Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Filip,
ztra Valdemar.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pamtníci, vzpomínejte!
 
Vzpomínky, které nosíme v hlav mají jednu nevýhodu, dokud je nenapíšeme na papír nebo nevyprávíme, neme do nich nikdo nahlédnout. Je velká škoda  odcházejí-li do nekonena s námi, ani by pouení i radost odevzdaly jiným. V této rubrice se snaíme zabránit jejich ztrát. Spolu s vámi popisujeme djiny všedního dne obyejných lidí od dtství, pes poznávání svta a po pekáky, které pípadn museli pekonávat.
 
Tšíme se na píspvky, které posílejte na info@seniortip.cz Nemáte-li autorské vlohy, nevadí, vaše píspvky redakn upravíme tak, aby byly tivé.
 
Do jedné vzpomínky se te s námi peneste.
 

Dráteník
 
Praskla mi mísa. Bílá s vroubkovaným okrajem. Tsta, které v ní byla zadlána, by byla do Guinessovy knihy rekord. Není problém koupit si mísu novou, ale práv takovou u neprodávají. A tak jsem si vzpomnla na dráteníka.
 
U nás se mu íkalo „drata“. Chodíval pravideln a v kadé chalup u mli pro nho práci pipravenou. Dravé hrnce, prasklé mísy a kamenáe na mléko a smetanu, prost vše, co se dalo poflikovat nebo erným drátem spojit tak, aby to bylo zase k uitku.
 
„Hrnce drrátova“, ohlašoval svj píchod do dvora fešný, zarostlý Kysúan. Nevím, pro nám maminka za zlobení vdycky vyhroovala: „Pokej, dám t drataovi“, kdy to byl tak pohledný chlap. Obleení míval dost chatrné a krom devné krosny sebou nenosil vbec nic. V krosn ml sloené velké tabule plechu, ped nimi byla zasunutá kola erného drátu. Ve spodní ásti mla krosna malé zásuvky, v nich ml lepidlo, nky, kladívko a jiné náadí, které ke své práci poteboval
 
V lét pracoval na dvoe, v zim v kuchyni. Usadil se na malou chlévskou stoliku – dojaku. Dravý plechá dal na kovovou podloku, z plechu vykrojil dv malá koleka a prorazil do nich dírku. Ob pak namazal njakým lepidlem, jedno dal ze spodní strany hrnce, druhé poloil nahoru, vsunul do dírky nýtek a ten kladívkem rozklepal. Potom poádal maminku o trochu vody, nalil ji do hrnce  a kdy neprotekla, s vítzným pohledem odevzdal svoje dílo. Hrnec v míst opravy nikdy netekl. Potom vzal do parády další nádobí.  Nakonec si nechal drátování. Ruce s drátem omotávajícím mísu se mu jen kmitaly. Pibývala další oka a smyky, pak konec drátu odcvakl a zaistil, aby nedošlo k úrazu a opakovala se stejná procedura s vodou. Zadrátoval kameninové nádobí tak pevn, e se mohlo dále pouívat. Nádobí nebylo drahé, ale oprava byla levnjší a muselo se šetit  kadým grošem.
 
Pracoval obyejn a do poledne a e byl pozván na obd,  bylo samozejmostí. Pokud se as nachýlil k veeru, nechali jsme ho i pespat.
 
Od pondlka do soboty putoval po celé ddin a jeho volání „hrrnce drátova“ se neslo krajinou. Skoro v kadé chalup mli pro nho práci. Výdlek jist nebyl valný. Co mohl chtít po lidech, kteí nemli ani na nový hrnec, by byl tenkrát za babku, a radji ho dali opravit?

Pemýšlela jsem nad tím, pro ve mn vyvolala vzpomínku na dráteníka práv ta prasklá mísa a ne veliký kameninový krajá, umn sešnrovaný erným drátem, který stojí léta letoucí v kout naší chaty. Asi proto, e dráteník tenkrát  opravoval jen vci denní poteby a ne ty, které se u smetanou nikdy nenaplní, jako ten krajá.
 
Hana Juraková
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 22.04.2017  08:32
 Datum
Jmno
Tma
 22.04.  08:32 ferbl
 21.04.  16:49 Vclav Pro Vladimra ...
 21.04.  15:13 Von Pro Vclava (a snad i dal)
 21.04.  11:42 Vclav
 21.04.  09:45 Von
 21.04.  09:13 Mara