Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Leo,
ztra Kvta.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Andl Terezka
 
Nedalo mi to, abych nesedl a nenapsal pár milých slov o jednom andli, který se staral o mou maminku. Ne kadý má takové štstí, aby ml svého andla. Ten andl se jmenoval Terezka. Nkteí tenái SeniorTipu ho poznali ne jako andla, ale jako autorku nkolika úspšných píspvk na tchto stránkách. Rád bych tuhle mladou a obtavou enu pedstavil i z její druhé stránky, ne jak ji tenái z jejích vtipných fejeton poznali, a tak jsem se rozhodl otisknout její dopis, který napsala ped devíti roky mé mamince na rozlouenou a vyšel na stránkách obrázkového magazínu „Pozitivní noviny“.

Z tohoto dopisu je mono vycítit ušlechtilost její duše i schopnost velmi citliv vyjádit své pocity nad odchodem milovaného lovka. Tady bude stait pár slov, abychom z nich poznali, jaká Terezka je. Snad se mi podaí tenám zveejnním jejího dopisu ješt více piblíit tuto enu z té druhé stránky, ve které pevauje nejenom humor, ale i dobrota i upímná lidskost si vzájemn pomáhat.

Take, milá Terezko, ješt jednou díky za všechno!

 
Václav idek
 
* * *

Drahá teto Maenko, 

jednou jsme spolu sedly nad Tvými fotkami z mládí, já jsem se obdivovala Tvé kráse, Ty jsi mi popisovala uhlazené postavy z pízn. Te pohodln sedíš na njakém obláku v nebi a já jsem sama v Tvém tichém byt nad tmi fotkami. Promi, trošku Ti je posolím... hladím toti Tvou alabastrovou tvá na zaloutlé fotografii a tko se bráním slzám. 

Tvj oblíbený upan tu visí sám a postrádá Tvé tlo, kalendái chybí Tvé krasopisné poznámky. Já vím, u byl asi as dopsat ho, vdy jsi na tomto svt byla skoro jedno století. Škoda, chtla jsem si urvat kus Tvé slávy pi oslav stovky, jak jsme si to plánovaly. 

Myslím, e mi peovatelky trochu závidly, e jsem o Tebe peovala. Nebyla jsi z tch nerudných bab, co vn brblaj, láteí a peskují. Byla jsi madam, stará paní, která bere ivot tak, jak se nabízí. Kde si brala ten optimismus, chu do ivota? A humor? 

Maenko, nezastírám, za tch deset let naší známosti byly chvíle, kdy se mi nechtlo stoupat tch pt pater s nákupem, ale kdy jsem otevela dvee a Ty jsi m tam ekala s lístekem, na kterém bylo napsáno KSM a s otázkou, co ta zkratka znamená, rázem jsem poet schod zapomnla. Nebo kdy jsme se u Tebe objevili s mým tátou a Ty jsi mi dkovala, e jsem Ti konen pišla pestavit mého pítele... 

A víš Ty, Maruško, e jsi nauila mou dceru dlat "paci, paci"? Tajn jsem Vás pozorovala, kdy jste spolu sedly na posteli a Ty jsi zaala vytahovat z pamti dtské íkanky, které jsi pouila naposledy nejspíš ped šedesáti lety, kdy Tvj syn v Tvém objetí se smál a nebo plakal. Stála jsem tam jak opaená, dojemn zírala a uvdomovala si, e tohle se u nebude nikdy opakovat. Dv "enský" vedle sebe s vkovým rozdílem 95 let a jak si rozumjí.                  

Maenko, já jsem Ti nestihla podkovat. Podkovat za to, e jsem u Tebe mla jakýsi kus jistoty domova, e díky Tob se mi zaalo hodn vcí, zdánliv problematických, jevit jako prkotiny a e vím, jak lovk me ít krásn bez velkého bohatství. To bohatství jsi nosila v sob a já T i s ním mám ve svém srdci. 

Ó, jak praktický je to poklad, dobe uloený a nikdo mi ho neme ukrást... myslím, e by i banky závidly. 

 

Milá Maruško, Ty jsi m jednou nazvala andlem, to jsme ješt netušily, e se za pár dní s tmi pravými andli setkáš... Ráda bych jim vzkázala, aby o Tebe peovali svdomit a kdyby si nevdli rady, mou se ke mn pilett poradit... A taky doufám, e pošta tam u Vás nahoe funguje lépe ne ta pozemská a tento dopis bude doruen neporušený.

Tvoje Terezka


Komente
Posledn koment: 29.04.2017  13:36
 Datum
Jmno
Tma
 29.04.  13:36 Terezie erbkov Podkovn
 28.04.  19:07 Ludk
 27.04.  12:13 Blanka K.
 27.04.  09:47 Ivan Terezce
 26.04.  18:07 Jaroslav V.
 26.04.  17:41 Terezie
 26.04.  12:13 Jaroslava Turkov Opravdu jsou mezi lidmi andl
 25.04.  21:43 Vclav idek PODKOVN
 25.04.  21:00 Evussa V kad slze z lsky je kus ivota
 25.04.  18:03 ferbl
 25.04.  15:51 Olga Jankov
 25.04.  13:37 Danka
 25.04.  12:51 Terezie erbkov
 25.04.  11:02 Marta U.
 25.04.  10:35 Ctirad Dojemn
 25.04.  07:58 Von
 25.04.  07:51 Renata
 25.04.  00:30 Ivan
 25.04.  00:24 Jarmila