Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Patrik,
ztra Oldich.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Bludy
 
Jak bylo krásné po delší dob opt zavítat do hospody u Rudého Klokana. Díky povodním, které tento útulek zdevastovaly, majitel Jim Short za peníze od pojišovny hospodu zvelebil. Pestavl ji v duchu starých as, kdy zlatokopové tuto ást Nového Jiního Walesu obývali. Bar ze starých fošen, nábytek zrovna tak ze starého, tkého deva eukalypt, stny pokryté zašlými dobovými fotkami zlatokop, farmá a devorubc, kteí tvrd v Austrálii zaínali. Mnohem útulnjší atmosféra ne ty hospody, které v dnešní dob existují ve studených, moderních lokálech velkomst.
 
Hospodský Jim sem svým obleením patil jako vemeno ke kráv. Propocený kovbojský klobouk, kolem krku ervený šátek, koená vesta a zástra se jménem hospody. Dohromady s celkovou vizáí oblieje hospodského, který pokrýval šedivý plnovous, to všechno patilo k dekoru. Ti mosazné pípy obalené ledem lovka zmoeného ízní oberstvily nejenom australským pivem, ale k mému nemalému a milému pekvapení se zde epoval i náš Budvárek. Dvacáté první století se zde podepsalo zákazem kouení. Co jsem, oproti upoceným farmám, kvitoval se zadostuinním.
 
“Tak co, kamaráde, jak je?” zeptal se pátelsky Jim a pevným stiskem mn málem rozdrtil kosti v mé pravici. “A co íkáš hospod?” pyšn dodal. “Príma, co?”

 
 
“To teda gratuluju, Jime,” ekl jsem a objednal jsem si druhé pivo. “Musím íct, e je to tady trochu jako v ráji. A chlapi nekecají samý nesmysle, tak jako je tomu v barech ve mstech. Tady se mluví o ivot.”
 
“Tak, tak,” souhlasil Jim, a dodal, e v jeho hospod kadý mluví, tak jak mu zobák narost. “Kunafti jsou tvrd pracující farmái a ti nemají náladu na njaký ty politický kraviny a tu korektnost, která dnes pevládá u vás ve mstech.” Jim dodal, e politika se u nj v lokále nepstuje. U nj se debatuje o poasí, o tom, jestli bude zase sucho, kdy zaset, kdy sklízet, jak jdou ceny za dobytek a za vlnu poád dolu a jak íané za chvíli budou vlastnit celou Austrálii. Samozejm, e se vedou spory, který fotbalový tým letos vyhraje, jak bhaj kon a na jakého je nejlepší vsadit. Hospodou vládne taková typicky chlapská, dobrá, bodrá nálada. Jen na ten zákaz kouení si všichni trpce stují.
 
“No jo, chlapi, ale kdy vono je to fakt ale hrozn škodlivý,” utrousil jsem trochu nesmle.
 
“Na nco lovk umít musí,” pronesl lakonicky svatou pravdu farmá Fred a dodal, e vda stejn nic neví, protoe jsou to všechno bludy. “Voni ty makovice vdycky najdou nco novýho, co t zabije. Jeden den to doporuujou a píští zjistí, e je to škodlivý. A vbec, vdy je maj v kapse ty firmy, co vyrábj ty pilulky!
 
“Jo, jsou to všechno bludy,” pipojil se do debaty chlap tenký jako bi s rukama rozbrázdnýma ílama jako provazy. “Všechno, ím nás byrokrati a vláda krmí, jsou kecy, vejmysly a li!” ekl a, aby si spravil náladu, tak jedním rázem do sebe nalil plitr oroseného piva. Hbetem ruky si otel pnu, íhnul a dodal, e to všechno pivede Austrálii do neštstí.
 
“Nejvíc se mi líbí, jak nám íkaj, e všichni ti emigranti jsou pro nás dsn dobrý, protoe tím, e kupujou spotební zboí, tak stimulujou ekonomiku. Ale to, e všechny ty ledniky a televize a kdovíco všechno, jsou vyrábný v ín, kam jde taky profit, to u nikomu zejm nedojde,” ekl jeden mu a dodal, e nám vší bulíka na nos.
 
“To je to samý s prací. To nám furt íkaj, jak nám bude dobe, protoe emigranti budou dlat jako mourovatí a to hlavn práce, kterých se my prý štítíme.”
 
“Jaký práce asi budou dlat, kdy ádná práce vlastn neexistuje,” pidal polínko do debaty další chlap. “Msta jsou jima peplnný a k nám na venkov nikdo jezdit nechce.“
 
“To je tim, e tady mohamedáni nikde nemaj ty jejich kostely,“ usoudil, pevykujíce párátko, zavalitý mu stojící za barem.
“Muslimani,” ozval se doposud nic neíkající, zasmušile vypadající chlápek sedící v rohu u okna lokálu. “Ty by nám tu byl ert dlunej. Ti nám stejn ješt jednou krky podeou,” ekl s netajenou záští a uplivl si na podlahu.

 
 
“Anebo nám daj bombu na knír!” ulevil si napolovic s humorem další piják.  “Evropa je prej u te v prdeli. Pak jsme na ad my,” dodal a pokioval se.
 
