Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Rostislav,
ztra Marcela.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pranostiky babiky Marie (4) – Duben

Duben zaíná obvykle vesele, aprílem, jako by se lidé píchodem jara osvili po dlouhé zim. Sdílená veselost je dvojí veselostí, a tak si lidé navzájem tropí ze sebe ertíky. Ta radost, kdy nkdo naletí!

Pokud víme, dje se tak odedávna na prvního dubna, snad od 16.století. A mn se zdá, e i pranostiky, jak nám je moje babika zanechala, jsou jaksi rozmarné. Jen povate, jak hospodait podle pranostik, které se vztahují ke dnm velikonoc, pi jejich znané pohyblivosti?

Duben, stejn jako jiné msíce, nabízí kadého dne svátek nkteré svaté osoby, je je pro pranostiky spolehlivým mezníkem. Ne tak v dubnu – svatých je sice dost, ale všechno ovládl sv.Jií, jeho svatost byla v nedávné dob dokonce zpochybnna prost proto, e Jií není nikde historicky doloen a co se o nm traduje, je spíše pohádkového  charakteru.
 
DUBEN

 
Prší-li na prvního dubna, bude mokrý kvten.
Svítí-li slunce na den sv.Vincence, starej se o víno pro ence.
Suchý pst – úrodný rok.
Na tvrtek Zelenej hrachu zasívej.
Na Velký Pátek zemí nehýbej.
Na Bílou sobotu štpy zasazuj.
Na Velký Pátek kdy prší, sucho úrodu poruší.
Velký Pátek deštivý dlá rok íznivý.


 
Kolikrát objevilo se jíní minulého roku ped Michalem, tolikrát pijde i po Jiím.
Jií s teplem, Mikuláš s pící.
Pijde-li ped Jiím boue, bude dlouho za kamny dobe.
Svatý Jií kravám píci dává, svatý Nikola koním.
Kolik mraz do sv.Jií, tolik do sv. Václava.
O Jiím krásn-li a teplo, následuje nepíjemná a mokrá povtrnost.
Do Jiího tráva neroste, by by ji kleštmi tahal, po Jiím roste, teba ji palicí zatlouk.
Na sv.Jií vylézají hadi a štíi.
Jií a Marek – mrazem nás zalek.


 
Je-li na sv.Jií krásn – bude po nm jist ošklivo.
Pršelo-li ped sv.Jiím, bude po nm tím více.
Co se ped sv.Jiím zazelená, to se po nm ztratí.
Svatý Jií a Marek pináší hospodám mnohou zlobu.
Jak hluboko ped sv.Jiím namokne, tak dlouho zas po nm vyschne.
Ped Jiím sucho, po nm mokro.
Dnem sv.Jií teprve se rodí jaro.
Deštivý sv.Jií, léto sluncem hýí.


 
Kdy záhy trn rozkvétá – záhy se ito vymetá
Kolikátého dubna zasadíš stromek, tolikátého roku ponese ovoce.
Kdy stromy v dubnu odkvetou, hojn ovoce ponesou.
Je-li v dubnu krásn a povtí isté – bude kvten nepíjemný jist.
Duben hojný vodou, íjen vínem.
Je-li duben pkný, bude kvten ješt lepší.
Ranní déš a dubnový as jest stejný – nestálý.
Nech si duben sebelepší bývá, ovákovi hl pec jen zasnívá.
Co duben našetí, to kvten spálí.
Mokrý duben – hojnost ovoce.
Po mokrém dubnu rozkvetlý máj a suchý erven.
 


Hodn-li v dubnu vítr duje, stodola se napluje.
Bouky v dubnu – mokré léto.
Duben chladný deštivý – úroda nás navštíví.
Sníh dubnový jako mrva pohnojí.
Ozývá-li se v dubnu hrom, nebojí se ji mrazu strom.
Duben má dáti máji pl listu.
Kam se nese první bouka, tam ostatní se za ní táhnou.
V dubnu as a panský kvas nejistý jest.
Duben suchý – rolníku hluchý.
Dubnový sníh pole hnojí a déš jim pináší poehnání.
 

 

Text a foto: Olga Janíková
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 11.04.2017  11:11
 Datum
Jmno
Tma
 11.04.  11:11 Ji Turek Viktor Mansfeld
 02.04.  09:00 Bohuna
 01.04.  13:07 olga jankov
 01.04.  08:26 Vclav Pochvala