Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Jindich,
ztra Lubo.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Z POHÁDKY DO NEPOHÁDKY a pak zase zpátky (7)
 
eknete si – jsme pece magazín pro seniory!  Ale ivot je rovn plný krásy a tím radosti. íkáme – práv proto pohádky a íkanky. Kdopak má v dnešní uspchané dob as na tení a vyprávní pohádek svým dtem a vnouatm a to i pesto, e si pamatujeme, jak dtství bylo nejkrásnjším asem našeho ivota, které obohacovalo naši fantazii a bylo plné taj a pekvapení, pitom bylo jedno, kde jsme ili a ím jsme byli obklopeni.

Na základ úspšnosti Babibajek paní Marie Zieglerové jsme se rozhodli pedstavit našim tenám novou serii pohádek pro vás a vaše dti i vnouata a hlavn také pro ty, kteí nezapomnli na kouzlo vyprávní našich prarodi i rodi a rádi na nj vzpomínají. 

Vtipný název „Z pohádky do pohádky a pak zase zpátky“ dává tenám znát, jaký úasný výbr bude obsahovat a jaký bude tento 22 dílný seriál, to nakonec budete moci posoudit sami – od klasických s princeznou takovou i makovou a k moderním obrazm souasného ivota, dalo by se íct pohádky nepohádky, do kterých spisovatel Eduard Svtlík mistrn vloil své ivotní zkušenosti a nenásilnou formou bude psobit nejenom na nás, ale nenásilnou formou také obohatí i ty naše drahé nejmenší.
 
Redakce Senior Tip
 
* * *


Smutná Monika

Kdy byly Monice Kíkové tyi roky, zaala být zamlklá a zasmušilá. Pestaly ji bavit hraky i panenky, netšila se na výlety do pírody ani na koupání v ece. Rodie nakoupili spoustu nových hraek, jeli s ní k moi, pak ji vodili po doktorech, ale nic nepomáhalo. Co jí me chybt? íkali si. Vdy má všechno, na si vzpomeneme! Bylo to doista jako v té pohádce o smutné princezn: chadla a chadla a nikdo nevdl, co jí chybí. Nikdo ji neuml rozesmát ani vyléit. V pohádce se najdou šikovní mládenci, kteí pomohou, ale kdo pome ve skuteném ivot?

„Zkuste zajít za starým Zdráhalem,“ poradili jednou panu Kíkovi v hospod, kam chodil na pivo.

„Do hájenky?“

„Tak. Zdráhal je sice lesník, ale rozumí spoust vcí: bylinkám, poasí, kom, hvzdám… Ale neleknte se, je to tak trochu podivín.“

„Rozumí kom! K emu mi to bude?“ íkal si pan Kíek, ale pece jen se za ním vydal. Dda nejdív nechtl o niem slyšet, prý se pánm doktorm neplete do emesla, ale nešastný otec tak dlouho naléhal, a mu slíbil, e se u nich pi cest do msta zastaví.

Opravdu pišel, na Moniku se však skoro nepodíval, zato prošmejdil všechny pokoje, kroutil hlavou, nco si bruel a pak navrhl, aby Kíkovi vzali na byt jeho kamaráda.

„A co bude s Monikou?“ ekli rodie jedním dechem. „Vy jí nepomete?“

„Já ne,“ zabruel Zdráhal, „ale mj kamarád.“ Dodal pak, e se s ním za pár dní ukáe, a byl pry.

Objevil se za ti dny, bez pezutí vtrhl dovnit, ale byl sám.

„Kde máte kamaráda?“ ptal se pan Kíek.

„Tady,“ ekl hajný, otevel krabici, kterou ml pod paí, a vyndal z ní štn. „Je to eský fousek.“

A ne se všichni vzpamatovali, poslal tatínka pro piškoty, maminku pro mléko a Moniku do komory pro njakou bedýnku. Kdy byli všichni zase pohromad, vysvtlil jim, jak se mají o štn starat, ím je krmit, co mu dovolit, a co ne. A e se pijde za týden podívat, jak se Fouskovi daí. Fouskovi, ne Monice!

Pi odchodu si brumlal: „Divná rodina. Krom dvou pavouk a nkolika much nemají doma ani jedno zvíe.“

Za týden opravdu pišel, a to do nejvtšího frmolu. Monika skákala po válend, štn se drápalo za ní, maminka utírala louiku a tatínek shánl psí suchary.
Do pl roku mli u Kík navíc kot a keka. A taky zdravou a veselou dceru.

A jestli to bylo jinak, vytahám Kíkovic Fouska, který mi to vyprávl, za uši.

 
Eduard Svtlík
* * *
Anotaní obrázek © Miroslav Šesták
Ilustrace © Eva Rydrychová

Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 27.07.2017  13:44
 Datum
Jmno
Tma
 27.07.  13:44 Milan
 27.07.  11:50 Kamila
 26.07.  08:13 miluna