Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Vtzslav,
ztra Magdalna.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pozor! Za volantem idioti!
 
Pes pechod pro chodce, kde byla vyznaena maximální rychlost 30km/hod., peletlo silné auto rychlostí tyikrát vtší. Ve vzduchu se zachvl tký decibelový „náez“, který nafukoval vnitek vozu i kebuli idiovu. Babika, která uskoila a zkoprnle se opírala o francouzskou berli, si odplivla a ekla: „Má ho malýho! Z toho jsou mindráky!“

Její výrok mne zaujal: „Vy si myslíte, e práv tohle je píina šílené jízdy?“

Pikývla: „Urit! Já mla takovýho idiota doma. Dal si panáka a myslel, e je Napoleon. Kdy ho nco naštvalo, sedl do embéka, vosolil plyn, zatnul zuby, sprost nadával a projídl mstem.“

Naslouchal jsem pozorn. Té paní bylo nco pes osmdesát a mla právo na svou filozofii. 
Sedli jsme si na zídku plotu a dáma pokraovala: „Tihle hrdinové, co chtjí vyniknout a nedaí se jim to, hledají úspch za volantem. Domnívají se, e kdy jedou fofrem, tak nco znamenají a kadej je ere. Oni touí po obdivu. V ivot neuspli, závist jim maká nohu na plynovém pedálu. V posteli jim došla munice, jejich kecy nikdo neposlouchá a tak se vytahujou jinde. Jedou jako vrazi, v noci troubí na klakson, pouštjí si na plný pecky magie, kopou do malejch ps, fackujou doma dti a vtšinou jsou pod pantoflem. Zkrátka, kdy mají špatnej nástroj ve futrálu, dohánjí to nálepkama.“

„Váš mu o vašich názorech ví?“ ptal jsem se. Usmála se: „Ne! On se zabil. Nedal pednost na ervenou a napálil to do tiráku.“
„emu se usmíváte?“ ptal jsem se udiven.
„Protoe jsem ráda, e nezabil nkoho nevinného. Ml v sob pt desítek, dva grogy a dva fernety.“
„Jak dlouho jste s ním ila?“ dovolil jsem se zeptat. „Dva roky. Byl o dvacet let mladší.
Vdl, e mám barák a auto po mém tetím manelovi. Seznámili jsme se na jeho inzerát – Klidný, nekuák, abstinent, inteligentní, hledá moudrou enu. Vk nerozhoduje.

Okolo zasvištlo bazarové fáro po dvou kolech. Tém shodn jsme ekli: „Má ho malýho!“
A dáma tiše dodala: „Jako ten mj!“
 

***
 
Dobrý skutek
 
V divadle Semafor byla se mnou tenkrát moje dcera Ivanka poprvé. Cestou do Kladna nás zastavil, poblíe letišt Ruzyn, starší mu.

„Udláme dobrý skutek,“ ekl jsem své tináctileté dcei. Mu s radostí nastoupil do našeho malého Fiatu 600 a cestou vyprávl o svém nešastném dni. Okradli jej o dokumenty, o peníze.

„Kdy mne vezmete do Kladna, pojedu vlakem do Chomutova. K rodin!“ íkal smutn.
Nesmle se mne zeptal, jestli bych mu na ten vlak nepjil peníze.

„Tatínek vám pjí,“ ozvala se moje dcerka, „je hodnej a není lakomej!“

Zastavil jsem v sídlišti.

„Skoím dom pro peníze,“ ekl jsem stopai. Ivanka zstala v aut. Moje ena mi dala ti sta korun, to byla tenkrát ástka za dv vystoupení v divadle, a ješt pro našeho hosta ukrojila veliký kus dortu. Ivanka mla svátek. Bylo 4. dubna. Mu s dojetím ukusoval dort a dkoval.

„Peníze pošlu do tí dn,“ sliboval. Otevel tašku a daroval Ivance sklenný podnos ve tvaru listu.

„To je specielní metoda tlaení skla. Vzácná a drahá!“

Dovezli jsme jej na nádraí. Dlouho za námi mával.
Peníze nepišly.
Za dva týdny jsme našeho spolupasaéra uvidli v televizním poadu Kriminální ústedna pátrá.

„Velmi prohnaný, devtkrát trestaný, nebezpený, s vousem, s laskavým vystupováním, stár padesát let. Hledá se…“ Jarmila vzdychla: „Ty jsi s ním nechal Ivanku v nastartovaném aut!“

„Moná se v nm hnula struna citu,“ bránil jsem se, „tím, e jsme se k nmu slušn a bratrsky chovali!“

„Peníze nemáme, ale máme vzácný talí!“ uklidovala nás Ivanka.

V lét jsme objevili náš talí v Písku. V partiové prodejn jich mli štos. Jeden za tyi padesát.

„To je vzácnost,“ ukázala na talíe moje ena, „je to specielní metoda tlaení skla!“

Mlel jsem. Talí me být laciný, ale dobrý skutek je vzácný.
 
Ukázka z knihy FOUSKOVY FEJETONY, kterou vydalo v roce 2006 nakladatelství Jindich Kraus – PRAGOLINE

 
Josef Fousek
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 03.03.2017  12:59
 Datum
Jmno
Tma
 03.03.  12:59 Hera