Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Albna,
ztra Daniel.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Fenomén fejsbk

O ksichtovníku jsem slyšela své. Je plný úchylák a stupidních blondýn. Kdo sem jednou vleze, ten u nikdy nebude mít dovoleno odejít, zdejší mafie si ho vdycky najde. Facebook krade soukromí: v okamiku registrace se poíta zmní ve vysílací stanici, špiona, který vás fotí v nejhorších chvílích, aby záhy rozesílal vaše intimní fotografie po celém svt. Vše, co jste kdy dlali i psali na poítai, i kdyby to u bylo smazané, je náhle veejným tajemstvím. Všechny soukromé zprávy si mete následující den peíst na idnes. Vaše jméno i s fotkou se zítra me objevit na seznamu terorist hledaných FBI.

Pesto prý dokud nemáte na facebooku zaloený svj profil, jako byste neexistovali. Kdo nemá facebook, není nikdo. Vir facebooku pitom u napadl úpln všechny generace. Mladí nechodí na flám, aby tam byli, ale aby mli hodn nových selfíek na fejs. Není u dokonce výjimkou, aby dchodce prosil svého vnuka: „Tohle potebuju, abych si mohl prohlédnout staré fotografie z naší školy, víš. Prosím t, njak mi to na tom poítai udlej.“ A na papírku je napsáno: FEJSBK.

Facebook je svt ve svt. Moderní druh závislosti, nový zpsob komunikace. Vloíte sem fotografii ped „vlastním“ ferrarri. Jste tu mu nebo ena nebo Mickey Mouse. Kdy nemete sehnat dti k veei, nevoláte z okna, ale hodíte na facebook fotku kastrolu, je to rychlejší.

Me vás to ale i štvát. Budete si kousat nehty, kdy si váš partner s úsmvem na rtech dv hodiny bude dopisovat se svou bývalou, zatímco vaši spolenou fotografii ze své timeline odstranil. Budete zuit, kdy vás nkdo tajn vyfotí, jak si na hajzlu makáte uhry, zatímco vám váš pes ojídí palec u nohy, a pak to s vtipným komentáem hodí na svoji timeline.

Poád nevím, jestli je facebook dobrý nebo zlý. Jo, je fajn vdt, e nejste jediný, komu obas hrabe. Ale ván o tom musí vdt všichni protinoci, kováci, tuleni, vedoucí vaší dizertaní práce i ten pknej kluk, co rozváí poštu?

 
Renata Šindeláová

* * *
Zdroj foto: vlastní archiv pixabay.com (autor Mediamodifier)
Zobrazit všechny lánky autorky
 
 
Co všechno ví Facebook o svých uivatelích? Pette si 98 tajemství, která u nemáte
 
WASHINGTON/PRAHA e sociální sí Facebook sbírá informace o svých uivatelích, je veejn známé. Skoro kadému se stalo, e na své zdi objevil reklamu, která jako by mu etla myšlenky. Tak jako Facebook ví, co zrovna „potebujete“, ví i to, e se divíte, jak to dlá. Firma prozradila sadu 98 základních kritérií, podle nich se reklamy ídí. eší napíklad, jestli máte vztah na dálku, nebo jak asto kupujete alkohol.

„Chceme, aby reklamy, které lidé vidí na Facebooku, byly zajímavé, pínosné a relevantní,“ vysvtlila poodhalení vnitních proces mluví sociální sít americkému listu Washngton Post. Proto na podzim spustil Facebook portál, který má za úkol obecn vysvtlit jeho postup s reklamními píspvky. Spolu s tím nabídl tém stovku základních informací, které Facebook shromauje.

Zpsoby, kterými tak sociální sí Marka Zuckerberga získává informace o uivatelích, jsou celkem tyi. Sleduje aktivitu uivatele pímo na Facebooku, jaké stránky sleduje a na jaké reklamy klikne. Krom toho má informace o pouívaném pístroji, tedy napíklad znaku telefonu nebo typ pipojení k internetu. Dleitá je i poloha uivatele.  

