Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Jindich,
ztra Lubo.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Z POHÁDKY DO NEPOHÁDKY a pak zase zpátky (6)
 
eknete si – jsme pece magazín pro seniory!  Ale ivot je rovn plný krásy a tím radosti. íkáme – práv proto pohádky a íkanky. Kdopak má v dnešní uspchané dob as na tení a vyprávní pohádek svým dtem a vnouatm a to i pesto, e si pamatujeme, jak dtství bylo nejkrásnjším asem našeho ivota, které obohacovalo naši fantazii a bylo plné taj a pekvapení, pitom bylo jedno, kde jsme ili a ím jsme byli obklopeni.

Na základ úspšnosti Babibajek paní Marie Zieglerové jsme se rozhodli pedstavit našim tenám novou serii pohádek pro vás a vaše dti i vnouata a hlavn také pro ty, kteí nezapomnli na kouzlo vyprávní našich prarodi i rodi a rádi na nj vzpomínají. 

Vtipný název „Z pohádky do pohádky a pak zase zpátky“ dává tenám znát, jaký úasný výbr bude obsahovat a jaký bude tento 22 dílný seriál, to nakonec budete moci posoudit sami – od klasických s princeznou takovou i makovou a k moderním obrazm souasného ivota, dalo by se íct pohádky nepohádky, do kterých spisovatel Eduard Svtlík mistrn vloil své ivotní zkušenosti a nenásilnou formou bude psobit nejenom na nás, ale nenásilnou formou také obohatí i ty naše drahé nejmenší.
 
Redakce Senior Tip
 
* * *
 

Dívka do nepohody
 
Na jednom královském dvoe ili starší manelé, ona byla dvorní dáma, on njaký rada, kteí nemohli mít dlouho dti. Kdy se jim konen narodila dcera, dali jí vznešené jméno Viktorie, ale mli o ni velký strach a rodiovskou péi nemon pehánli. Chovali ji jako ve vat, jíst smla jen to, co doporuil královský léka, její hraky nestály za nic, protoe musely být takové, aby se nemohla o nic píchnout, škrábnout nebo íznout. Nedostala se ani poádn na vzduch. Bu bylo venku moc sucho, nebo moc vlhko, bu prailo slunce, nebo foukal vítr, byla mlha i dokonce mrzlo. A tak Viktorka sedávala u okna a smutn se dívala, jak se jiné dti v letním parnu koupou, v podzimním vtru pouštjí draky, v zimních mrazech bruslí, koulují se, stavjí snhuláky.
 
Mla z ní být prost dvorní dáma, jak káe mrav: jemná, kehká, vznešená.
 
Sotva však tahle kehotinka trochu povyrostla a dosáhla na kliky dveí, zaala utíkat z domu. U obda pedstírala ospalost, potom se zavela ve své lonici, e bude celé odpoledne spát – a potají vyklouzla ven. Slouící ji kryli, nebo si mysleli, e ta starost o ni je pehnaná. Viktorka si hrávala s vesnickými dtmi a ty ji nijak nešetily. Leckdy se plíila dom s boulemi a modinami, s rozbitými koleny a vymlouvala se na kluzké parkety v zámku.
 
Nkdy si uhnala i rýmu a kašel a to pak opravdu na pár dní zalezla do postele a nechala se obskakovat. Pi tch tajných výletech se však nauila všechno, co má umt správná holka, otuila se a troufla si do kadého poasí.

 
 
„Šikovné dve,“ íkaly návštvy. „A jak zdrav vypadá!“
 
Rodie to piítali své úzkostlivé péi a šastn se usmívali.
 
Kdy Viktorie dospla a nastal as ji provdat, éra královských dvor a dvorních dam konila, mnily se asy i móda. Pestaly být v kurzu bledé a vyzáblé dámy, co chodí jako loutka, celý den vyšívají nebo hrají na loutnu, pi ei klopí oi… Kadý svobodný mládenec chtl najednou holku jako vítr, nelíenou, odvánou a sportovn zdatnou. Rodie byli sklíeni a vyítali si, e svou dceru nepouštli na hišt ani do pírody.
 
„Nebojte se, starouškové,“ utšovala je dcera. „Však si m nkdo vezme, na krku vám nezstanu.“
 
Zanedlouho se mezi nápadníky objevil jeden, který se jí líbil. Byl to vysoký a pohledný mladík, ale prohlásil, e nebude kupovat zajíce v pytli, e si nejdív vyzkouší, jak je panská dcerka zdatná a šikovná. A to tak, e s ní podnikne pár výlet do pírody.
 
Rodie z toho byli doista zkoprnlí, jen Viktorka zstávala klidná, pošilhávala po svém nápadníkovi a íkala si v duchu: „A já si zase vyzkouším tebe!“
 
Pak spolu jezdili na kolech, plavali v ece, lezli po skalách, spali pod širákem a vaili si v kotlíku nad ohnm. Hoch uznal, e Viktorie, které ovšem íkal Viki, ve všech podmínkách obstála a poádal o její ruku.
 
Rodie se divili, e z takových bláznivých kousk nemla smrt, a ješt více asli, kdy jim mladík dkoval, jak dobe – a hlavn modern – svou dceru vychovali.
 
Eduard Svtlík
* * *
Ilustrace © Miroslav Šesták

Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 27.06.2017  07:51
 Datum
Jmno
Tma
 27.06.  07:51 KarlaA