Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Matou,
ztra Darina.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pomník bratranc Veverkových
 
Svého asu jsem si peetla na internetu pozoruhodnou zprávu: „Dnes zase nkdo ukradl bronzové ruchadlo bratranc Veverkových.“
 
Starosta Rybitví u Pardubic vyzval zlodje, aby ruchadlo neponiil a poctiv ho vrátil. Teba inkognito, dodal. Já bych ráda vila, e njaký zlodj je poctivý, e bronzové ruchadlo neponií a do Rybitví ho vrátí, kdy za 350 kg bronzu me ve sbrných surovinách dostat njakých 30. 000 K. Kdyby byl zlodj vskutku poctivý, tak by si ušetil námahu, aby tak tké ruchadlo z podstavce odezával a s rodinnými i kamarádskými pomocníky ho vláel nkam do skrýše. A skoro bych i vila tomu, e hned, jak za lupem zaveli vrata, u zaali s rozezáváním, aby ho u nich nenašli a ve sbrn nepoznali, co je to za ptáka, který jim tak drahý kov piváí k prodeji.
 
Já, protoe jsem ze selského, tak jsem vdycky povaovala pluh neboli ruchadlo za jeden z nejpotebnjších vynález pro lidstvo. Kdy si lovk pedstaví, co dá námahy, ne zryje jeden záhonek na petrel, nebo by ml zrýt malé políko na brambory, tak m pochopí. Do té doby, ne Veverkové vymysleli ruchadlo, se pda neobracela, jen rozrušovala. A s velkou námahou, asovou prodlevou a malým efektem.
 
Bratranci Václav a František Veverkové vyorali po tech letech pokus první brázdu svým ruchadlem v Rybitví v roce 1827. Jednalo se o pluh s radlicí, která ornici nejen krájela, ale zárove obracela, také drolila a kypila. Spodní vrstva odpoaté pdy se tak dostávala navrch a vrchní vrstva naopak dol. Hloubka orby se dala nastavit. Jedna z fyzicky nejnamáhavjších zemdlských prací se tak znan zlehila. A proto se ruchadlo velmi rychle ujalo nejen v okolí, ale i v cizích zemích.
 
Václav Veverka se narodil 10. 12. 1790 a František Veverka 3. 3. 1799. Oba se narodili a ili v Rybitví. Nemli ádné vyšší vzdlání. Václav byl chalupník a ková a František byl rolník. Mli kupodivu podobné osudy. Umíraly jim dti a také oba záhy ovdovli. Znovu se oba oenili a z Rybitví se odsthovali. Václav do Bukoviny u Peloue a František do Beh u Peloue. Oba vyhoeli a po létech zemeli, dalo by se íci, e v bíd a v téme roce.
Václav 23. 2. 1849 a František 12. 2. 1849.
 
Bratranci Veverkové byli prostí venkovští lidé. Tšilo je, e jejich pluh pomáhá lidem ulehit práci. Dávali své ešení ruchadla kadému, kdo o n poádal. Ruchadla zaal vyrábt Václav ve své kovárn. Zakrátko nestail poptávce. A tak se o výrobu a prodej zaali zajímat jiní, obchodn zdatnjší.
 
Cech ková jim v roce 1927 postavil, jako poctu za jejich vynález, pomník hned vedle jejich rodného domu, v míst, kde oba vynálezci vyorali první brázdu. A pak pijdou njací zlodji, naprostí ignoranti a pluh z podstavce odíznou, aby si kradeným nacpali bicho. Nejsou to vtšinou ti, kteí potebují peníze na to, aby si koupili chleba, nejsou to potební, ale grázlové, odpad spolenosti. Jinak to nelze vidt. Takoví lidé ignorují lidský dvtip, práci, hodnoty, jich by si mli váit a mli by je mít v úct a vštpovat je svým dtem.
 
I v Pardubicích u kostela sv. Jana Ktitele stojí pomník Václava a Františka Veverkových. Kdyby mli bronzové ruchadlo, kdo ví, jestli by tam ješt bylo.
 
Marta Urbanová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 12.01.2017  15:53
 Datum
Jmno
Tma
 12.01.  15:53 Von