Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Patrik,
ztra Oldich.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Z a z konce abecedy

Zaznamenávat znaky Z a znamená zlehka se zamyslet a zaít zapisováním zvláštního záitku, zábavné zápletky a zasunout ji od zaátku do zdailého zámru.

Zdálo se mi, e Zuzanku zaujal. ivota znalá ena si zvláštního zajatce svého zájmu zapamatovala, zalenila ho do záznamníku, zapsala si jeho záhadnou zálibu v zápolení, jeho zjev, zdatný zevnjšek.

Zuzana ho znala. Zdánliv ivého ze známých idovských záznam. Zdálo se, e se jí zalíbil, nebo si ho zkrášlila, zaškatulkovala, zahnízdila si ho v sob samé jako by ivého. Zejm to zavinil jeho zajímavý zevnjšek, jeho záhadná záliba v zápasu i zápolení. Zkrátka zamilovala si toho ztepilého zápasníka. ádného zasnného, zádumivého zajíka i zelenáe. ádného enáe, i záletníka. árlivce nebo zvrhlíka. ebráka i zpustlíka. Zhlédla se v tom zboovaném. Zajisté ji zaujal záící, zralý, zábavný a zvlášt zdatný. Zahlédla v nm ida? oldáka se zbraní? Zajatce ze záhrobí? To pro nás zatím zstává zatajeno.

Zazdálo se mi, e se Zuzika o nm zvícero zmiovala, e ho zznamenit.

Zná i toho svého zlatého andu. ije s ním znalá jeho ivotních zvyk. Její án anda onoho zápasníka také zaregistroval, zaznamenal, nebo zvlášt si zapamatoval jeho zálibu ve zbrani, jeho záný zevnjšek.

Je zvláštní, e Zuzi záhy zjistí, e zápasníka z zejm zevrubn. Zaváhá, nebo to, e na nj zásti zapomnla, ji znejistí. Znovu se zamyslí. Zajímá ji zas a zas. Zdá se jí, jako by ho znovu zazela. Zahledí se a zjeví se jí na jeho zádech zmije.
„Pro zmije?“ zeptá se.
„Zmije ne, ale zbra,“ zaslechne ána.

Zuzanu to zviklá.
Zajdu za ním a zhlédnu ho zezadu.

Zuzanka se zveera ztratí. Zmizí. Záhadn zamíí do ztemnlé zahrady za svou záhadou. Zdaile zvládá, jak zmást svého zamilovaného ána, jak v nm zaehnout árlivost. án ji zblikne, jak zlehka zdolává ze. Zatracen. Zatracen! Zdolává ze za ní. Zuí. ene ho zvdavost. Zuzi se mu ztratila. Zase ji zahlédl v zeleni. Zklidnil se. A zase se ztratila. Zmítá se zvdavostí a árlivostí. ene se zmaten za ní.

enuška Zuzanka zvolní. Zí svého zápasníka zdálky. Zastaví se. Zírá na nj. Zdá se jí, e zepedu zahlédla zcela zeteln zmiji. Zejm zahlédla zle. Zmýlila se. Zírá na nho znovu. Na známého zbojníka, na toho zajatce zdánliv ijícího ve svém zajetí.  ena se na nj zadívá i zezadu. Zniehonic zaregistruje jeho zahndlou zbra a zazáí. Ne! ádná zmije, ani zvíe, ádné elezo.
Zbra! Zajásá.

Zcela zvláštní zbra bez zetelného zvuku. ádný zázrak ze eleza. Zbra, s ní zabil svého ztepilejšího a zdatnjšího zápasníka. Zacílil a zabil. Zvítzil ne zázrakem, ale zruností.

Zpozornla.

Za zády zazzblízka zrádný zvuk. Zachvla se.
Zabiju t!“ zaval án.

Zuzi zpanikaila. Zaskoila ji ánova zlost. Zdálo se jí, e ji zabije. Kdepak zmiji, ale svou enu.
Za? Zašeptala.

Za tvou zradu.
Znejistla a zakourala: „ádné zálety, jen zvdavost. Zesmšnila jsem t.“
án zapomnl na zradu i na zlost: „Zesmšnil jsem se sám. Zbytenou árlivostí.“

Zlíbal ji.
Poznáte toho svtoznámého zdatného mue v mramoru, o kterém se zmiuji?
Kadý z vás ho zná. I vy.
Je to David, který zabil Goliáše.
 
Marta Urbanová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 16.03.2017  04:44
 Datum
Jmno
Tma
 16.03.  04:44 Bobo :-)))
 14.03.  18:20 petr zdarile zabavne
 14.03.  18:09 Von
 14.03.  18:08 KarlaA
 14.03.  13:28 ferbl
 14.03.  12:29 Vendula