Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Vtzslav,
ztra Magdalna.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Otevený dopis paní Ivance Deváté
 
Od dtství rád tu a vdím za to svým rodim, kteí mne a bratra Jiího k lásce ke knihám cílevdom vedli. Peetl jsem jich za svj ivot jist stovky, tko bych to spoítal a všechny mi daly na mé pouti svtem mnoho rad a zkušeností, které bych jinak sbíral draho a za daleko tších podmínek a obtí.
 
Poskytly mi pouení, pomáhaly pi práci, rozšíily duševní obzor, nalévaly do duše nadji a v tkých chvílích dokázaly potšit ducha a pozvednout náladu tím vzácným koením ivota, humorem a smíchem.
 
Práv tomuto literárnímu oboru, dnes zvláš potebnému, chci vnovat následujících pár ádk jako studnici, z ní díky peru vynikajících autor erpáme ivou vodu dobré nálady a úsmv, ba i homérského smíchu. Tento nevysychající zdroj neustále doplují tisíce moudrých a vtipných mu a en z celého svta. K nim se adí ovšem i desítky našich, eských a z tch dlouho byl mým nejoblíbenjším jen tylístek  Hašek, apek, Poláek a Nepil, ne vykvetly na našich luzích další autorské kvty a daly mi poznat, jak se píše dnešní nový humor.
 
Jsem lenem tenáské obce Mstské knihovny a díky elektronickému propojení všech jejích poboek, mám celý její tesaurus doma na monitoru svého PC, i kdy jen v titulcích. Tak jsem postupn objevil další, mn dosud neznámé autory brilantního slohu a výraziva, a tak pibyla mezi mé favority i další jména jako Pavel Frýbort, Simona Monyová, Jaroslav Velínský, Alena Jakoubková a Ivanka Devátá.
 
Bohuel, ti dva první u nikdy nic nenapíší, jsouce ji kdesi na nebesích. Jednoho tam zavolal Bh a druhou poslal árlivý manel, take zbývají jen ti. Tedy, ne e by nebylo dalších, ale tch pt jsou mí favorité a z nich je mi nejbliší paní Ivanka Devátá, A tím se konen dostávám k tomu, co slibuji v názvu tohoto titulku, k následujícímu veejnému vyznání.
 
Váená paní Devátá,
dovolte mi, prosím, abych, nemaje monosti vyznat Vám svj obdiv a vdnost za Vaše dílo osobn a neznaje Vaší adresy, tedy ani písemn, uinil tak tímto oteveným dopisem. Tenhle zpsob komunikace prostednictvím medií je v dnešní dob velmi populární zejména mezi i politickými soupei, a tak doufám, e to z výše uvedených dvod nebudete pokládat za nepíjemné, i dokonce nevhodné. Ostatn, obsah je charakteru  pozitivního a jediné emoce, které me vyvolat. je potšení na Vaší stran, co je jeho cílem, i závist ostatních autor kterou nepedpokládám, maje je za lidi milé a laskavé, jako jejich díla.
 
Kdy jsem v seznamu knih Mstské knihovny poprvé spatil Vaše jméno, byl jsem zvdav, jde-li o tuté Ivanku, kterou jsem dávno znal jako jednu z našich pvabných hereek, a  netušil, e také píše a navíc tak pkn. Potvrdila mi to teprve „Vn poseené trávy“, kterou jsem peetl jako první z Vašich kníek. A tu jsem si pomyslel, jaké štstí to máme, e u Vaší kolébky stály nejen bohyn Afrodité a múza Thalia ale i ta, co mla v popisu práce literární innost (e by Kaliopé?).
 
Jene se ptám, co bude dál, kdy  jsem všechny Vaše knihy u peetl! Mohu se nadít, e se od Vás ješt dokám další dávky elixíru ivota? Jsem, milá paní Ivanko, narozen o celou adu let díve, ne Vám poehnaly ty ti sudiky (proe mi, vím, to dvrnjší oslovení prominete), a tak mi mnoho asu u asi nezbývá.
 
Vím, e odpovdt mi nemete, protoe se o tomto lánku  sotva kdy dozvíte. Vyšel toti toliko v internetových novinách. Pesto ale doufám, e jsou davy ostatních, kdo na Vás naléhají prosí o další historky a e jejich i moje prosby nebudou „oslyšány.“
 
Prosím, pište piln dál a nech Vám k tomu slouí dobré zdraví a veselá mysl, je je podle starého písloví, sama o sob ji jeho polovinou. To Vám upímn a ze srdce srden  peje
 
Váš vrný tená
Ludk opka z Prahy….
(… jen se snaí také nco obas vyplodit, ale u jeho kolébky, pohíchu, nikdo nestál.)

 
Ludk opka 
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
 
 Datum
Jmno
Tma