Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Oleg,
ztra Matou.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pohostinství, nebo po hostinství?
 
Stedovká krma: 
„Tak co, panenko, narala ses dobe?“ 
Hospodského otázka slenu kupodivu nevyvedla z míry. Oekávala nco podobného. 
„Co si dáš k chlastu?“ 
„Malé pivo, prosím.“ 
„Hubu dr, dostaneš velký! Je vedro!“ Hlas obsluhujícího zní drsn, ale pesto srší vstícným vtipem. 
Dívina vzhlédla a mile se na nho usmála. 
Nevíte, e by bylo nco takového dneska moné? 

A co tohle z hospdky vera odpoledne: 
„Tak, co to bude?“ Mladiká obrýlená servírka cvaká propiskou k zaznamenání naší objednávky. 
„Dobrý den,“ pronáší na uvítanou mj spolustolovník Václav, „sleno, nemrate se tak, podívejte se, jak je krásn!“ 
„Tak dáte si nco?“ opakuje dve v minisukni drazn svou otázku, tentokrát u zjevn podrádn. 
„Sprajtku, jestli máte nechlazenou,“ snaím se zachovat dekórum. 

Vašek se ale nedá jen tak lehce. „Já si dám velkýho Mušketýra,“ pronáší s pohledem zabodnutým do nápojového lístku, „a nebo všechny ti. Athose, Porthose…“ 
„No tak jo, sprajtku a velký pivo,“ protoila obsluhující oi v sloup a zmizela kdesi uvnit podniku. „A tu sprajtku vám oheju v horký vod.“ 
Myslí to ván? 

Zapadající slunce za kostelem protáhlo stíny a milosrdn heje na tváích návštvník zahrádky ped pohostinstvím. Je skoro jedno, jestli je to na námstí Jiího z Podbrad v Praze, nebo na námstí Svobody v Brn… 
„Tak prosím,“ sází po chvíli drobná osbka u znateln ochotnji pití na stl, ovšem spolu s kávou, pvodn objednanou manelským párem u vedlejšího stolu. 
„Kdo chtl to kafe?“ Václav se rychlostí blesku ujímá role pomocného íšníka a podává kouící šálek dále. 
„Dkuju,“ sice trochu provinile, ale pesto s náznakem úsmvu špitla servírka. 
„Nemáte vbec za, sleno.“ Návnada zabrala, staí zaseknout. „Já jsem Vašek, a vy?“ 
Nataená pravice trí v prostoru, trochu se obávám o kamarádovo ego. Na ti vteiny se svt zastavil, ptáci ztichli – dokonce i to sluníko jakoby bliklo… 
„Monika.“ Udici pijala, pochutnává si na návnad. 
„A promite, dneska nemám njak náladu.“ 
„Monika, to je krásné jméno,“ zalichotí zkušen Václav, jakoby zapomnl na svou první manelku. Taky Moniku. Ale to u je dávno, to se nepoítá… 
„Mám ped sebou celý víkend slubu, a ti Praáci jsou takoví divní… Já jsem z jiních ech, u nás je to jinaí.“ 

Samozejm, e to chápeme, dve, ale nutil t nkdo? Pohostinství, to je ehole. Slovním základem, a nejen slovním, je pece – host! Host do domu, Bh do domu! 
„Vítej, dveko. Chceš se nachlemtat pramenité vody, nebo svlaíš své rty douškem medoviny?“ 

I z této drsné stedovké mluvy je jasn cítit pokora, úcta a ochota. Na rozdíl od moderního: „Tak, co to bude?“ Pradávný obsluhující ml jist také své problémy, ale nechal je dokonale za dvemi krmy. Venku, ped pohostinstvím. Protoe host do domu… 

Ale nemylte se, ony dva rzné pístupy nejsou od sebe vzdáleny staletí, jen pouhých pár desítek kilometr. Ve stejné epoše, ve stejném ase, ve stejné zemi. 

Zasvcení jist tuší – stedovká Dtenická krma, zhruba v plce cesty mezi Jiínem a Mladou Boleslaví. Krom ducha doby se zde podailo vykouzlit bájenou atmosféru pravého pohostinství. Pohostinství ne jako oznaení lokálu, ale pohostinství v pravém slova smyslu, kdy host je pánem, kdy host je skuteným hostem. 

Take odpov na otázku: „Pohostinství, nebo po hostinství?“ Neopisujme z cizích kraj, nešpiclujme za velkou louí, nesname se zavdit ním, co nám není vlastní, tradiní. erpejme radji z naší bohaté historie, z ddictví našich dávných pedk, pro které bylo samozejmostí, e host a pohostinství mají spoleného mnohem víc, ne jenom pouhý slovní základ.  

 
Miloš Prokš

* * *
Ilustrace © František FrK Kratochvíl


Komente
 
 Datum
Jmno
Tma