Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Vtzslav,
ztra Magdalna.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

KLÍE OD NIEHO
 
Jako montér plynu, jsem nejen ichal plynové aroma, montoval plynomry, ale se svými stejn podaenými kamarády, osnoval akce, které nás bavily. Vyhlášená byla akce Klíe.
 
Sebrali jsme, vyštrachali, vyhledali, posbírali všechny druhy klí, které byly vyazeny do šuplík. Utvoil jsem z nich svazky. Emil vytvoil ve svráku mosazné krouky a další náš spolupachatel Hena vyrazil na štítky nápis Plynárna Kladno. Dobrovoln jsme se prošli po okolních ulikách starého msta a cestou ztráceli svazky klí od ”nieho”.
 
Výsledek se dostavil za necelou hodinu. Radovali jsme se z úspchu. Cizí, ochotní obané, pinášeli do vetché budovy bývalé hospody U slunce, kde sídlila dílna Rozvod plynu, nalezené klíe.
 
Pan Špika, náš vedoucí byl zpoátku zmatený. Podkoval snaivým nálezcm a šel klíe zkoušet do nejmén ticeti zámk, které se v díln nalézaly. Zjistiv, e klíe nejsou k niemu, vyhazoval je oknem do staré uliky. Tam je nalézali další ochotní obané, dti, starci, babiky, a radostn je pinášeli panu Špikovi nazpt.
 
Jeden lakotný nálezce chtl nálezné. Pan Špika mu dal deset deka sekané a jedno pivo. Další mu vyhrooval, e to oznámí patiným úadm, aby se veejnost a orgány dozvdly, jak je snadné proniknout do plynárny, která patí mezi strategické objekty. Naštstí ml tento mu za sebou nkolik let vojny a pár let blázince.
 
Pan Špika zaal ztrácet trplivost. Denn nkdo picházel. Našich padesát osm svazk klí se inilo. Cedulka na dveích, kterou napsal krasopisn Vlasta Jeábek: ”Nevracejte klíe, nejsou od nás!” nic nepomohla.
 
Nejhorší bylo, e se zaaly ozývat telefony. Volající nabízeli klíe. Také pišly dva balíky. Pan Špika musel zajet svým wartburgem na poštu. Byly poslány doporuen. Po msíci vše utichlo. Epidemie svazk odeznla.
 
Pan Špika si oddechl. Mli jsme pocit provinní. A práv druhý den pišla starší uitelka se skupinkou pionýr. Všichni mli na krku rudé šátky. I soudruka uitelka.
 
”Neseme vám radostnou zprávu,” vesele se smála soudruka uitelka. ”Ale a nám uvaíte aj,” ertovala a pan Špika postavil na vai konvici.
 
Nic nechápal. My v díln také ne. Já jsem musel dojít za roh do obchdku pro krabici piškot. Pionýi mli hlad. Najedli se, švitoili a potom povstali. Paní vedoucí, pardon, soudruka uitelka, zvedla dirigentsky prst, sbor povstal. Stáli jsme v chodb a poslouchali píse o soudruhu Minaíkovi. Pan Špika se nechápav usmíval. My, montéi plynu, té. Soudruka uitelka zjednala ticho, hrd se rozhlédla a laskav se ptala:
 
”Copak je to? Copak je to? ípak je to? Copak jsme ztratili?”
 
Všech pt i sedm pionýr to po paní uitelce opakovalo. Chvíli nastalo ticho a soudruka pesn a naasovan sáhla do kapsy sukn a vykikla doprovázena sborem:
 
”Júúúúú! J! Tady jsou!”
 
V ruce drela svazek klí. Byl to malý klíek od cestovního kufru, velký klí od starých vrat, a klí od patentního zámku. Pan Špika zervenal, sevel podávaný svazek a podkoval. Kdy soudruka s dtmi odešla, povzdechl:
 
”U aby byl komunizmus!“
 
”Pro?” zeptal jsem se udiven.
 
”Nebudou zámky ani klíe, protoe lidi u nebudou krást.”

Mj kamarád Vlasta pikývl:
 
”U nebude co.”
 
Ukázky z knihy "Pojte se smát", kterou vydalo nakladatelství PRAGOLINE
 
Josef Fousek
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 19.07.2017  07:49
 Datum
Jmno
Tma
 19.07.  07:49 Bohumil Dky, pane Fousek!
 18.07.  05:46 Bobo :-)))
 17.07.  13:24 ferbl
 17.07.  10:27 miluna