To vše patí k tm známjším vcem. Jene krom toho ví napíklad i to, jaké další webové stránky uivatel navštvuje v dob, kdy je zárove pipojen k Facebooku. Dokonce, i kdy se lovk odhlásí, Facebook stále sbírá data o jeho prohlíení. Sociální sí je upozornna pokadé, kdy uivatel nate stránku, která obsahuje monost „lajknout“ nebo sdílet.

Protoe byla sí Marka Zuckerberga za rozsah sledování svých uivatel dlouho kritizována, rozhodl se její zakladatel trochu zvolnit. Facebook chystá velké zmny v tom, jaké informace bude o svých uivatelích shromaovat. Co konkrétn se bude mnit, však Zuckerberg nepopsal.


Dary charit i herní konzole
Pro Facebook je cenná spousta vcí. Od základních, jako jsou vk, pohlaví apod., a po nkteré konkrétní osobní události v ivot uivatele, svatby, zasnoubení, nové vztahy i sthování. Krom toho ale vnímá i taková specifika, jako Zajímá jej zamstnavatel (33.), odvtví (34.), pracovní pozice (35.), pracovní prostedí (36.). Podrobn má zmapované i jejich zájmy obecn (37.) a zvláštní draz dává na informace týkající se jejich vztahu k motocyklm nebo automobilm.
 
Facebook zajímají i takové vci jako jsou dary uivatel charitám (50.), jejich operaní systém (51.) nebo herní návyky – hrají uivatelé hry v prohlíeích (52.), vlastní herní konzoli (53.)?
Širší kategorií informací jsou vci související s pouíváním samotných facebookových  slueb, internetových technologií jako takových i jejich finanní návyky.
Uvedená stovka vlastními silami zjišovaných informací je však pouhý zlomek. Facebook krom toho nabízí marketingovým firmám i data získaná spolenostmi jako jsou Experian, Acxiom nebo Epsilon. Ty celé roky získávají data z vládních a veejných zdroj, zákaznických soutí, przkum i soukromých zdroj. Tam lze zaadit napíklad pedplatné rzných periodik. Z takových údaj se podle Washington Post dá zjistit, jestli je uivatel investor nebo teba jestli kupuje biopotraviny pro své dti.


Reklamní gigant

V kombinaci s interními informacemi Facebooku z toho vychází komplexní zjištní o chování lovka nejen na internetu, ale i v reálném ivot. Díky tomu se Zuckerbergova sí stala reklamním gigantem. Jen za poslední tvrtletí roku 2016 vydlal Facebook pes 8,6 miliardy dolar (pes 220 miliard korun ) na reklamách, co meziron inilo nárst o 80 procent.

„Jako konzument a marketingový specialista v jednom si myslím, e schopnosti Facebooku zlepšují internetový marketing po všech stránkách,“ ekl Washingtonu Post marketingový specialista Kane Jamison. Dodal, e vci, které lovk vidí na své zdi, jsou mu ve vtšin pípad opravdu uitené.

Spousta poítaových specialist ale innost Facebooku vidí spíše jako „nejinvazivnjší marketingovou strategii na svt“, jak ji oznail Peter Eckersley z Electronic Frontier Foundation. Podobné vci jako Facebook podle nj dlají i další firmy, nikdo však nepropojuje všechny taktiky dohromady a nenarušuje tolik soukromí lidí.

„Byznysový model Facebooku je získat co nejvíce dat o svých uivatelích. Pokud jej pouíváte, dvujete spolenosti, která sbírá informace o všem, co dláte. Lidé mají dobrý dvod být znepokojeni,“ ekl Eckersley.

Jeho hlavním problémem je, e vtšina konzument o tom, e je do takové míry sledována, netuší. Neví proto ani, do jaké míry se mohou praktikám Facebooku vyhnout. Pitom Zuckerbergova sí umouje do velké míry skrýt svoje aktivity. Se základními tymi typy sledování však udlat nic nemohou. Jediným spolehlivým ešením proto je nepouívat sociální sí vbec.


