Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Bartolomj,
ztra Radim.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Toulky Prahou i pro nepraáky

Pokud nejste zrovna zbhlý Praák, urit se dsíte kadé návštvy hlavního msta. Není k tomu však dvod, Praha sice vypadá sloit, ovšem zdání klame. Ve skutenosti se jedná o msto, ve kterém se pomrn snadno vyznáte, staí si jen vyznait pár orientaních bod. Následující text vám poskytne takového jednoduchého "prvodce" a s ním i zajímavé tipy, kam se jít podívat, kdy hledáte kousek zelen nebo zajímavé, mén turisticky profláklé místo. Kdo se bojí, nesmí do Prahy!

Hledáte v betonovém království Prahy kousek zelen? A se to nezdá, i v centru Prahy lze taková místa najít. Riegrovy sady se rozkládají hned nad Václavským námstím (Muzeum), další moností jsou Havlíkovy sady s nádherným pavilonem Grébovkou (I.P.Pavlova-tram, Námstí míru-tram). Oslovit by vás mohla také Letná s Letenskými sady a píjemným zámekem, odkud je také krásný výhled na centrum Prahy (Vltavská-tram, Hradanská-tram). Na Letné najdete také Kyvadlo, neboli Metronom, který se tyí nad tekoucí ekou. V centru Prahy najdete také Královskou oboru Stromovku, rozlehlý park, který v sob skrývá píjemné rybníky, pítulné veverky a v lét také poskytuje stín mnoha lidem, kteí se snaí v parných vedrech schovat ped spalujícím sluncem (Nádraí Holešovice-tram). Vzdálenjší destinací je áblický háj s hvzdárnou nacházející se na kraji metropole (Ládví-bus). Zde u nebudete mít pocit, e na vás dýchá mstská atmosféra milionové Prahy. Pro milovníky holých skal se tu pímo nabízí Divoká Šárka (Nádraí Veleslavín), trochu kultury zase najdete v Oboe Hvzda se stejnojmenným renesanním letohrádkem (Petiny). Speciálním místem vhodným hlavn pro letní paáky je hostivaský pírodní park s velkou pehradou, kde se dá píjemn zchladit (Skalka-bus, Háje-bus). Hned vedle se nachází areál Milíovského lesa s rybníky (Háje). Posledním "zeleným" útoištm je pak Kunratický les, ve kterém se mete setkat s opravdovými muflony (Roztyly, Chodov).
 
Krom zalesnných oáz lze v Praze vyrazit i na jiná místa, která u nejsou tak "profláknutá". Napíklad Námstí míru vás me nadchnout jednou z praských gotických majestátností, kostelem sv. Ludmily, který se hrd tyí k nebi (Námstí míru). Stejn tak románský kostel sv. Cyrila a Metodje na Karlínském námstí (Kiíkova). Posledním architektonicky zajímavým místem by mohlo být i námstí Jiího z Podbrad s kostelem Nejsvtjšího Srdce Pán (Jiího z Podbrad). Blízko odtud se nachází i moderní ikovská televizní v. Speciálem je pak nejuší ulika v Praze, její provoz musí ídit semafor (Malostranská). Pedposlední a ponkud pekvapivé místo najdete na severu Prahy. Pekvapí vás tady keltský menhir Zkamenlý slouha, který díve stával v poli. Dnes ho obklopuje zástavba rodinných dom (Kobylisy-bus). Poslední destinaci budete hledat v pípad, e vám bude moc horko. luté lázn vám nabídnou nejen svlaení vltavskou vodou, ale také bohatý program. Hned vedle nich pak mete spatit vápencové Branické skály (Karlovo námstí-tram).
 
Pro pípady, e peci jen neodoláte pokušení navštívit hlavní praské atrakce, tu nabízím krátkou navigaci na známá místa:
Praský hrad, Svatovítská katedrála, Bazilika sv. Jií, Zlatá ulika –Malostranská, Hradanská

Petín (socha K. H. Máchy, rozhledna, park) – Malostranská-tram, Andl-tram

Karlv most a Staromstské námstí (Praský orloj, Týnský chrám, pomník mistra Jana Husa) – Staromstská

socha sv. Václava – Muzeum

Vyšehrad (rotunda sv. Martina, bazilika sv. Petra a Pavla, Vyšehradský hbitov) – Vyšehrad

Hledat byste ovšem mohli také:
O2 arena – eskomoravská

Synot Tip Aréna – I.P.Pavlova-tram, Námstí míru-tram

Výstavišt Praha Holešovice, Planetárium Praha, Kiíkova fontána, Tipsport arena – Nádraí Holešovice-tram

Holešovická trnice - Vltavská-tram

Masarykovo nádraí – Námstí republiky

hlavní autobusové nádraí – Florenc

hlavní vlakové nádraí – Hlavní nádraí

Nákupní centra:
trasa A: Flora

trasa B: Zliín, Nový Smíchov (Andl), Palladium (Námstí republiky), Harfa (eskomoravská), erný most

trasa C: Letany (nutno jet ješt autobusem), Chodov

Vysvtlivky:
Jeliko vtšina nepraák nejradji cestuje metrem, zvolila jsem ho jako výchozí dopravní prostedek. V závorkách jsou vdy uvedeny názvy stanic s píslušnou barvou trasy metra, na které se zastávka nachází a odkud jsou dané destinace nejlépe dostupné. Pípadná doplující poznámka "tram" nebo "bus" znamená, e od metra se musí ješt kousek popojet jiným druhem MHD.

ervená trasa metra C – spojuje sever a jih Prahy (nejznámjší stanice: Letany, Vltavská, Florenc, Hlavní nádraí, Muzeum, Vyšehrad, Chodov)

lutá – trasa metra B – spojuje západ a východ Prahy (nejznámjší stanice: erný most, Florenc, Námstí republiky, Mstek, Národní tída, Karlovo námstí, Andl, Zliín)

zelená trasa metra A – spojuje severozápad a jihovýchod Prahy (Depo Hostiva, Skalka, Námstí míru, Muzeum, Mstek, Staromstská, Malostranská, Hradanská, Dejvická)

 
Pro zvtšení klikni do obrázku
 
 Zdroj obrázk: pixaby.com, http://metropraha.eu/trasy-metra/
 
Adriana Šindeláová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky
 


Komente
Posledn koment: 08.10.2017  19:28
 Datum
Jmno
Tma
 08.10.  19:28 Adriana indelov
 08.10.  18:37 Von
 08.10.  17:56 Ludk
 08.10.  14:51 Bohumil
 08.10.  14:33 zdenekJ
 08.10.  12:21 Kamila