Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Radana,
ztra Albna.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Podivín  
 
Šel jsem onehdy po ulici a spatil asi padesát krok ped sebou lovka tlaícího nákupní vozík. Šel jen pomalu, ta vc kladla na svých malých kolekách znaný odpor, bránila se, otásala na kamenité dlab chodníku a inela tak, e se lidé otáeli.
 
Dohonil jsem ho a na pár metr a zdál se mi njak povdomý. Ohnutý, tváe pohublé, u nosu kapku. Opravdu ddek, ale slušn obleený, ádný ranec se svým majetkem, take bezdomovec asi ne. Kam tedy táhne ten vozejk, podle nápisu z marketu Tesco? Nevypadalo to, e ho ukradl, to by se s ním takhle nahlas neproducíroval na ulici.
 
Kdy se zastavil u jedné z laviek, které naše radnice umístila podél dlouhé Vršovické tídy, došel jsem k nmu a pisedl. Pozdravil jsem a zeptal se, kam tu vc veze.
 
„Do Tesca, pane, nkdo ho nechal na chodníku  ped školou.“
 
„To je od vás hezké, e jdete na nákup a pitom se z takové dálky táhnete s tím monstrem“, poznamenal jsem, „mete ho rovnou pouít a bez mince!“
 
“Kdepak, nejdu nic kupovat, ale chci to udlat za toho lajdáka, co ho tam nechal. Myslím, e ty dráty na kolekách mají cenu aspo tisíc kaek a bylo by škoda, aby ho ti co vybírají popelnice, odvezli za padesátku do sbru.“
 
„A vy myslíte, e se vám za to v Tesku odmní?“
 
„Ale kde, šoupnu jim ho k tm ostatním a vrátím se dom.“
 
„A pro tedy pane…?“
 
„Aha, vy myslíte, pro to dlám a ješt kdy tak pajdám, co? Inu, pane, já u jsem takovej podivín, víte! To já teba seberu i papír, nebo prázdnej kelímek z Mekáe a krabiku od cigaret, co naše mláde pohodí a donesu ho do nejblišího koše, je jich tu na sloupech dost. Ovšem jen pi cest, po celé ulici to nesbírám, to zas ne!“
 
„Teda kadý den alespo jeden dobrý skutek, jak íkají skauti, co?“
 
„No, tak to zrovna není“, usmál se, „spíš je to tím, e mne naši vedli k poádku a mn to vadí i na ulici. Nebo je to teba i njaká mentální úchylka, nevím.“
 
„A to jste neslyšel, e kadý dobrý skutek je vdy vzáptí po zásluze potrestán? Vám se to nikdy nestalo?“
 
„No to víte e jo, nkdy! A vdycky mne to mrzelo, tedy ne e jsem to udlal, ale jak se to zvrtlo, a u nepochopením, nebo okolnostmi, ale vdycky k mojí újm.“
 
„No, a to vás neodradí?“
 
„Ne, mne tší, e z toho mám dobrej pocit, nebo kdy mi nkdo podkuje, jako ta stará paní, co jsem jí dones’ tkej nákup a ped dm. To u bych dnes u ovšem nemoh’, unesu stí sám sebe, a tak aspo nco, na co staím.“
 
„Hm, tak se mjte“, zvedl jsem se, „a a vám tedy v tom marketu aspo podkují!“
 
Pebhl jsem na refý, kam práv pijídla sedmika a vlezl do ní. Promite mi, prosím, ten výraz, ale já do tramvají u opravdu lezu. U ani nepamatuji, kdy jsem do nich ješt nastupoval, i dokonce naskakoval. Vlak se rozjel rychlostí za šest sekund na stovku, ale a ješt jsem zahlédl toho dobrodince opuštných vozík, jak se pustil dál ke svému cíli. Neml to daleko, sotva dv st metr, ale pro nho (i pro mne), jako by to bylo tikrát tolik.
 
Jak to, e jsou ješt dnes takoví troubové? No, omlouvá ho, e je to produkt hodn starých as, kdy se lidé ješt zdravili smeknutím klobouku a za pohozenou slupku od banánu vám policajt v modré plstné helm napail pt kaek pokuty. Zkrátka opravdu podivín.
 
Škoda, e jsem ho u nikdy potom nepotkal, byl bych rád vdl, zda a jakého trestu se mu za ten dobrý poin dostalo. Jenom nevím, pro mi byl tak povdomý.

* * *

Kdy si druhý den tuhle historku peetl mj syn, zasmál se: „Táto, víš pro? Protoes to byl ty sám – jako bych t vidl! Ale pro nenapíšeš pravdu a svádíš to na njakého  nevinného ddulu?“
 
Neodpovdl jsem mu, ale tady piznávám, e jsem nechtl, aby to vypadalo, e se tím chlubím. A tak, kdy se te ukázalo, e je to, eeno eufomisticky podivínství, nebo na plná ústa pitomost, kajícn piznávám: ano ten ddek jsem byl já. A co mi bylo za tu dvacetiminutovou procházku ve studeném vtru odmnou? tyi dny v posteli, suchý kašel a litry potu. Ale ten dobrý pocit mi za to stál.
 
Ludk opka 
* * *
Fotokolá © Olga Janíková

Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 16.10.2017  18:38
 Datum
Jmno
Tma
 16.10.  18:38 Von
 15.10.  09:22 Vclav Je to na ns dosplch ...
 15.10.  07:11 Bobo :-)))