Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Radana,
ztra Albna.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

„Móda“ a lidé, co neznají mezí
 
Kdy jsem se nedávno rozepsal o bederních kalhotách, netušil jsem, e jen o pár msíc pozdji doznal model této ásti pánské (a z devadesáti procent i dámské) garderoby další zmny stihu budící úas. Abych byl ale správn pochopen, tedy ne úas obdivný ale, šok z toho, jak dnes i mui (o enách je to známo odjakiva) jsou ochotni obléct cokoliv, je-li to práv módní novinkou.
 
Nezáleí jim ani na ztrát osobní sebeúcty normálního lovka a je jim lhostejné, e se stávají figurou, za ní se lidé otáejí, vrtí hlavami, nebo se pímo smjí. U pubescent se to dá, do jisté míry, pochopit, ale tady?
 
Lidi, vte mi nebo ne, ale já, a jinak znan tolerantní, neubránil jsem se, abych na ten výtvor návrháe nkolik minut necivl. Bylo to v tramvaji a chlapík stál zády ke mn, tak jsem jeho pozornost nebudil. Zato ale jiní, a tuto výhodu nemli, lepili na nj své zraky zcela bezostyšn, jako na zjevení spidermana, batmana i jiného nezvyklého zvíete z obavy, e tato jedinená píleitost se jim u nikdy nenaskytne. A tak co jsme tedy všichni ten den vidli? Nue tte.
 
Jel jsem z Námstí míru dvaadvacítkou, kdy na Francouzské pistoupil pár. Tedy ena a mu. Ona, docela hezká a slušn odná tyicítka a on dobe ivený padesátník s dohola pokoseným skalpem a s boltci ozdobenými nkolika lesklými kruhy. Nejprve upoutali pozornost cestující veejnosti tím, e se do dveí cpali souasn, a si navzájem pekáeli a oba se tomu hlasit smáli, ba pímo ehtali. Pomyslel jsem si, e asi jedou z njakého asného mejdanu (bylo nco kolem tetí odpoledne) a mávl jsem nad tím v duchu rukou.
 
Kdy mi ale padl zrak ní, hledl jsem stejn nevícn jako ostatní na kalhoty toho chlapa! Proboha, je to moné? Nebyl vyšší ne asi 175 cm a pase neml více ne nco pes metr, ale jejich nohavice z bného modrého dínového denimu s rozkrokem a na loket pod pasem, tedy níe ne pod koleny a ozdobené jakýmsi blíe neuritelným, bílým stehem vyšitým vzorem (!) byly tak široké, e by se do nich bez problému vešla zadní noha slona. Musely mít obvod kadá dobrých sedmdesát, ne-li více centimetr a divím se, pi jejich tak nízkém spojení me nkdo pohybovat, ani by pi rychlejším, i delším kroku sebou nepráskl o zem.
Upozoruji, e nebyly úmysln spuštny na pl erdi, jak to iní puberáci, ale byly tak ušity. Zkrátka, celý ten kus pipomínal pytel s ustienými dolními cípy, z nich ouhaly dv bosé nohy v sandálech.
 
Co je to za asi lovka? ím je a kde je zamstnán, e mu takový zjev tolerují, a jak je moné, e se s ním oividn normální ena nestydí ukázat na veejnosti? Po celou dobu jízdy jsem mu nevidl do tváe, abych si alespo podle fyziognomie odpovdl, ale podle výzdoby uší soudil, e jde o jakýsi opodný komplex puberty i recese a e bude patin ozdoben i na odvrácené stran hlavy.
 
A taky e jo! Kdy u Kohinooru vystupovali, spatil jsem to. Jeho tvá s „módním“ strništm zdobil v nosní pepáce kruh zvíci krouku na klíe, v kadém chípí po jednom menším a pod spodním rtem hrot v podob zmenšené štoly, šroubu, kterým se v zim opatovala kopyta selských a pivovarských koní proti uklouznutí.. Vskutku výzdoba hodná dnešního pojetí krásy a vkusu, jene u dosplého staršího lovka nco naprosto nepochopitelného.
 
Kde vzal autor tohoto výtvoru svj vzor? Snad v tureckých vojenských jezdeckých šarovari, nebo jejich lehí podob pro turecké eny? Nejvíce se ale blíí spodkm, které spatíte jen u Kurd, národa ijícího v Iráku, Íránu a ásten i v Turecku. Jene ty jsou ve svém stihu ponkud stízlivjší, ušity z podstatn lehího a vzdušnjšího materiálu a dvod jejich tvaru je náboenský. Podle jejich víry porodí píštího Proroka mu, a tak má jejich vakovitý tvar v rozkroku chránit novorozence ped pádem na neistou zem.
 
Copak a kolik asi eká hrdina tohoto lánku, e mu spadne do kalhot? Uváím-li, co by to asi tak nejspíš mohlo být, a jist, e to zcela jist nebude nic ivého (leda snad škrkavka,nebo tasemnice), musím se pi pedstav jejich objemu srden zasmát a tu nadílku mu ze srdce popát, moulovi!
 
Ludk opka
* * *
Zobrazit všechny lánky autora
 
 
 

Komente
Posledn koment: 17.02.2018  20:43
 Datum
Jmno
Tma
 17.02.  20:43 Bibi Mda a lid, co neznaj mez
 17.02.  09:06 Von
 17.02.  07:12 KarlaA