Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Albna,
ztra Daniel.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Spiknutí cech
 
Nebute, lidi, hluší
a nastavte uši
chceme vás na mou duši
upímn varovat
V+W

 
Starším snad nemusím vysvtlovat, co byly kdysi u nás cechy (a nkde moná ješt poád jsou) a pro mladé vysvtluji, e to byla emeslnická sdruení, jejich smyslem bylo hájit zájmy svých len. Byly to napíklad cechy ezník, mlyná a perníká, zedník a kameník, atd. pozdji jednoty nebo spoleenství a dnes teba svazy nebo komory, jako lékaská, advokátní atp.
 
Take k vci. V evropských mediích prý rozkvetla nebývalá aféra: nmecké cechy prosadily v Bundestagu schválení zákona o ochran svých podnik a ivností. Strun eeno, tento zákon nedovoluje, aby si obané provádli práce a opravy v jakémkoliv rozsahu sami a neodborn. Píslušný odstavec týkající se jakéhokoliv porušení tohoto zákona byl vlenn i do píslušného trestního zákoníku a sazby postih stanoveny v patiné odstrašující výši.
 
Píprava tohoto zákona probíhala údajn v takovém utajení, e ani nejbystejší investigativní novinái nic netušili, o veejnosti ani nemluv. Kdy pak zákon vyšel a první lovk zaplatil 300 € za to, e si sám vymnil tsnní u sprchové baterie a další ti nešastníci od 400 do 650 € (jeden za postavení kurníku slepicím, druhý za nátr plotových vrat a tetí za jarní proez koruny jablon) strhl se poprask.
 
Mezi veejností, snmovnou a ministerstvem spravedlnosti došlo k pestelkám nejtšími kalibry, k interpelacím a alobám a dokonce i jistým demonstracím se znanými následnými škodami na veejném i soukromém majetku.
 
A odpor byl prý opravdu nebývalý a akce trvaly nkolik dn, byl rázným zásahem soud a rzn zainteresovaných initel zlomen a obanstvo se podvolilo. Sice se skípním zub, ale celkem disciplinovan, jak u to Nmci dokáou.
 
Ptáte se, odkud ty zprávy mám? e je to nesmysl a v demokratické zemi nco takového vyloueno? Nu, svj zdroj neprozradím, ale moná, e se stejného doijeme brzo i v esku. Vyletla u toti první vlaštovka. Cech, i vlastn Komora právník všeho druhu za podpory svého ministerstva navrhuje, a pomocí oddaných lobbist a jinak zainteresovaných initel jist prosadí, tém identický zákon: jakoukoliv smlouvu u nebude dovoleno uzavít jinak, ne pes píslušnou právnickou firmu. Take u nebudete smt prodat kamarádovi svj vrak motorky za dva pytle cementu pouhým plácnutím rukou (a ústní smlouva je zatím také platná). A pro? Inu, ti pánové (a dámy jakbysmet) nemají dost z tch nemravných ástek urvaných svým klientm, kteí nedokáí pipravit náronjší dokument sami, a vidí další tunou koist v tch, kdo to umí.
 
Tak co, jde to i v demokratickém a právním stát nebo ne? Já tvrdím, e pokud se nkdo odváí s takovým zákonem vylézt zpod kamene na svtlo, pak je s ním bu zahnán tam, odkud vylezl, nebo je návrh pijat k radosti tch známých upír, a to se, jak víme, me stát i v zemi údajn demokratické.
 
Ješt ne piklepnu za tento lánek poslední teku, ml bych snad v zájmu pravdy piznat, e mým zdrojem té zprávy o BRD je palec mé levé ruky, z nho jsem si ji vysál.
 
Ludk opka
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
 
 Datum
Jmno
Tma