Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Ji,
ztra Marek.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Babika
 
Jak ten as rychle utíká... Ubhly dva roky a opt k nám cestovala naše milá hodná babika. Protoe dva roky je hlavn poznat na dtech, moc se tšila, a je zase uvidí a my na ni se tšili také. Nejenom naši etí pátelé, ale i všichni eši, co jsme doposud poznali, se tšili, a babiku, o které u z vyprávní tolik slyšeli, poznají.
 
Babika s námi opt cestovala, poznávala o nco víc Austrálii a zapojovala se do všech akcí s námi i dtmi. Pátelé ji mli rádi a všechny udivovala svojí vitalitou a mladistvou vizáí. Nebála se nových poznatk a vše si chtla vyzkoušet. Dokonce si zaskákala s dtmi i na trampolín a to je co íct, kdy to nikdy pedtím nezkoušela. Tentokrát ji opatrovala kvtinky na jiné zahrádce.
 
Bydleli jsme ji zase v jiném dom. Ulice se jmenovala „Lawn ulice“ ve Springvale, nkolik ulic dále od dívjšího domku. Dvodem bylo zvýšení nájemného. O domku v Lawn ulici jsme se dovdli od slovenské rodiny, se kterou jsme se seznámili pes dti a školu.
Domek byl prostorný, ml ti lonice, obývák, kuchy a zimní zahrádku. Babika byla úpln nadšená z té krásy.
 
Slováci bydleli v prvním domku a my ve tetím. Ti stejné domky byly na pozemku v poadí. íkají tomu townhouse.
 

* * *
 
Vilibald a Mont
 
Naše dti byly stejného vku jako slovenské. Lucie byla stejn stará jako Daniel, Sylvie jako David a Martin byl o rok mladší ne Diana.
 
Nebylo snad dne, aby se dti nesešly a nevyvádly spolu ty dtské vylomeniny, na které nejradji vzpomínají. Lawn ulice – to bylo jejich nejkrásnjší období.
 
Jedno nedlní odpoledne k nám sousedi donesli v nárui chlupatou kuliku k nahlédnutí. Roztomilého pejska „Vilibalda“, kíeného pomeranien a maltýz teria.
 
Naše dti rozrušením z této návštvy nemohly oka zamhouit a do noci prosily,e také by chtly pejska, ale velkého. Nápad to nebyl špatný, osobn mám psy moc ráda a na psy z mého dtství mám snad ty nejkrásnjší vzpomínky. Moje babika s ddou mli od malé škutinky olinky po nmeckého ováka Rexe v rzném období snad celou škálu zvláštních ps. Co se vdy s nimi podlo, nevím, ale vzpomínky zstaly hluboké.
 
A mají dti také na co vzpomínat. Koupili jsme kníku o psech a moc se nám líbil „golden retriver“. Našli jsme chovatele a jeli jsme kupovat psa. Psí maminka jich mla asi deset. Hemili se kolem ní a pedvádli nám, co u dovedou. Zalíbil se mi ten nejsilnjší a nejipernjší se smutnýma oima. Vybrala jsem ho dtem já a pojmenovali jsme ho Mont.
 
Vladimír ml kdysi psa Monta a má na nho pkné vzpomínky. Zdálo se nám, e jméno Mont se k našemu pejskovi moc hodí oproti jménm v jeho rodokmenu Xavier, Xanadu a Warior.
 
Nedovedli jsme si pedstavit, e ho tmito jmény pivoláváme.

Naše chlupatá svtlounce lutá kulika byla o nco vtší ne kulika Vilibald od soused. Montíek byl jako polární medvídek, mli jsme z nho velkou radost a pt lidí mu projevovalo takovou lásku, e se mu muselo tom i zdát. Rostl jako zvody a do roka jsme mli chlupaté ohromné psisko. Vtšího dobráka psa snad nikdo nevlastní.
 
Jana Gottwaldová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 20.06.2018  08:02
 Datum
Jmno
Tma
 20.06.  08:02 olga jankov