Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Radek,
ztra Leona.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Moje babika

aneb
 
Vyhynou pvodní eské babiky stejn jako tasmánští erti?

 
Moná jste tento lánek ji nkde etli anebo k vám doputoval prostednictvím meilu. A je to tak i tak, my jsme ho pro vás našli a protoe je zajímavý, tak vám ho pedkládáme k petení a zamyšlení.
Škoda, e je autor neznámý, ale kdo ví, teba a si to také pete, tak se k autorství pihlásí. A my jeho jméno pod lánek rádi doplníme. 
Václav idek
 
* * *
 
Vyhynou pvodní eské babiky stejn jako tasmánští erti?
Kam se ztrácejí? Kam odcházejí a kde mizí pkné eské babiky? Kam se vytratila jejich vn? Kdo a kde naposledy zahlédl jejich pirozenou vlídnost? 
 
"Ješt jednou, Patriku, a Batmana stopro neuvidíš!" vylila ze sebe zlost v tém holé vt ena na parkovišti ped Albertem. Patrik lehce zklidnil svoji  urputnost (prachobyejnej vztek rozcapenýho fracka), podíval se zespoda  na enu ped sebou a odseknul v posledním vyptí sil: "Nemám t rád, babi". 
 

Nad frackem stála ena, která kadé ráno zcela jist prchá ped odcházejícím stedním vkem v lonici po bícím pásu sledujíc u toho opakování VIP zpráv. Vycpaná prsa jí trela dopedu jako dva libeské plynojemy, kontura kolem rt  byla opravdu hnusn vygravírovaná a "odliposukcovaný" zadek nacpala do dín pro holky z osmejch tíd základní školy. Zpod rukávu bílého letního trika se pes rameno dol k lokti linula vytetovaná lilie a nepirozen bílé zuby drtily ve vzteku vejkaku. Po opravdu dlouhý dob jsem byl rád, e jsem vlastn starej a díky tomu nemusím íkat "babi" nemu, co vypadá jako klon Barbíny a divoké Xeny.

Kam se podly klasické eské babiky? Kde jsou krásn kypré eny, jejich adra byla mkká jako paliky bílých pampelišek? Kam zmizely eny typu Míly Myslíkové, Slávky Budínové nebo Stelly Zázvorkové?                     
                    
V jakých zákrutech ivota se schovávají eny líbezné jako barokní komody pedklonné babice, která m vítala ped chalupou? Vdl jsem, e její rozpaená náru je hebká jako dlouhé enské vlasy erstv umyté v bezovém šamponu.

Vdl jsem, e její šaty voní smsí babiiných vní a šeíkového mýdla Elida. Její rty byly vdycky nenápadn pirozen rové a nelepily po ádných lescích nebo rtnkách (pokud teda nevyráela za "holkama" do cukrárny). Vdl jsem, e pes léto její dlan voní po rybízu a po molence na kolá. To byly její Diory a Chanely! Po kadém nabhnutí do nárue jsem ekal na její pevný a pitom tak laskavý, nný a vstícný stisk. Cítil jsem v nm pokadé obrovskou nekonenou nhu a vlídnost. Cítil jsem v nm bezpeí.

Kdy m okikla, nikdy to nebylo v afektu a nikdy to nebylo sprostý. Kdy m klepla pes prsty - pamatoval jsem si to tak dlouho, jak dlouho jsem jedl nenávidnou dušenou mrkev, kterou mi s láskou pipravovala. Tu dušenou mrkev, které se te nemu nabait, protoe pi jejím vaení a pojídání myslím práv na ni - na babiku. Kdy se m ptala na nkterý slova v kíovce, kterou luštila, cítil jsem se strašn dleit. Urit všechna slova znala, jen mi nenápadn dávala pocit potebnosti a spolupráce. Ukazovala mi zpsob, jak spolu mají lidi mluvit a jednat. Kdy mi ped odchodem z domova pokadé narovnala límec (s mým narstajícím vkem si stále více a více musela stoupat na špiky chodidel), usmál jsem se na ni. Ona mi jen tak nenápadn pokadé pejela dlaní pes tváe. Kdy jsem u stolu kousal do krajíce, který namazala, sedla asto naproti mn obleená do upanu a mlky se na m jen tak dívala.

A kdy pochopila, e její pobyt se mnou je u konce, v klidu odešla. A já jsem se v tom brzkým ervencovým ránu šel projít do úvozu pod chalupu a vylejval jsem z oí smutek a radost zárove. Radost z toho, e jsem jí nikdy neekl "nemám t rád".

asto se jí, s pohledem nahoru do nebe ptám na to, emu nerozumím. Odpovdi nepicházejí. Musím si na n ješt pár let pokat...
 
Autor neznámý
 
* * *
Foto https://pixabay.com/
 
 

Komente
Posledn koment: 06.12.2017  09:38
 Datum
Jmno
Tma
 06.12.  09:38 Jana
 04.12.  23:37 Ivan
 04.12.  18:15 ferbl
 04.12.  16:02 Edita
 04.12.  12:55 evussa
 04.12.  11:27 Marta U Ven pane Neznm
 04.12.  08:32 Von
 04.12.  07:26 Mara