Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Tibor,
ztra Sva.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Nebezpené aféry
 
Pesnji eeno Aféry a Nebezpené vztahy, dva samostatné pravidelné poady TV Barrandovu. Poady vskutku pozoruhodné, rozmanité pokud jde o námty, ale souasn naprosto stejné, pokud jde o sdlení, eho všeho, bohuel negativního a odporného jsou lidé schopni. Pro ty, kteí nevidli ádný píbh se pokusím piblíit jeden, skuten pozoruhodný. Ješt ped tím musím upozornit, e nejde o smyšlené i vymyšlené píbhy, e jde o skutené události, a e a na výjimky zde nevystupují herci, ale autentické postavy, skutení úastníci události.
 
Dostavil se na vlastní ádost hasi, s tím, e má 4 dti, je více ne 10 let enatý, a e se obává, e jeho poslední dít není jeho. Mimochodem pak uvede, e za tch 10 let ml 4x pohlavní styk s manelkou. Mezi diváky to zašumí, já se podívám na manelku a ani cokoli eknu m odpoví, „slyšel jsi dobe, ekl tyikrát“. Po tomto šoku se dostaví na scénu manelka a pouráí diváky jejich neschopností pochopit a ít jako ona a tj. pochopit, e pohlavní styk je výhradn uren ke zplození dtí, a ona to splnila, nebo je hluboce vící.
 
V jejím ivot je dleitá skupina stejn smýšlejících lidí, kam pravideln dochází.
 
Moderátor má k dispozici tým lidí, kteí zjišují skutenosti.
 
Zde ke zjištní vyuili test otcovství a na základ nho moderátor hasii sdlil, e poslední 4té dít skuten není jeho, e však situace je ješt horší, e ani jeho 3tí dít není jeho. Aby hasi neomdlel, utšoval jej, e jsou tu ješt zbývající 2 dti.
 
Nicmén, kdy se hasii do tváe vrátila barva tak mu sdlil, e ani druhorozený potomek není jeho a po repeté s nadjí na zbývající dcko jej opt zklame sdlením, e ádné, ze 4 dtí není jeho.
 
Pro dokreslení píbhu se dostaví na závr mu, který byl lenem komunity tak dleité pro manelku hasie a popíše komunitu slovy: Sešli se, skákali po sob jako králíci, pak se vyzpovídali a dali si rozešení, aby istí jako lilie byli pipraveni na další seanci.
 
A na vzácné výjimky jsou všechny píbhy podobné, pro uritou skupinu lidí neuvitelné.
Do této skupiny dle mého názoru patí starší lidé, kteí proili ivot prací, starostí o rodinu o výchovu dtí, ale nejen oni, ale všichni pro které není smysl ivota zábava bez jakékoli odpovdnosti. Jde o to, zda tato skupina se v souasném stylu ivota nezmní v minoritní, zda všechna ta negativa se nestanou ním, tém normálním.
 
Poad však doporuuji seniorm z medicínského, i zdravotního hlediska, nebo jej lze vyuít hned k nkolika zjištním o stavu mysli, funkci pamti a podobn.
 
Poad je perušovaný dlouhotrvajícími reklamami. Pokud si i po takové pauze pamatujete pedchozí dj, je to s vaší pamtí dobré. Ale nezoufejte i pi pípadných výpadcích, nebo bhem píbhu je pedchozí dj nesetnkrát zopakován.
 
Souasn lze poad vyuít ke kontrole  vašeho myšlení. Pokud vám obsah dje obrazn eeno nevyrazí dech, je vaše myšlení mladé, jste vlastn jak se íká „in“. Jenom to nepehánjte, byli tam i starší úastníci a úastnice, které svým mladým myšlením byli nakonec všem pro srandu.

 
Jaroslav Petík
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 18.07.2017  15:48
 Datum
Jmno
Tma
 18.07.  15:48 Josef
 13.07.  13:12 ferbl
 12.07.  18:08 Jaroslav
 12.07.  08:08 Von
 12.07.  07:41 KarlaA
 12.07.  06:50 Bobo :-)))