Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Marek,
ztra Oto.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Mikuláš
 
Jedno krásné odpoledne jsem si na balkón etla, Daniel sedl vedle mne a maloval. Pitom však sledoval lidi sem tam jdoucí kolem oken po chodníku. Upozornil m, e se blíí jeho kamarád ze školy se svou maminkou a e jsou to také eši a bydlí nedaleko od nás. Paní jsem pozdravila, seznámily jsme se pes ty naše kluky a u za pl hodiny jsme mli schzku v nedalekém parku na kafe.

Paní Ida, manel Ctibor a dv dti (Mikuláš a malá Ida). Bydleli hned vedle parku.
Mli jsme radost, jak si dti pkn rozumí a pohrají, a naše kávová setkání se opakovala velice asto pi kadé vhodné píleitosti. Obas jsme si vymnili vzájemné návštvy. Ctibor hrál krásn na kytaru a nádhern zpíval trampské písn. Sem tam se u nho sešli jeho kamarádi, a tak se nkdy stalo, e atmosféra s více kytarami a nkolikahlasými zpvy udivovala australské sousedy, kteí obdivovali, jak pkn si my eši rozumíme.

 

Bylo to asi tím, e nás spojovaly podobné osudy a vzdálenost domoviny.
 

* * *
 
Vajený koak
 
Krátce po našem nasthování do nového prostedí jsme s Vladimírem mli 7. výroí naší svatby. Napadlo nás, e bychom to mohli njak oslavit. Bylo to hlavn první výroí naší svatby v nové zemi. Vladimír se rozhodl, e pjde do prvního obchodu s alkoholem (prodával se tam pouze alkohol všeho druhu) koupit vajený koak.
 
Ml ho vdy v eskoslovensku za svj nejoblíbenjší alkoholický nápoj. Mn to bylo úpln jedno. Za chvíli se vrátil, ale co vyprávl, m tak rozesmálo, e si to budu navdy pamatovat.
 
Kdy tedy Vladimír vstoupil do prodejny a svj vytouený koak nevidl, musel se cht necht zeptat prodavae. Vykoktával mu, e by rád - anglicky „Eggs“ koak – ale místo Egg vyslovil Ex-koack. Prodava zaal z regálu na pult stavt drahé nkolika hvzdikové koaky. Nešastnému Vladimírkovi se úzkostí protáely panenky nad cenami, které jsme si nemohli dovolit. Poprosil tedy o papír a tuku. Prodava mu to ochotn poskytl k dispozici a náš tatínek kreslil udivenému prodávajícímu slepiku a pod ní vajíko a ukazoval, e koak z vajíka.
 
Take to dopadlo dobe, prodava pochopil a Vladimír vítzoslavn pinesl lahvinku se lutým obsahem dom. Koak vypadal stejn barevn jako eský, ale chutí byl nco úpln jiného. To však nevadilo, oslavili jsme to i tak za stálého chichotání – píhod s hvzdikovými koaky.
 
Jana Gottwaldová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 15.03.2017  08:12
 Datum
Jmno
Tma
 15.03.  08:12 Von
 15.03.  08:02 ferbl