Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Bartolomj,
ztra Radim.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Postehy z Afriky
 
Asi bych ml napsat z dovolené u moe v Africe záitky z návštvy místního trhu.

 
 
Vydali jsme se jedno dopoledne na trh v nedalekém msteku. Zaujal m zde prodej zeleniny a ovoce. Prodávající nabízeli a prodávali ovoce a zeleninu asto pímo z nákladních prostor aut, kterými obojí na trh dopravili.  Obojí bylo erstvé, a i kdy nevypadalo tak upravené, moná ani tak isté jako u nás v supermarketu, tak jsem ocenil tu erstvost a njaké to zaprášení jsem nevidl jako problém. Prost se to omyje. To jablka, co jsme koupili doma ped odjezdem na dovolenou omýt nešla. Mám na mysli tu barvu, kterou musela být natena, nebo pírodn taková vzniknou neme.
 
ekám, a bude v prodeji v Baumaxu, pochopiteln myslím tu barvu. Kdy neoprejskne z jablek, tak jak bude dret na dev.

 
  
 
Moje víra v jednoduchost oprání ovoce vzala za své asi po dvou dnech, kdy zejm nkdo v kuchyni hotelu si s tím omytím ovoce a zeleniny moc starostí nedlal.
 
Doposud dstojnou chzi seniora výhradn po ulikách k chzi  urených v areálu hotelu jsem zmnil v nedstojné pobíhání k nejrychlejšímu dosaení potebného místa.
 
Záitek pokládám za úsmvný, nebo se záhy i skonil.
 
To ten druhý záitek, by se nás nijak pímo nedotkl zatím konec nemá a vše nasvduje tomu, e ješt dlouho mít nebude a není vbec úsmvný, je spíše hrzu vyvolávající.
 
Pi pouití taxíku pro návrat do hotelu nás taxiká nejprve vyzpovídal, zda nejsme Francouzi a nebo dokonce Ameriané. Vysvtlení se nám dostalo krátce po rozjetí, nebo zatím co jízd auta vnoval minimální pozornost, vetn okolnosti, e volant moc nedrel, ale o to více rukama gestikuloval, aby doplnil slovní výklad, dalo by se íci spíše pedstavení své nenávisti k tmto zemím. Manelka ve snaze zabránit havárii a pimt ho alespo trochu se vnovat ízení  se ho snaila uklidnit sliby, e ob zem mají nyní nové vedoucí, a e bude lépe. Nepomohla ani moje snaha obrátit jeho pozornost k rodin, pouze jsem se dozvdl, e má dva syny, ze kterých hodlá vychovat silné mue.
 
Byla to úleva vystoupit u hotelu bez polámaných kostí a jiné újmy na zdraví. Pozdji veer, pi pohledu na krásné klidné isté moe m napadlo, pro je na svt tolik nenávisti a napadla m i obava jak taková výchova jeho syn je musí poznamenat a jak málo me potom stait jejich zneuití k tm strašným vcem, které se tém denn odehrávají a kdy konen bude poukázáno na ty, kteí tu nenávist i u našeho taxikáe zpsobili.
 
Jaroslav Petík
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
 
 Datum
Jmno
Tma