Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Bartolomj,
ztra Radim.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Jaro pod Etnou
 
Pod pojmem Etna si vybavíme nejvyšší innou evropskou sopku na Sicílii a její erupce - ohnivé fontány, kou, erný popel a proudy lávy, která se asem promní ve velmi úrodnou pdu. Etnu sleduji u nkolik let prostednictvím webkamer. Jedním z nejhezích zábr je panoramatický snímek z msta Linguaglossa, je se nachází severovýchodn od Etny. Zaujal m zde nejen pohled na vulkán, ale i na jeho svahy a na vrchol ediové skály vpedu, která je zbytkem dávného lávového proudu, pipomínajícího nkterá místa v našem eském stedohoí.
 
Pedmtem mého pozorování Etny jsou nejen obasné erupce, ale i poasí v této oblasti a rostliny, je se uchytily na skále. Na jae kameny doslova rozkvetou, a tak se vdy tším, a budou oiveny bílými kvítky asfodelu. Letos m ekalo pekvapení v podob rostliny, která byla pro m zprvu velkou záhadou.
 
Podíváme se na nkolik zábr, které nám postupn prozradí, o jakou rostlinu se jedná, a zárove budeme mít monost nahlédnout do bohaté kvteny na malém úseku vulkanické krajiny.
 
Na prvním snímku z 10. dubna 2015 je vrchol Etny pokryt snhovou epicí a na místa pod hlavními krátery kde je stále havo, i kdy vulkán je momentáln v klidu a jen obas mírn kouí. Na skále proháté sluníkem se probouzí rychle jaro. Ješt ped nkolika dny bylo vidt do hlubokého údolí, ale te brání pohledu bujná zele. Zdá se, e tu vyrstá jakýsi huatý les, a já si lámu hlavu nad tím, co je to za rostlinu s tlustým stvolem, její jemné árkovité listy tak trochu pipomínají kopr...
 
 
Dne 19. dubna m pekvapila rostlina svojí výškou, zaínala se rozvtvovat s náznaky kvtenství. Tipovala jsem, e to je nkterá z eledi miíkovitých (okolinatých), moná, e je to druh andliky, dorstající na jihu mimoádných rozmr.
 
Jednou se mn do zábru webkamery pipletla paní, která stála vedle rostliny, take jsem mla monost uritého srovnání. Rostlina dosahovala tém k ramenm té paní.
 
U kamen se objevily i stvoly asfodelu s poupaty. Asfodel je rostlina z eledi liliovitých, která roste v oblastech Stedozemního moe. Asfodel je více druh. Ten, který sleduji po Etnou je Asfodel dutolistý (Asphodelus fistulosus), dorstající do výšky kolem 70 cm. Jeho kvty mívají rové nebo ervenohndé ilky uprosted okvtních lístk. V období antiky býval asfodel symbolem smutku.
 
 
 
Na snímku z 22. dubna 2015 je neznámá rostlina ješt vyšší a mohutnjší. Zvolna se zaínají rozvíjet kvty - okolíky, prozrazující, e to bude skuten nkterá z eledi miíkovitých, ale která? Tato ele toti zahrnuje více ne 300 druh rostlin a nkteré jsou si tak podobné, e pesné urení je oíšek i pro odborníky...
 
Rozkvétá u i asfodel, radost pohledt. Dole v údolí se vegetace zvolna zelená, ale vrchol Etny, dosahující pibliné nadmoské výšky 3340m na jaro ješt eká, snhová pokrývka zvolna slábne na jiní a jihovýchodní stran. Pravdpodobn i na jihozápad, ale ten odtud není vidt.
 
 
Na snímku z 30. dubna se nám rostlina ukázala v plné kráse se svými lutými okolíky a vlevo trochu ní vyrstá další. Pítelkyn a Atlas rostlin Stedomoí mi pomohly rostlinu urit. Je to loidlo obecné, jinak nazývané ferula obecná (Ferula communis), která je známá i pod názvem divoký fenykl. Ferula roste na výslunných sušších místech v oblastech Stedozemního moe, dorstá do výšky a 2 m. Pod Etnou jí dosáhlo za necelý msíc.

Asfodel se rozrostl i na dalších místech a je v plném kvtu. Záí tu v kamení snad na oslavu mocné ohnivé královny sicilské, tyící se na krajinou a štde rozdávající svoji havou krev pro ivot. Zanedlouho i ona shodí zimní epici ze svého vrcholu, který je královstvím popelu a lávy. Pod ním, tsn nad hranicí lesa, pokvetou jiné kytiky, z nich mnohé jsou endemity, je nerostou nikde jinde ne na Etn. Barevná a kehká krása dokáe na svazích Etny uhájit svj ivot v nadmoské výšce kolem 2000 m v drsných klimatických podmínkách.
 
 
Ale to u je zase jiná kapitola z bohatého ivota Etny.
 

 
Jana Haasová – Vesuvanka
* * *


Komente
Posledn koment: 23.01.2018  13:18
 Datum
Jmno
Tma
 23.01.  13:18 Vesuvjana Alen
 22.01.  17:22 Alena
 19.01.  23:36 Vesuvjana Ivan Len
 19.01.  18:26 Ivana Lena
 19.01.  11:25 Vesuvjana vem - fotka asfodelu dutolistho
 19.01.  11:18 Vesuvjana Ludmile, Kvt, Von, ferblovi a Vendule
 19.01.  11:00 Vendula
 19.01.  09:06 ferbl
 19.01.  08:52 Von
 19.01.  08:48 Kvta