Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Rostislav,
ztra Marcela.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pekvapení
 
Mám stále potebu s nkým komunikovat.
Teba v nákupních stediscích vyuiji kadou píleitost. Nkdy se jen usmjete, o co se snaím stále, a pak m potší, kdy se úsmv optuje a nkdy dokonce krátké popovídání.
 
Tatínkové a maminky, zvlášt ti, kteí nesou práv nedávno narozené dátko, nemohu minout. Pochválení, jak je pkné, nemohu zakonit jinak, ne poehnej je Pán Bh. Ješt se nestalo, e by rodie nepodkovali.
 
Manel ale tyto mé konverzace nemá rád, protoe íká, e si jednou pece jenom vykoleduji nepknou odpov. Radji se tedy drí trochu stranou.
 
Nedávno jsme se vydali na njaký nákup, tak kolem tetí hodiny odpoledne. Manel zaparkoval auto, pipravil mi mé chodítko a pes jeden menší park jsme se vydali na cestu.
 
Pod jedním stromem, kde bylo seskupeno nkolik laviek, sedli mladí školáci, tak hádám kolem patnácti let.
Kdy jsme je míjeli, jedna dívenka s plavými vlasy mi zamávala a pozdravila. Zarazila jsem se a mla jsem pocit, e tu tváiku znám, a tak jsem také pozdravila a zeptala se, odkud se známe.
Dívka ekla, ne, neznáme se, ale napadlo m vás pozdravit. V krátkém hovoru jsem se dozvdla, e jsou všechny ákyn z blízkého gymnázia.
Najednou se ale od nich k nám piblíily dv dívky, zatím co ty ostatní se ji bavily ním jiným.
 
Kdy k nám došly tak se ta jedna neekan zeptala:
„Prosím vás, smla bych vás obejmout a políbit?“
Nemohla jsem a nechtla to odmítnout a jsem ráda, e jsem neekla ne. Cítila jsem, e to bylo upímné.
 
A ta dv dvata, si zaala se mnou povídat. Samozejm o jejich škole, kterou chtjí ukonit maturitou.
 
Nedalo mi to a ukázala jsem jim prstýnek, bez kterého nevyjdu z domu a povdla jim, e jsem ho dostala od mých rodi, kdy jsem udlala maturitu v roce 1956.
 
Dodnes nevím, jak to rodie dokázali, v dob bolševismu, kdy otec pišel o všechno, ale naštstí našli tehdy dobrého pítele, který jim pomohl. Pro mne je ten prstýnek poklad.
Dvata m pozorn poslouchala a najednou ta jedna z nich m opt objala a políbila na tvá.
 
To se ji celá ta skupina student chystala k odchodu. A dvata se k nim pipojila.
 
Já stále nemohu uvit, tomu krásnému setkání, ale jsem moc šastná, e takoví mladí lidé stále ješt vyrstají.
 
Toto pekvapení m bude provázet do konce ivota.
 
Jana Reichová
* * *
Koláe Marie Zieglerová

Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 27.03.2017  11:50
 Datum
Jmno
Tma
 27.03.  11:50 ferbl
 27.03.  10:30 Jana Reichova
 26.03.  09:49 Jarmila
 26.03.  09:25 Von
 25.03.  18:21 ALENA
 25.03.  10:21 Mirka