Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Patrik,
ztra Oldich.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

AMANDA
 
Nejmenší pejsek na svt, to je ivava. Tu svoji jsem našla jako odrostlé štátko opuštnou na venkovské silnici. Bylo to  ped osmi roky, 30. srpna, kdy se tudy rodiny s dtmi vracejí po prázdninách do msta. Nejspíš to spolu souvisí.
 
ila jsem tehdy na venkov ve starém mlýn s mou neteí Libuškou; nalezence jsme pojmenovaly Amanda po její nedávno zemelé jorkšírce. Amanda si na nové prostedí rychle zvykla, hned první noc spala se mnou v posteli, celé dny jsme trávily spolu (já u jsem byla dchodkyní) a tak jsem se stala její hlavní panikou. Tou jsem zstala, pestoe jsem  po nkolika spolených letech odešla do Prahy, kam jsem ji s sebou nemohla v té dob vzít.  Amanda zstala ve mlýn v opatrování Libušky. S manelem jsme ji podle monosti navštvovali a vdy m láskypln vítala.
 
A tu, letos v lét, se k nám ob dvata, Libuška i Amanda, natrvalo pisthovaly. Od první chvíle jsem se stala opt její první panikou a mám ji neustále v patách, na klín, v posteli, všude. Mli jsme jen starost, jak si zvykne z venkovského prostedí na rušné Vinohrady? Chodím ji pravideln venit tyikrát denn. Zvládá tento nový reim dobe, dalo by se íci, e s gustem. Dychtiv cupitá vped tak rychle, e jí sotva staím a pi návratu u pozná dm i dvee, kam patí. Doma nám neudlala ani louiku, našla si v byt oblíbená místa a je oividn spokojená. Všichni ji milujeme.

 
       
 
Ona, drobounká feneka, ani to sama ví, pináší denn radost nejen nám doma, ale, jak s potšením sleduji, té spoust lidí, je potkáváme na ulici. Nemine jediná vycházka, aby se pi pohledu na ni vtšina chodc neusmála i nás ob dokonce neoslovila. Dokonce jsme obdaeny zvoláními jako „ta je nádherná, ta je krásná“ a podobn. Zaujalo m, e jiné pejsky lidé míjejí bez viditelného zájmu – a e jich na Vinohradech je!

 

íkala jsem si, e sklízí obdiv snad za to, jak, malinká, udatn bí vped a své velké oi má plné radosti? To je jist tak, dokonce i jiní pejsci, které potkáváme, ji rádi zdraví. Ale pece … i nahlédla jsem do knihy, nazvané jednoduše IVAVA od autorky Andrewsové a tam se ivava charakterizuje po všech stránkách tak, jakoby byla napsána o mé Amand. V kapitole o pvodu tohoto miniaturního pejska se dozvídám, e s nejvtší pravdpodobností pochází  z pedkolumbovských dob mexického státu Chihuahua; odtud i její pojmenování ivava. V souasných plemenných standardech se její temperament popisuje „jako ivý, horlivý a inteligentní. ivava je vskutku neustále šastná. Jeden z nejpesvdivjších plemenných znak je pak to, e ona uctívá svého chovatele jako boha.“
 
 
Detaily mayského kalendáe

Dnes tedy slouí ivava lovku jako láskyplný pítel; potší svého pána v kadé situaci. Jak to bylo kdysi, v té dávné aztécké dob? Zdá se, e i tehdy ji lidé milovali, ba dokonce uctívali; svdí o tom nálezy balzamovaných pejsk v aztéckých hrobech, jejich sošky i jejich zpodobení na mystických mayských kalendáových mandalách. Toto tajemné tisícileté kouzlo k nám nejspíš promlouvá i dnes. Proto je kadé setkání s ivavou neodolatelným pohlazením duše.
 
Olga Janíková
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 27.09.2017  16:33
 Datum
Jmno
Tma
 27.09.  16:33 Vesuvjana dky :-)))
 27.09.  11:53 Mara
 27.09.  06:14 Bobo :-)))