“Tak hele, za prve mn tady nikdo nebude plivat na zem a za druhý nechci tady slyšet ádný kecy o politice, a u se jedná vo jakoukoliv!” zahml Jim od pípy. “I kdy tedy s váma musím souhlasit, co se týká tch blud. emu te lidi houfn vej, je tedy fakt neskutený,” ekl ji smíivjším hlasem Jim.
 
“Pánové, hlavn nevte niemu, co vidíte nebo slyšíte na internetu,” ekl jsem ván. “To je samej podvod, dezinformace a hoax,” dodal jsem.
 
“Vo tom nám nic neíkej,” vloil se do debaty další chlap s prostým výrazem v oblieji. “Já sem nedávno etl njakou zprávu, kde docela ván íkali co enskejch prej ví, e v tom máme kost! Já sem z toho byl nakonec tak zblblej, e i sám jsem tomu zaal vit, protoe jak jinak by se to, e jo…Teprve mj doktor mn vysvtlil, e je to blud.”
 
“Jo, jen nekecej, doktor ti ekl, e tam máš gumu,” zavtipkoval další host.
 
To chlapy samozejm náramn rozveselilo. A zaala hluná debata na toto zajímavé téma. Pijáci se mohli petrhnout, kdo ekne lepší a smšnjší historku. A pišla ada na, pro zmnu inteligentn vyhlíejícího, mue, který zejm opovrhoval pivem, protoe dal pednost zlaté whisky.
 
Ten se rozpovídal o tom, jak jsou nkteí lidi tak naivní, e ví, e to Asiatky mají poloeno horizontáln!
 
Chlapi koukali jako u vytrení. Tak nco takovýho ješt neslyšeli. Protoe oividn nikdo neml s asijskými enami ádné zkušenosti, nevícn pokyvovali hlavami.
 
“No, teba to tak je,” moude prohodil stálý zákazník, ivotem protelý pohebák Jack Black. “Jde o jinou kulturu - jiná zem, jiný mrav.” Já v péi taky ádnou dodnes neml, abych vám  s jistotou mohl íct, jestli je to pravda nebo blud.
 
“Pánové”, ozval jsem se rezolutn. Vte mn, e je to naprostej blud!”
 
“Jak to víš, e jsi tak chytrej,” ekl jeden chlapík. “Zdá se, e vy z toho Melbourne jste taky serali šalamounovo hovno,” dodal.
 

“Helejte, kamarádi, o tomto fakt nemá cenu mluvit. To jste fakt tak na hlavu, e nechápete, e píroda je píroda a e nás pán Bh stvoil jako muský a enský a tím to vadne. Jo, nkdo je malej, nkdo velkej, nkdo chytrej, nkdo blbej, ale ádný stupidní variance, o kterých tady vaníte, ”vysvtlil jsem nedvivým farmám. Ti se nakonec shodli, e mám zejm pravdu, protoe kdy jsem z msta tak jsem asi vzdlanej.
 
“Kdy jsme u tý pírody, ozval se pivo epující Jim, tak a mn proboha nikdo nevykládá, e je to normál, e chtj dovolit, aby se teplouši brali, protoe to je podle mýho proti pírod,“ prohlásil nakvašen. “To, e budou v ivot hrozn víc šastní, to je zase jeden velkej blud,” dodal.
 
“No já tedy nevím, ale jak to meš vdt, kdy nejsi buzík?“
 
“Co kamarádi víme, teba je,“ s potmšilým smíchem ekl nkdo od stolu.
 
Jim prohlásil, e si nkdo koleduje o facku.
 
“Pánové, nechte toho, nedrádte pana šéfa. Vtip je v tom, e my víme starou belu, jak se cítí. Já jsem si peetl spoustu lánk, který ty satky bu obhajují, nebo naopak zatracují, a jsem sám z toho jelen,“ ekl jsem rozván.
 
Nakonec se všichni shodli na tom, e to stejn nevyeší, protoe to za n vyeší vláda. A ne ztrácet as hádáním se o tom, co je správné a co není, je lepší si dát další rundu.
 
“Stejn bych ale hrozn rád vdl, jak je to doopravdy s tma Asijatkama,” zasnn prohodil ten chlápek s prostým výrazem ve tvái a zmaten si zapálil cigáro. “Na pedpisy vám kašlu, protoe jsou to všechno bludy,”
 
“Jo,” jednohlasn souhlasili náruiví kuáci a pipalovali si jeden od druhého. “Na tyhle bludy o nemocech sejíme! Jime, pines další piva a nic neeš!“
 
Tuto naší nevšední debatu v kuchyni vyslechla Jimova ena Betty. Ta celá upachtná vešla do lokálu, mrskla utrkou o bar, podívala se na nás a jenom pohrdliv prohlásila: “Chlapi, tak toto se mn jenom zdá. To, e jste jako malí kluci a puberáci, m ani nepekvapuje. To, e jste takovým bludm vili, ukazuje, e máte vzduch mezi ušima!” A odešla zpátky do kuchyn dodlat rudého klokana na smetan.
 
Text: Ivan Kolaík
Koláe: Marie Zieglerová
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 13.10.2017  10:48
 Datum
Jmno
Tma
 13.10.  10:48 Jana Reichova
 12.10.  11:00 Blanka K.
 12.10.  09:44 Ivan
 12.10.  09:04 Von