Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Marcela,
ztra Alexandra.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Vzpomínka na Tondu Suka
 
Není to tak dávno, kdy jsem pravideln a asto dostávala rzné obrázky nebo fotografie motýl i výrobk ze deva od pana Tondy Suka. A te v novém roce je najednou ticho, pošta prázdná. Tonda Suk odešel z našeho kruhu dopisovatel SeniorTipu a mn se najednou zdá, e po nm zstalo prázdno. Nikdy jsme se spolu nesetkali, nikdy jsme si neposílali osobní dopisy, jen pár lánk o pírod, o lese, sem tam njaký obrázek, co sám vyrobil nebo nakreslil. lovk ml pocit, e s ním courá tím zeleným lesem za jeho hájenkou, e spatí srnku, lišku, nebo toho motýlka na listu. A zase jindy pi tení jeho lánk vklouzne s jeho ddekem do jejich dtství a je úastnn všeho jejich chytraení, jak u to v ivot bývá, kdy jeden kadý má v sob smysl pro klukoviny, kdy oba si troufnou jak pechytrait kamaráda.    

 
    
 
Zde je nkolik motýlk, které popsal: Blásek njaký a Oká v kvtu. Mám od nho celou sbírku, ale pro vzpomínku staí jen ty, které znáte.
 
Kdy jsem byla malá, trhala jsem na louce kvtiny. Líbila se mi jedna, které jsme íkali Hedvábíko. Kdy jsem pana Tondu poádala o radu, hned byl v obraze a napsal, e je to Kohoutek luní a poslal i obrázek.

 
 
O to bylo vtší moje pekvapení, kdy jsem v Sydney otevela poštu a spatila od nho dopis. Snad z nj mohu citovat:
 
Paní Marto,
nejdíve pozdravy a pání spokojenosti a štstí. To kdy máte, je vyhráno. lovk nemarodí, je spokojenej a navíc se mu vyhne kadej otrapa. A se mi klepou prsty. Tak daleko jsem ješt nikdy nepsal. Je zde moc hezky. To sucho nám pipravilo tolik krásy na stromech, e a pecházejí oi. Jene dneska ráno u bylo -5 mrazu a tak zlato padá ve velkém. Jen ty houby nepochopily, e podzim je asem, kdy mají rst.

Tak si tam uívejte jara a nezapomete na ST s vrchní velitelkou Liduškou.

 
Krásný dopis poslaný pes polovinu zemkoule. Pidávám ješt fotku zákoutí, kterou mi také poslal s jeho typickým vysvtlením: Venku leje tak z dlouhý chvíle. Toto se narodilo na verand. Mjte se. A nakonec i poslední vánoní pání, na které, kdy se zadívám, musím se zamyslet nad dobrým lovkem a nad celým kolobhem ivota.

 
  

Abychom nekonili tak smutn, vdy vzpomínky neumírají s lovkem, ale provázejí ho, dokud ijeme.  Tak ješt na závr dva jeho obrázky, dva pohledy jeho duše na pírodu a okolní krajinu. Poslední jeho slova: Takovýto pohled mám zpoza našeho dvorka. Jedná se o samotu Brandíra. Je to divný název a vysvtlení je nepublikovatelné. Prý se datuje a do švédských válek.
 
  
 
est památce Tondy Suka, milovníka a znalce pírody!
 
Marta Urbanová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 20.02.2017  12:41
 Datum
Jmno
Tma
 20.02.  12:41 Vendula
 19.02.  12:37 petr dekuji p. Urbanova