98 VCÍ, KTERÉ FACEBOOK ZAJÍMAJÍ
Bydlišt
Vk
Vková skupina
Pohlaví
Jazyk
Úrove vzdlání
Obor studia
Škola
Etnická píslušnost
Píjem
Vlastnictví nemovitosti
Hodnota nemovitosti
Velikost pozemku
Plocha domácnosti
Rok, kdy byla nemovitost postavena
Kdo všechno v domácnosti ije
Výroí v následujících 30 dnech
Výroí v ivot facebookových pátel uivatele
Poloha mimo rodné msto i rodinu
Vztah na dálku
Nový vztah
Nová práce
erstvé zasnoubení
Svatba
Nedávné sthování
Blíící se narozeniny
Oekávání dítte
Nastávající rodi
Zájem o politiku a angaovanost
Preference urité politické strany
Jakým typem matky uivatelky jsou
Osobní stav uivatele, tedy je-li zadaný nebo svobodný
Zamstnavatel
Pracovní odvtví
Pracovní pozice
Pracovní prostedí
Osobní zájmy
Vlastnictví motocyklu
Plánovaná koup auta, jakého typu a kdy
Koup njakých automobilových souástek nebo píslušenství
Bude uivatel v dohledné dob potebovat sluby autoservisu
Znaka a typ auta, které uivatel vlastní
Kdy si auto koupil
Stáí auta
Kolik je ochoten uivatel za nové auto utratit
Kde si pravdpodobn koupí další auto
Je uivatel malý ivnostník
Kolik má zamstnanc firma, kde uivatel pracuje
Pracuje uivatel v managementu na nkteré výkonné pozici
Dary charitám
Operaní systém
Internetový prohlíe
Hraníher v prohlíeích
Pouíváníherních konzolí
Zakládání událostí na Facebooku
Placení pes Facebook
Placení pes Facebook astji ne je prmr
Zakládání speciálních facebookových skupin
Nahrávání fotek na sociální sí
E-mailová sluba uivatele
Vk, kdy zaal pouívat internet
Banka uivatele
Investuje uivatel
Poet kreditních karet
Pouívá je aktivn
Typ kreditních karet
Zstatek na kreditních kartách
Pouití debetních karet
ije uivatel v cizí zemi
Poslouchá uivatel rádio
Co sleduje v televizi
Jaká penosná zaízení pouívá
Typ internetového pipojení
Nedávná koup chytrého telefonu nebo tabletu
Pipojení k internetu pes chytrý telefon nebo tablet
Pouití dárkových poukaz nebo stravenek
Typ obleení, který sledovanou domácnost zajímá
Roní období, kdy domácnost nejvíce nakupuje
Zájem o nákup alkoholických nápoj
Nakupování potravin (a jakého typu)
Zájem o nákup kosmetiky
Nakupování lék proti alergiím nebo nkterým nemocem
Nakupování píslušenství do domácnosti
Nakupování vcí pro dti a domácí mazlíky a typ domácích mazlík
Jak moc domácnost nakupuje
Nakupování pes internet
Preferovaný typ restaurací
Preferovaný typ obchod
Zájem o internetové nabídky spoleností zamených na     pojištní automobil, úvry nebo prodej satelitních televizí
Délka bydlení v dom
Chystá se uivatel sthovat
Zájem o olympiádu, fotbal, kriket nebo teba svátek   muslim Ramadán
Frekvence a typ cestování(pracovn nebo ve volném ase)
Dojídní do práce
Typ dovolené, který uivatele zajímá nejvíce
Aktuální cesta
Nedávné pouití cestovní aplikace
Vlastnictví chaty v chatové kolonii

Zdroj: http://www.lidovky.cz/98-veci-ktere-facebook-vi-o-uzivatelich-informace-ziskava-nepretrzite-1jw-/zpravy-svet.aspx?c=A170224_171120_ln_zahranici_fas

 


Komente
Posledn koment: 29.06.2017  17:45
 Datum
Jmno
Tma
 29.06.  17:45 Renata Moji mil teni,
 29.06.  17:02 Vclav Pokorn Pro pan JanuS
 29.06.  16:02 JaninaS
 29.06.  14:25 Mara
 29.06.  10:57 Ivan Ferblovi
 29.06.  10:47 Ludk
 29.06.  10:43 ferbl
 29.06.  09:05 Von
 29.06.  08:40 Vclav
 29.06.  08:10 Ivan
 29.06.  05:06 KarlaA