Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Matou,
ztra Darina.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

O tom jak jsme uili indiány sbírat houby
 
Je to ji pes ticet let, kdy jsme se pisthovali do Arizony. Brzy jsme zjistili, e tento stát má více tváí. Mimo horkých pouštních jiních oblastí, kde my jsme zakotvili, se na severu ve vyšší nadmoské výšce, nalézají obrovské plochy nádherných borovicových les.

To nám dlouho nedalo spát a pi první píleitosti, kdy nám známý zapjil na víkend kampingový vz, jsme se vydali na przkum a za osvením.

Za cíl jsme si zvolili oblast Bílých hor, na území indiánské rezervace kmene Navajo.

Kdy si Bílý mu rozdloval toto území a vyhánl indiány do rezervací, ani netušil, e jednoho dne ho bude mrzet, jaké bohatství jim ponechal. Naštstí pro n se dnes ovšem toto rozhodnutí mnit nedá.

Cestou jsme museli zdolat nároný Canyon Slané eky s mnoha vlásenkovými zatákami dol a nahoru. Kampingový vz byl pi pekonávání celkového výškového rozdílu cestou pomalý, a tak vzdálenost asi 350 km nám vzala dobré 4,5 hodiny asu. Odmnou nám byla nádherná píroda. Moe mohutných les s výhledy do dálek. íkali jsme si v údivu:
„Sem by se bez potíí vešla celá Šumava“.

 
 
Nakonec jsme dorazili k našemu cili, k horskému jezeru Howley. Po zaplacení poplatku jsme se poali zvolna projídt lesní cestou po okolí, abychom vyhledali místo k utáboení. Ve voze se sedlo pomrn vysoko, a tak jsme mli dobrý výhled do stran. Kolem nás se stídaly pkné mýtiny s lesnim podrostem. Náhle jsem zbystil zrak a povídám en: „Všimla sis tch hndých skvrn támhle a tady? Je to moné, e by to byly“…?!!! A to ji vyskakuji z auta, abych se blí podíval a nevím oím. Hiby a híbky kolem dokola! Desítky jich. A ty velikosti! Opravdu, jako v pohádce. A nikde ádný houba! Neuvitelný záitek. Musime to pece fotit! Ale a zítra, aby nám to nkdo nevybral! Takhle pokraujeme dva dny. Krájíme a plníme auto. Snad to bezúhony dovezeme dom. Konen si nás všimlo pár místních indián a ptali se, co jako s tím budeme dlat. K našemu ohromení jsme se dozvdli, e oni houby nesbirají ze strachu ped otrávením!

A tak se stalo, e dvma Praákm se dostalo neobvyklé píleitosti pouit pvodní obyvatele o pouití a bezpeném sbírání tchto pírodních dar.

Poznámka závrem: Na toté místo jsme se bhem rok nkolikrát vrátili, ale takovou úrodu jsme ji nikdy nezaili. Znamená to snad, e se houby dostaly naším piinním na indiánský jídelníek?!

 
Dick Preiss


Komente
Posledn koment: 23.08.2017  11:39
 Datum
Jmno
Tma
 23.08.  11:39 Vclav
 23.08.  08:36 ferbl
 22.08.  07:55 Von