Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Leona,
ztra Ivona.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Letní odpoledne u Georgian Bay
 
Kanada si rozhodn neme naíkat, e se k ní píroda zachovala macešsky. Má asi tvrtinu svtové zásoby sladké vody. Ponvad je rozsahem druhou nejvtší zemí na svt, me si dovolit vnovat rozsáhlé plochy parkm. A tak si vytvoila, na celkové ploše vtší ne celé Nmecko, systém 42 národních park (Pacific Rim National Park Reserve, The Mountains of Banf Park…), které mají zachovat význané rysy kadé z jejích 39 pírodních oblastí. Tento systém, k nmu patí 4 moské pobení oblasti, se rozlohou (skoro) rovná celému Nmecku.
 
Jedním z tch 42 národních park je Georgian Bay Islands National Park. Georgian Bay je záliv jezera Huron, dlouhý 220 km a široký 100 km, a roztahuje se na 15,000 sq. km. Ve vodách zálivu uvauje o vnosti desetitisíce ostrov. Nejvtší z nich pi severní stran zálivu, Manitoulin Island, je nejvtším ostrovem na svt v sladkovodním jezeru. Vtšina tch ostrov je znan menší – v jedné jediné oblasti, kdy si s tím budete ochotni dát práci, jich napoítáte pes ticet tisíc – tak se také ta oblast jmenuje “Thirty Thousand Islands”; v lét jí z Penetangu a z Midlandu projídjí lod s tisíci turist. Ty vody a pobeí byly po tisíciletí domovem indiánským kmenm. První Evropan, který tuto oblast prozkoumal a zmapoval (1615 –1616 – jen nkolik málo let ped Bílou horou), byl Samuel de Champlain, který Georgian Bay nazýval ‘Le Mer douce’ (klidné moe). Poktil ji (podle krále George IV) poruík britského váleného námonictva Henry Wolsey Bayfield.

 
 
Nejmarkantnjšími poznávacími znaky oblasti Georgian Bay (hlavn Algonquin parku) jsou vtrem ošlehané bílé borovice a rezavá ulová základna, kterou odcházející ledovce odkryly koncem poslední doby ledové ped  11,000 roky. Do tch vod a ostrov, té rezavé  uly a tch bílých vtrem ošlehaných borovic, se zvláš zamilovala skupina kanadských malí, zvaná ‘Group of seven’. Tlo prvního z nich, Toma Thomsona, jeho kabina dramatizuje galerii pár kilometr na sever od Toronta, bylo vyloveno z jezera “Canoe” v Algonquin parku v roce 1917. Dalšími leny této skupiny byli Franklin Carmichael, A.J. Casson, Arthur Lismer, Lawrence Harris, A.Y. Jackson, F.H. Varley a jaksi se k nim pifaila vancouverská malíka Emily Carr. (Do Algonquin Parku se zamilovala celá ada našich krajan, mezi nimi Sokolové Jarmila Beková, rodiny Dity a Charley Hykla a Jany a Luboše Fryntových a také bývalého gen. konzula R v Torontu, Richarda Krpae).

 
 
Kolem Georgian Bay vyrostla ada výletních stedisek, jako Collingwood, Port Severn, Tobermorry, Penetang, Wassaga Beach,Scenic Caves, Tyrolean Village Resorts, Midland, Blue Mountain Resort. Nejvtší a nejúspšnjší z nich je bezpochyby Blue Mountain Resort, zaloený slovenským uprchlíkem Jozo Weidrem. Jozo ped druhou svtovou válkou vlastnil v Malé Fate mezinárodn známou chatu zvanou “Pod Rozsutcem”. Chata se za války stala partyzánským útulkem a v roce 1944 byla nacisty rozmetána. Jozo a jeho eská ena Helen – rodaka z Nymburku – pišli do Kanady v kvtnu 1939 a v roce 1941 Jozo zaloil Blue Mountain Resorts (v roce 1948 Helen a Jozo zaloili Blue Mountain Pottery) a dokal se – ped svou smrtí v automobilovém neštstí – prvních výrazných úspch. Po jeho smrti Helen napsala The Mountain Ballad, vnovanou jejímu manelovi “který náleel horám, narodil se a il mezi nimi celý svj pozemský ivot, a svým popelem navdy.”
 
Cestou z Toronta na Georgian Bay – na poloviní cest mezi Barrie a Collingwoodem – narazíte na skvlý dkaz eského podnikatelského genia, Edenvalský Aerodrome Milana Kroupy, kde se za pár týdn, 11. srpna, (jako kadoron) sjedou, na pokud vím nejvtším festivalu toho druhu v Kanad, letadla (bude tam i letadlo, které bombardovalo Tokio) a historická auta (bude jich tam na dv st) a tisíce lidí z celého kraje.

Díváte-li se s Blue Mountain pes jezero, uvidíte na druhé stran malé výletní místo, Palm Beach, v jeho okolí má chaty ada krajan, mezi nimi i lenky torontského Nového divadla, Jana Fabiánová a Dáša Hubschmanová. Pár kilometr podél pobeí smrem na západ narazíte na mlkou kruhovitou plochu vody, vypadající jako rozsáhlé pírodní koupališt, oddlené od jezera na nkolika místech perušenou hradbou kamen. Celou tu plochu snadno pejdete. Uprosted prostranství ped koupalištm stojí vzpímená hrdá bíza. Trávil jsem tu nejedno letní odpoledne. A dokonce jsem tu spáchal básniku.

 
 
Josef ermák
* * *
Fotokolá: Marie Zieglerová
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 29.03.2017  09:07
 Datum
Jmno
Tma
 29.03.  09:07 Von
 28.03.  15:57 Marta U.
 28.03.  07:46 Vesuvjana podkovn autorovi a Mae