Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Matou,
ztra Darina.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Sthování do Melbourne
 
Lítání z kadenictví do kadenictví m také pestalo bavit, byly to spíš nervy a Vladimír mnil jedno zamstnání za druhým a nebyl také moc nadšený. Zrovna byl nazlobený na poslední pracovní pomr v nedalekém nov postaveném obchodním stedisku Macquary shoping centru. Potebovali nkoho k úklidu. Bylo to pší chzí kousek od našeho bytu. Šel to tedy zkusit. Nejdíve se stydl, kdy ho potkal nkdo z okolí, kdo ho znal,ale potom si íkal, vdy to nevadí, nemám se za co stydt, vdy kadá práce je pece uitená.
 
Jeden den tam probíhala njaká „show“ a pracující Vladimír se zastavil a na moment zapomnl, e je v pracovní dob. Stal se z nho divák. Za malou chvíli mu klepe na rameno nadízený a zlobí se na nho, co e si to dovoluje, e je placený za práci a ne za to, e se dívá na show. Zpsob, jakým mu to vedoucí úklidu pedhodil, Vladimíra nadmíru poníilo a rozílilo, a kdy ho tedy vyslechl, pedal mu košt do ruky a poprosil ho, a to za nho uklízí sám, e prost koní. Ani si tenkrát nenechal zaplatit, co odpracoval. Pišel rozzlobený dom a e na takové jednání není zvyklý a zvykat si nebude.
 
V nejbliších dnech jsme obvolali známé, rozlouili se a zaali balit a pipravovat se na sthování do Melbourne. Myšlenka na nco nového, na další dobrodruství nás naplovala nedokavostí. Snaili jsme se v Sydney všechno ukonit co nejrychleji.
 

Smlouva bytu nám konila, byla sepsaná na pl roku, a tak místo obnovy nové smlouvy pojedeme do státu Victorie, kde je hlavním mstem Melbourne. Za rok a pl v Sydney se nashromádilo dost vcí. Dokonce jsme mli i njaký nábytek. Peníze na zaplacení personálního pevozu tchto vcí jsme však nemli.
 
Museli jsme se rozlouit se spoustou vcí. Vzdali jsme se všeho v eskoslovensku ji ped emigrací do Austrálie, a tak jsme to nebrali jako tragédii. Nejsme vbec materialisticky zaloení a nová poznání v nás vyvolávají zvláštní pocity svobody. S Vladimírem se dje stále nco nového a zajímavého. Dvovala jsem vdy jeho klidu, tak ani o tomto rozhodnutí jsem nezapochybovala, e by to snad nevyšlo. Take co pobereme do auta, to pesthujeme, bylo naše rozhodnutí.
 
Nastal tedy den, kdy jsme opouštli Sydney a naše auto se pohybovalo krokem, jak bylo pecpané vcmi a námi. Zahrádka na steše auta byla naloená tak vysoko, e auto budilo dojem poschoového.
 
Hned v nedalekém msteku „Golburn“ za Sydney jsme píchli kolo. To nám tak scházelo. Nebylo jednoduché vymnit kolo u tak petíeného vozidla. Museli jsme vyndat, co se dalo a nevím, jak jsme psobili na projídjící auta a kolemjdoucí. Kolem dokola našeho auta rozloené vci, které mly mít konený cíl v Melbourne. Dtem se vše líbilo, poskakovaly kolem dokola z auta roztahaných vcí a naše starosti šly úpln mimo n. Pála jsem si v té chvíli být bezstarostné dít a nenadálé píhody a si eší dosplí.
 
Zanedlouho po vymnní kola jsme vše zase spakovali a pokraovali k vytenému cíli.
Po setmní dti u spokojen oddychovaly na zadních sedadlech a my jsme si povídali a plánovali co dál. Vtom jsme se dostali za velký nákladní vz. idi tohoto vozidla jel celkem pomalu, my s naším nákladem také, a tak nás ani nenapadlo ho pedjídt. Znenadání nám idi náklaáku pokynem ruky z okénka ukazuje, a ho pedjedeme. Vladimír tedy pidal, a kdy jsme ho z poloviny pedjeli, náklaák oividn zvýšil rychlost a my jsme mli co dlat, abychom se zaadili zpt za nho. Vtom projelo auto z protismru. Štstí v neštstí. Jednání idie náklaáku nás tak vystrašilo, e jsme radeji zastavili. Museli jsme se uklidnit a mezitím se nám silniní pirát vzdálil z dohledu. Neumli jsme si to vysvtlit. Pro nkdo vdom chce zpsobit druhému havárii?! Muselo to být z nudy, nebo byl nadrogovaný...
 
Další cesta probíhala bez obtíí, a tak se podailo po tech úmorných dnech a dvou nocích spaní na sedadlech dorazit k Lence a Goemu. Zase to vyšlo a po plnoci a opakovalo se to, co pedešle. Dti do postele a rodie ešili budoucnost a do rána.
 
Jana Gottwaldová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 25.07.2017  17:13
 Datum
Jmno
Tma
 25.07.  17:13 Alena