Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Patrik,
ztra Oldich.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Tvoení báboviek     

Nebude to ji dlouho trvat a krásné moské pláe u nás opt oijí milovníky slunce a moských vln. Souasn s nimi se vyrojí na pláích i drobotina vybavená barevnými kbelíky, lopatkami a formikami na tvorbu báboviek a pustí se s chutí do intenzivní tvoivé práce. A to není holenku, jen tak. Nejprve je nutno vybrat to správné místo na plái, kde je písek ješt dostaten vlhký po pedchozím odlivu, aby se dal dobe formovat, ale ne píliš blízko vlnám, které by mohly tvoící se dílo spláchnout. A potom meme pozorovat, jak vyrstají (zejména v oích malého tvrce) vznosné hrady a zámky, tunely v písku, vyadující znané dovednosti a „chutné“ báboviky, vytvoené rukami malých kuchainek, báboviky, posypané suchým, bílým pískem, nahrazujícím v tomto pípad moukový cukr. Co na tom, e dílo, vytvoené malými tvrci má daleko k dokonalosti, leckterý hrad postrádá poadovanou symetrii a mnohá bábovika má okoralé kraje, nebo jí dokonce kousek chybí. To ovšem není podstatné a tato hra není samoúelná, naopak vybavuje ten lidský potr dovednostmi, které mohou v dalším ivot potebovat.
 
Sledujeme-li to však pozorn, neunikne nám, e sem tam se vyskytne chlapeek (popípad holika, abych byl politicky korektní), který se budovatelského díla nejen nezúastuje, ale naopak, jakoby náhodou tu proboí pracn vybudovaný pískový tunel, urazí hradu cimbuí a rozšlápne bílým pískem okrášlenou báboviku, její tvrkyn si potom s pláem bí stovat mamince. Následek rozboeného tunelu, nebo ponieného hradu potom závisí na temperamentu a fyzické zdatnosti budovatele a nezídka malý Vandal utrí ránu lopatkou. Pro se tak dje, jak si tento negativní úkaz vysvtlit?
 
Existuje názor, e pírodou je lovku, jako jedinému ivoišnému druhu, dána do vínku touha a poteba tvoit a poskytuje nám k této innosti jisté dispozice. U nkoho jsou tyto schopnosti vtší, u jiného ponkud menší, ale jak u se stává, na nkoho se pi rozdávání tvoivých schopností nedostalo a takový nešastný jedinec potom me zabednout do pravého opaku tvoivosti, tedy do jakési „negativní tvoivosti“, tedy vandalství. Pokud nemohu nco pkného vytvoit, tak alespo nco zniím.
 
Jak všichni víme, as nestojí nehnut a kdee jsou ty doby, kdy jsme i my stavli hrady z písku a dlali báboviky. Poteba tvoit však v mnohých z nás zstala. Nkdo napne plátno na rám a vykouzlí hezký obrázek, jiný vytvoí pvabnou zahrádku, plnou vonících rí. V jiném potom zaplane tvrí plamínek, napíše zajímavou povídku, fejeton nebo pivede na svt básniku. Tak jako ji v pípad zmínných hrad a pískových báboviek, me jejich tvrí snaha mít daleko k dokonalosti, ale i tak me pinést nejen samotnému tvrci potšení, ale me pinést radost i jiným. Vzpomínáte si ješt na toho nezdaru, který rozšlapával báboviky a boil pracn vybudované tunely, o kterém jsem se ji letmo zmínil na zaátku mého lánku? Mohu vás ubezpeit, e on a jemu podobní dobrodinci jsou stále mezi námi. Svdí o tom ohyzdná grafiti, kterými „okrašlují“ okolí, poniená zaízení v parcích, úmysln poškrábaný lak automobil a podobn. Tato „negativní tvorba“ proniká také úspšn na internet, kdy velice zdatní, ale bezcharakterní „experti“ rozesílají do svta viry, ohroující chod poíta. Ti mén schopní se potom spokojí s tím, e namoí pero do inkoustu plného jedu a poskvrní jím práci jiných.

Prosil bych milé tenáe, aby tyto lidi neodsuzovali, naopak je nutno je politovat. Jak smutný je ivot jedince, který si musí kompenzovat nedostatek vlastních schopností tím, e poplivá práci jiných.
 
Zdenk Reich
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 20.10.2017  15:28
 Datum
Jmno
Tma
 20.10.  15:28 Von
 20.10.  12:55 ferbl
 20.10.  10:29 Ivan