Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Radana,
ztra Albna.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Vosy
 
Milí pátelé, zamyslel jsem se a usoudil, e Tonda Suk byl pro nás takový velikán, e by se na nj nemlo zapomenout. A protoe jsem mu ped lety pro Pozitivní noviny pepisoval nkolik lánek (neml tehdy ješt poíta), mám ty lánky ve svém archívu. Redakce PN mi dovolila, abych je mohl pedávat i SeniorTipu a tak zde je další z nich..

Srden zdraví Vladimír (von)
 
* * *
Pod okny lonice šéfa Vickovického polesí se usadila pkn poetná rodina vos. Silné hnízdo to bylo. Velice asto nkterá z nich vlítla do místnosti a budila hrzu. Pan fot, chlap jako hora, dobrých sto dvacet kilo, il v pedstav, e vosí ukousnutí by mohlo být jeho koncem.

Kdy u drzost lutoerných slídilek pesahovala všechny meze jeho tolerance, vydal píkaz:
„Pane technik, udlají s tma potvorama nco!“
 
Lehko se to eklo, ale co s nimi? Je to horda zuivých loupenic, která bude svj domov chránit na ivot a na smrt do posledního ihadla. ešení pišlo samo.

Na dvoe se vyvaloval dvou set litrový sud plný lakového benzinu. Uívali jsem jej proti bueni ve školkách. Vdycky ne moc s velkým úspchem. Stailo, aby sluníko víc pihálo a usychaly i ty sazeniky, které jsme ošetovali.
 
Nabral jsem ten neád do kropicí konve. Moje stopy vedly cestou pomsty. Od rohu budovy polesí jsem si vylil cestiku a ke hnízdu urenému k likvidaci. Jene to hnízdo snad nemlo dno. Skoro celá konev se tam vešla! Chudáci vosy v tom smradu ani nezaútoily.
Zato pan fot komentoval moje inní s pochvalou: „ Voni jim dávají zabrat!“ A pitom si podle svého zvyku toil palci na biše.

 
 
 
Lakový benzin byl lenoch na hoení. Chytne – nechytne? Ale jistota je jistota! Po nkolikráte jsem se pokusil zapálit cestiku od rohu budovy. Moc to hoet nechtlo, ale nakonec se pece jenom maliký plamínek pomalu prokousával travou smrem ke hnízdu.

„ák jim to nehoí!“ – komentoval šéf. To jsem samozejm vidl i bez nho. Jene plamínek se náhle pece jen dostal k ústí díry, ve které bylo hnízdo. To byla pímo detonace, co se ozvalo! Za tu dobu ne dohoela cestika na povrchu, stail se benzin v hnízd odpait a te se choval podle svého.
 
Vzduchem pochodovala hlína, vosy i celé jejich dílo. Od epicentra jsem byl dost daleko. Jene ne pan šéf. ást hlíny i s vosím dílem nepistála nikde jinde, ne na jeho hlav, kde se u moc vlas nedostávalo! Nestail se vas schovat.

Musely na tom díle zstat i njaké vosí bojovnice. Panu fotovi tak zaaly narstat krásné dva ervené parky! Já však svj úkol splnil.
 
Druhý den ráno, kdy jsem pišel do práce, prohlásil šéf: „Kouknou, voni mou klidn dlat sapéra. Pihlásil sem je na kurz stelmistr do elákovic. Tak se tam inji!“

No – dnes u mám stelmistrovské papíry propadlé.
 
Text: Antonín Suk
Ilustrace František Kratochvíl
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 27.10.2017  06:17
 Datum
Jmno
Tma
 27.10.  06:17 Bobo :-)))
 26.10.  12:15 Vendula
 26.10.  08:59 Ludmila
 26.10.  08:22 ferbl