Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Vtzslav,
ztra Magdalna.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pamtníci, vzpomínejte!
 
Vzpomínky, které nosíme v hlav mají jednu nevýhodu, dokud je nenapíšeme na papír nebo nevyprávíme, neme do nich nikdo nahlédnout. Je velká škoda  odcházejí-li do nekonena s námi, ani by pouení i radost odevzdaly jiným. V této rubrice se snaíme zabránit jejich ztrát. Spolu s vámi popisujeme djiny všedního dne obyejných lidí od dtství, pes poznávání svta a po pekáky, které pípadn museli pekonávat.
 
Tšíme se na píspvky, které posílejte na info@seniortip.cz Nemáte-li autorské vlohy, nevadí, vaše píspvky redakn upravíme tak, aby byly tivé.
 
Do jedné vzpomínky se te s námi peneste.
 

Natrai
 
V rámci opravy naší hájenky bylo rozhodnuto, e dostane nový kabát. Ten drobný šindel ve tvaru rybích šupin se bude natírat. Jak jinak, ne na zeleno! Jene ten šindel sahal a do štítu. Baráek nebyl ani nijak vysoký, ale pesto bylo poteba dost dlouhý ebík. I ten tady byl.
Práce mla být provedena odborn. Zadali jsme ji „nátrkm“ z Lede.
 
Ti dva byli jako dvojata, jeden bez druhého nedal ani ránu. I v té hospod se od sebe nerozlouili. Vdycky a všude oba. emeslníci byli dobí. Ale jinak to byli hoši „vylakovaní“ asto do škodoliba. Skoro se zdálo, e starost komu co vyvést, je jejich hlavní pracovní náplní.
 
To jednou s nima dlal v Ledi na rynku cosi klempí Franta. Protoe sluníko hálo, byl jeden z nátrk vyslán ke Starm pro pivo. Jak si to vykraoval zpátky  po dlab, jedna láhev mu vypadla a rozbila se. Okamitá replika byla  pohotov: „Vidíš, Franto, jakou máš smlu. Just to tvoje pivo se rozbilo. Tak s takovou partou jsme natírali chaloupku.
 
Pokud se natíralo ze štaflí, nebylo námitek. Jak pišel na adu dlouhý ebík, zaali smlouvat. Jsem lovk od pírody poddajný a vbec ne zlomyslný, ne vdy ve svj prospch. Prost – dal jsem se ukecat, e ten štít natu sám..
 
Do jedné ruky mi dali kyblík s barvou, od druhé šttku a – „lez si hajnej  do vejšky!“ Sami si stoupli tak, e budou dret ebík, aby náhodou nepodjel. Velice starostliví hoši. Kadý si otevel lahviku piva a náramn spokojen se koukali a ba i radili, e musím natírat po létech! To aby všechno bylo odborn.
 
To  se ví, e trochu vzteku jsem na n ml. Ale hezky bydlet se chtlo. Tak jsem stoupal bez drení nahoru. Jak se chytit, kdy je tady kyblík a šttka? Snad bych tm poouchlíkm jejich zámr vyšel. Jene nastoupila sama spravedlnost.
 
U jsem vidl okénkem na pdu, kdy mi pod nohama praskl špruchtlík. Okamit šly ruce do rozpaení, nohy projely skrz a já zstal v nezávidníhodné situaci viset na ebíku! Te u s prázdnýma rukama jsem se hrabal na horu.
 
Ani nepišlo, jak jsem se vylekal, e je dole njaké a moc podezelé ticho. Však to tam také dopadlo! Ploblouk, který opsal vzduchem kyblíek s barvou stail za tu chviliku náramn stejnomrn rozptýlit svj zelený obsah po ploše kolem.
 
Místo nátrk stáli dole dva krásní hastrmani. Snad jen s tím rozdílem, e místo vody ze šosu jim kapala barva i z vlas!
 
Trvalo chvíli, ne se vbec zmohli na protest. Stejn však jim nebyl nic platný. Pro dnešek konec smny.
 
íkávala naše babika, e na posmváky jsou háky. Dda byl pragmatitjší. Jeho moudrost byla, e na kadou vepovou dámu jednou pijde ezník.
 
Ale ten štít jsem si stejn musel natít !
 
Text: Antonín Suk
Ilustrace: FrK Kratochvíl
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 11.08.2017  09:29
 Datum
Jmno
Tma
 11.08.  09:29 Alena
 10.08.  12:46 Vendula
 10.08.  11:15 Von
 10.08.  08:30 ferbl
 09.08.  06:16 Bobo :-)))