínu! Opt docela stylov to dokumentuje naše tehdejší finanní monosti pi cestování. No – a protoe jsme zpt dom jeli pes Insbruk a Mnichov, ten svj „cemr“ jsem si pkn vyhál a v mnichovských obchodních domech. Úleva bohuel netrvala dlouho, záda jsem brzo opt cítil, kdy jsme ekali, a se rozbhne místní orloj. Nedá se svítit, kdy chce lovk nco vidt, musí obas i trpt. Pro mne se to na této dovolené bohat vyplnilo, dokonce bych mohl v té minulé vt vypustit slovíko obas, které my meteorologové máme tak rádi.
 
Které fotky jsou vlastní a které „ukradené“ na internetu snad neteba zdrazovat.
 
Vladimír Vondráek
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 02.02.2018  16:51
 Datum
Jmno
Tma
 02.02.  16:51 Vclav
 02.02.  15:42 Von
 02.02.  11:10 Beata
 01.02.  11:28 Lenka