Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Bartolomj,
ztra Radim.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Mladý orlosup ze Zoo Ostrava byl vypuštn na Korsice
 
Samice orlosupa bradatého, která se v ostravské zoologické zahrad vylíhla 1. bezna a byla svými rodii úspšn odchována, byla v sobotu 3. ervna vysazena ve volné pírod na Korsice. Spolu s dalšími vypuštnými orlosupy odchovanými v lidské péi me pomoci zachránit mizející korsickou populaci tchto majestátních dravc.
 
Mlád se vylíhlo zkušenjšímu páru orlosup bradatých 1. bezna. Jeho odchov zaal ponkud komplikovan, ale nakonec vše dobe dopadlo a rodiovský pár své mlád úspšn odchoval (viz video). „Dnes u víme, e se jedná o samiku. Na doporuení koordinátora Evropského záchovného programu pro orlosupy bradaté bude mladá samika vypuštna na Korsice.

Zde byl v loském roce zahájen repatrianí projekt na záchranu tamní ostrovní populace, která ítá pouhých pt pár. Bhem posledních deset let populace orlosup bradatých na Korsice rapidn poklesla z pvodních deseti pár na souasných pt. Poet vylétnutých mláat je také velice nízký, pouze šest od roku 2007 z celkového potu 37 snšek. Tato situace je zpsobena nízkou genetickou variabilitou a inbreedingem, mortalitou (zástely, otravy) a nedostatkem potravních zdroj,“
popsala v beznu situaci zooloka Adéla Obraajová. V letech 2014-2015 byl proto expertní skupinou sloenou ze zástupc místních, národních i mezinárodních institucí vypracován pohotovostní akní plán, jeho cílem je zastavit dramatický úbytek a zajistit peití tohoto majestátního dravce.
 
Pracovníci ostravské zoologické zahrady se osobn vypouštní zúastnili a sami mladou samici vloili do pipraveného hnízda na vypouštní lokalit v pírodním parku Parc naturel régional de Corse.

 
 
Vypouštní byli pítomni i pracovníci parku, pedstavitelé korsické vlády a zástupci Nadace monackého kníete Alberta II., která vypouštní orlosup do pírody dlouhodob podporuje.

Repatrianí projekt na Korsice byl zahájen v loském roce, kdy byla vypuštna první dv mláata. Ostravská samice spolu dalším s mládtem jsou tak tetím a tvrtým vypuštným mládtem v oblasti. Ptáci tráví as zatím jen na hnízd, protoe ješt nejsou letuschopná. Vštpují si tak nové prostedí jako svj domov, ne hnízdo opustí. Pracovníci parku mláata na hnízd monitorují z úkrytu a pikrmují pomocí trubek  (viz foto), kterými vhazují potravu k hnízdu, aby nebyli ptáci rušeni a mli minimální kontakt s lovkem. Za nkolik dní dostanou orlosupi vysílaky, aby mohli být sledováni, a opustí hnízdo.
 
„Pestoe je situace na Korsice nyní kritická a letos se zde ve volné pírod nevylíhlo ádné mlád, pevn víme, e a vypuštní ptáci dospjí, najdou si partnery a pomou tak k záchran existence tohoto dravce na území Korsiky,“ doufá ostravská zooloka Adéla Obraajová.
 
Foto: Sylva Firlová a Pavel Vlek
 
Šárka Nováková, Zoo Ostrava


Komente
 
 Datum
Jmno
Tma